Få en pris på Facadeisolering

Facadeisolering
Udvendig facadeisolering vil oftest koste fra 2100 kr. pr m2

Indvendig isolering af facaden vil oftest koste fra 1100 kr. pr m2.

Hulmursisolering vil oftest koste fra 125 kr. pr m2.

Et af de steder hvor varmen ofte slipper ud er ved husets ydermure, mange huses facader er slet ikke tilstrækkeligt isolerede hvilket medføre et stort energispild, hvilket dermed medføre større varmeomkostninger end der burde være.

Derfor vil en facadeisolering ofte være en stor hjælp til at energioptimere din bolig, så du kan holde varmen om vinteren og samtidig spare penge på varmeregningen.

Der er flere metoder til at isolere facaden, du vil derfor kunne læse mere om de forskellige former for facade isolering her, og se om der er en bestemt form for facadeisolering der passer bedst til dit hus.

Hvad koster facadeisolering

Prisen for facadeisolering afhænger af flere forskellige ting, først og fremmest hvilken form for facadeisolering du ønsker.

Herefter er der også andre ting der kan gøre prisen for facadeisolering variabel blandt andet hvilket materiale du ønsker at der bruges til isoleringen, om der skal laves en speciel form for efterbehandling efter facadebehandlingen det kan f.eks. være tapetsering og maling af nye vægge, hvilken tykkelse isolering du ønsker, størrelsen på din bolig, hvilken håndværkere du vælger til at udføre arbejdet mm.

Priserne for facadeisolering:

 
 • Hulmursisolering vil oftest koste fra 125 kr. pr m2.
 • Indvendig isolering af facaden vil oftest koste fra 1100 kr. pr m2.
 • Udvendig facadeisolering vil oftest koste fra 2100 kr. pr m2

 Udregning af prisen for facadeisolering

Når du vil beregne prisen på facadeisolering af dit hus, skal du udregne hvor mange m2 facade der skal isoleres, det vil sige du skal bruge højden og længden på din husfacade og gange dem med hinanden.

Hvis højden på din facade er 3 meter og længden på facaden er 25 meter er det 3m x 25m = 75 m2

Den anden side har en tilsvarende højde derfor ganger de 75 m2 med 2 = 150 m2

Din facade har også to ender de måler 3 meter i højden og 8 meter i bredden dvs. de to ender udgør 48 m2

Så i alt, med tallene lagt sammen er husets facade 198 m2.

Der er dog også vinduer og døre som man skal forholde sig til når man laver beregningen af facadens kvadratmeter.

Hvis du fx har omkring 25 m2 vinduer og døre skal de fratrækkes de 198 facade kvadratmeter, hvilket betyder facaden er 173 m2.

Det vil sige at prisen for facadeisolering af dette hus vil være:

 
 • Hulmursisolering af en facade på 173 m2 vil koste fra 21.625 kr.
 • Indvendig isolering af en facade på 173 m2 vil koste fra 190.300 kr.
 • Udvendig facadeisolering af en facade på 173 m2 vil koste fra 363.300 kr.

Det er mange penge for efterisolering, men med tiden vil du opleve at en facadeisolering får varmeregningen til at blive meget mindre, ligesom dit indeklima vil forbedres.

Priserne her for facadeisolering af et hus med 198 m2 facade er dog kun et bud, og du vil kunne opleve at få tilbud på facadeisolering der både ligger under og over disse priser.

Den bedste metode til at finde de bedste priser på facadeisolering er ved at indhente tilbud fra flere håndværkere der arbejder med facadeisolering, alle håndværkere og firmaer fastsætter selv prisen for deres arbejde, så det vil oftest være muligt at finde facadeisolering til en god pris ved at indhente flere tilbud.

Hvilke Håndværkere arbejder med facadeisolering

Hvilken håndværker du skal bruge til din facade isolering afhænger af hvilken type facadeisolering du ønsker at få lavet:

Hvis du skal have lavet en udvendig facadeisolering, vil det oftest være en murer du skal bruge til at udføre opgaven. https://bygliga.dk/murer/

Hvis du ønsker en facadeisolering som en hulmursisolering vil det typisk være en isolatør du skal bruge.

Hvis du derimod ønsker en indvendig isolering, er det oftest en tømrer du skal bruge til opgaven. https://bygliga.dk/toemrer/

Der kan dog være tilfælde hvor der skal bruges mere end en slags håndværker til facadeisolering, men her vil du altid kunne rådføre dig med den håndværker der er i gang med din facaderenovering.

Generelle fordele ved facadeisolering

Der er mange fordele ved at isolere husets ydermure, både når det gælder om at efterisolere med en eksisterende isolering og isolere de facader der ikke er isoleret overhovedet, nogle af de generelle fordele er blandt andet:

·En facadeisolering er en af de former for efterisolering, