Pris på Bortkørsel af jord

bortkørsel jord
Prisen for bortkørsel af jord afhænger af jordens forureningsgrad, da transporten foregår forskelligt alt efter om jorden er ren, lettere forurenet eller stærkt forurenet. Prisen for bortkørsel af ren jord og let forurenet jord ligger omkring 140 – 230 kr. pr tons jord. Prisen for bortkørsel af stærkt forurenet jord ligger omkring 900 – 1200 kr. pr tons jord.

Kom af med dit overskydende jord på en god måde

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Har du meget jord som du ønsker at finde nogen der kan klare bortkørsel af alt den ekstra jord, så er der heldigvis gode muligheder for bortkørsel af jorden, som du ikke længere kan bruge på din grund.

  Jorden kan fx stamme fra udgravning til en ny bygning, nedgravning af trampolin, udgravning til indkørsel, terrasse, ny pool mm. alle disse udgravninger giver en masse ekstra jord der ofte ikke skal bruges.

  Hvordan du bedst kan bortskaffe jorden fra din grund, afhænger af jordens kvalitet, der er nemlig forskellige regler for forskellige kvaliteter af jord som uforurenet jord, lettere forurenet jord og stærkt forurenet jord.

  Lige meget hvilken forureningsgrad din jord har, er der mulighed for enten selv at bortskaffe jorden efter de gældende regler på området, eller hyre professionelle til at udføre arbejdet for dig, sidstnævnte er altid den populære løsning, da fagfolk altid har de rette redskaber og dermed er langt mere effektive og hurtige til at få fjernet meget jord. 

  Hvad koster bortkørsel af jord?

  Prisen for bortkørsel af overskydende jord, udført af fagfolk afhænger af flere forskellige ting, først og fremmest afhænger det af jordens forureningsgrad, det koster mere at bortskaffe stærkt forurenet jord end det koster at bortskaffe ren jord.

  Prisen på bortkørsel af jord afhænger selvfølgelig også af hvor store mængder af jord du har brug for at få fjernet, ligesom det også afhænger af dem du hyrer til at bortkøre jorden.

  Hvad koster bortkørsel af jord

  • Prisen for bortkørsel af ren jord ligger oftest mellem 140 – 230 kr. pr ton jord.
  • Prisen for bortkørsel af let forurenet jord ligger oftest mellem 140 – 230 kr. pr ton jord.
  • Prisen for bortkørsel af stærkt forurenet jord ligger oftest mellem 900 – 1200 kr. pr ton jord.

  Vores priser for bortkørsel af jord er kun eksempler de er gode at tage udgangspunkt i, men du vil kunne opleve at få priser for bortkørsel af jord der både er højere og lavere, derfor er den bedste metode til at finde det bedste tilbud på bortkørsel af jord at indhente tilbud fra flere forskellige firmaer der arbejder med at bortkøre jord.

   Hvorfor så store prisforskelle på bortskaffelse lettere forurenet jord og stærkt forurenet jord?

  Du undrer dig måske over at der er så stort et hop mellem priserne på bortkørsel af let forurenet jord og på stærkt forurenet jord og hvorfor bortkørsel af uforurenet jord og let forurenet jord ofte ligger i samme prisleje.

  Forklaringen på dette er blandt andet at man kan bortkøre jord der er ren jord og let forurenet jord med et lad eller container der ikke er overdækket, da der ikke er særlig stor risiko for yderligere forurening hvis lidt af jorden falder af ladet.

  Hvorimod stærkt forurenet jord kræver specielle forholdsregler da selv små mængder jord skal bortkøres i en lukket beholder som en lukket container eller lignende, så der ingen risiko er for at denne jord kan spredes, denne transportform gør bortskaffelse af stærkt forurenet jord mere omkostningsfuld.  

  Hvordan ved man om det er forurenet jord?

  Er du i tvivl om du har forurenet jord på grunden? Forurenet jord ligner almindelig jord og derfor ved mange ikke at jorden på grunden kan være forurenet.

  Her skal du henvende dig til teknik og miljøforvaltningen i din bopæls kommune, for at høre om din grund er blevet kortlagt og om der er fundet forurening af jorden og hvilken forureningsgrad der er fundet.

  I Danmark vil alle grunde der ligger indenfor byzoner typisk have karakteren let forurenet, men faktisk er der mere en 15.000 grunde i Danmark der er kategoriseret som stærkt forurenet, og oveni dette antal er der flere grunde der endnu ikke er undersøgt men hvor der er mistanke om forurening.

  Der kan også være grunde der er forurenede hvor du kan finde oplysningerne på Danmarks Miljøportal https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution

  Er du stadig i tvivl om din jord er forurenet eller let forurenet eller stærkt forurenet vil det ofte være muligt at du gennem det firma du hyrer, til bortkørsel af jord også kan bestille dem til at lave en jordbundsanalyse, så der tages, jordprøver der sendes ind til en analyse.

  Ting der kan gøre jorden forurenet

  Elementer der kan få forurenet jorden kan blandt andet være gamle biler der længe har stået på grunden og lækket væsker som batterisyre, lavet olielækager eller benzin, det kan også være en gammel olietank der er lækket.

  Det kan være der tidligere har været en tankstation på grunden eller en fabrik der har frigivet forurenet vand, det kan være deponering af affald på grunden, brug af sprøjtemidler, gødning eller nedfald fra luften eller slam fra spildevand mm.

  kortere sagt er det alt der har været på grunden der er giftigt og kan trænge ned i jorden der kan være årsag til forureningen, selv meget gammel forurening kan have meget stor betydning for jorden i dag og langt ind i fremtiden.

  Bortskaffelse af jord

  Først og fremmest skal du altid huske at ansøge kommunen om tilladelse til bortkørsel af jord der fylder mere end 1m3, dette gælder for alt jord.

  Hvor meget jord er 1m3? en kubikmeter jord vejer ca. 1,5 ton, men der kan være forskel alt efter hvilken slags jord der er tale om.

  Det er heldigvis nemt at ansøge om tilladelse til bortskaffelse af jord, du kan nemlig gøre det online og finde ansøgningsskemaet på din kommunes hjemmeside, men selvom det er nemt at søge om tilladelse til bortskaffelse af jord er det vigtigt at være ude i god tid inden du vil flytte jorden, da der kan gå lang tid inden du får svar på din ansøgning.

  Med i svaret fra kommunen vil der også være information om hvor du kan aflevere jorden, for at modtagestedet modtager jord skal du huske at medbringe beskeden fra kommunen.

  Har du ikke mange tons jord kan du køre mindre mængder ren jord dvs. under 1 m3 jord til den nærmeste genbrugsstation.

  Når du skal flytte forurenet jord – love og regler

  Når du skal have bortskaffet den forurenede jord, er der love og regler på området der skal overholdes.

  Ved den lettere forurenede jord og den stærkt forurenede jord skal du altid uanset mængden søge om tilladelse inden jorden bortskaffes.

  Du skal også søge om tilladelse hos kommunen hvis du ønsker at flytte den forurenede jord til et andet sted på din egen grund, da der kan være risiko for at den forurenede jord også kan forurene grundvand.

  Som med alt anden større mængde jord kan du finde ansøgningsskemaet til bortkørsel af jord der er forurenet på kommunens hjemmeside, og det fungerer også på samme måde hvor du efter en ventetid vil modtage svaret med en lokation hvor du kan bortskaffe jord der er forurenet – husk at medbringe svaret fra kommunen.

  Når jorden er forurenet, er det vigtigt at transporten er egnet til bortkørsel af jord der er forurenet, dvs. at alt jorden transporteres i en helt lukket beholder som en lukket container, så der ikke er risiko for at jorden spredes uhensigtsmæssigt under kørslen.  

  Du skal altid være opmærksom på at forurenet jord på din grund aldrig må sprede forurening til andre, dvs. at du også skal være opmærksom på at jorden fx ikke spredes til nabogrunde når du graver den op eller transportere den til containeren der fragter jorden.

  Hvor meget vejer jord?

  Jord kan være lidt svært at arbejde med når det handler om vægt og fylde, fx fylder et tons opgravet jord væsentligt mere end det gjorde før jorden blev gravet op.

  Og vægten på jorden afhænger af hvilken slags jord der er tale om, så når man taler om hvad vejer jord, er der altså mange svar, helt uden at man også medtager om jorden er våd eller tør – jord er altså ikke bare jord.

  Jorden på din egen matrikel vil typisk være som harpet muld der er almindelig jord uden store sten mm. her vejer 1 m3 jord omtrent 1500 kg altså mere end et tons jord.

  Til sammenligning vejer 1 m3 jord af typen højbeds muld omtrent 1000 kg.

  Derfor er den bedste metode til at finde ud af hvor meget dit jord fylder ved at måle det sted du har opgravet jorden, mål bredde x dybde og længde så har du svaret på antallet af m3 jord du skal have anmeldt den faktiske flytning af.

  Undgå traktose

  Når du skal have fjernet større mængder jord er det vigtigt at sørge for at undgå traktose, traktose betyder at jorden er blevet ekstremt sammenpakket, det opstår hvis meget tunge maskiner køre på jorden der derfor bliver sammenpresset, så der ikke længere kan vokse planter i jorden.

  En anden bagside ved traktose er at regnvand ikke længere kan trække ned i jorden, derfor vil der være risiko for oversvømmelse og vand der løber uhensigtsmæssige steder.

  Heldigvis kan man reparere skaden hvis jorden bliver for hårdt sammenpresset, dette gøres ved at grubbe jord det vil sige man løsner den øverste lag jord (60 – 90 cm) ved hjælp af lange kroge der stikkes ned i jorden og trækkes gennem den så jorden løsnes.

  Hyrer du et firma til opgravning af jord og bortskaffelse af jord, vil de ikke alene vide hvordan man køre jorden væk men også hvordan man undgår at traktose skaber problemer på din egen matrikel efterfølgende.

  Hvorfor hyre et firma til at bortkøre jorden?

  Der er altid gode grunde til at hyre fagfolk til bortkørsel af jord, især når det handler om store mængder jord eller forurenet jord.

  Med fagfolk på opgaven med at flytte jorden er din sikkerhed for at arbejdet bliver udført korrekt, når den mængde jord er borte fra din grund, behøves du ikke længere spekulere over de mange kubikmeter jord.

  Det er også for de fleste en stor lettelse at slippe for arbejdet med at flytte så meget jord, for professionelle er det en let opgave, da de altid har det rette udstyr til bortkørsel af jord.

  Hvis man kigger på det økonomiske i at hyre fagfolk til at fjerne jorden i stedet for du selv flytter jorden, er der slet ikke så mange penge at spare ved at du selv flytter jord fra din grund.

  For det første er det ikke specielt dyrt at få fagfolk til bortskaffelse af mindre eller større mængder jord, for det andet slipper du for omkostninger ved selv at skulle leje maskiner og lastbil eller køre mange gange frem og tilbage med din trailer for at flytte jord.

  Derfor er den bedste anbefaling altid at hyre professionelle til at bortkøre jorden for dig.

  Opgavebeskrivelse til bortkørsel af jord

  Når du ønsker at få fjernet jord fra din grund, er der flere ting der er vigtige at have med når du skal beskrive opgaven og hente tilbud på bortkørsel af jord, det kan blandt andet være:

  • Hvor mange tons jord skal bortskaffes?
  • Hvad er forureningsgraden af denne jord?
  • Ønsker du at bestille en jordbundsanalyse?
  • Er der nem adgang til det jord der skal fjernes?
  • Har du allerede sørget for at anmelde flytningen af jorden hos kommunen?
  • Har du aftalt med kommunen at jorden køres til et særligt depot eller skal jorden til den nærmeste genbrugsstation.
  • Skal du have hjælp til at opgrave jorden?

  Prisen for bortkørsel af jord afhænger af jordens forureningsgrad, da transporten foregår forskelligt alt efter om jorden er ren, lettere forurenet eller stærkt forurenet.

  Prisen for bortkørsel af ren jord og let forurenet jord ligger omkring 140 - 230 kr. pr tons jord.

  Prisen for bortkørsel af stærkt forurenet jord ligger omkring 900 – 1200 kr. pr tons jord.

  Prisen for bortkørsel af jord afhænger af jordens forureningsgrad, da transporten foregår forskelligt alt efter om jorden er ren, lettere forurenet eller stærkt forurenet.

  Prisen for bortkørsel af ren jord og let forurenet jord ligger omkring 140 - 230 kr. pr tons jord.

  Prisen for bortkørsel af stærkt forurenet jord ligger omkring 900 – 1200 kr. pr tons jord.

  Er det større mængder jord end 1 m3 så er det lige meget om jorden stammer fra en kortlagt ejendom (forurenet) eller en ejendom med ren jord så skal du ansøge om og anmelde flytning af jorden hos kommunen, når du får svaret fra kommunen, vil det indeholde en adresse som du skal aflevere din jord hos.

  Du skal anmelde jordflytning til kommunen hvis du vil have en hel del jord flyttet dvs. mere end 1 kubikmeter jord, du skal også altid uanset mængde anmelde flytning når jorden er forurenet.

  Det er bedst at anmelde flytningen af jorden og søge om tilladelse til fjernelse af jord 4 uger inden arbejdet opstartes, da kommunen har 4 uger til at behandle ansøgningen, og fortælle dig hvem du kan aflevere din jord hos.  

  5/5 - (3 votes)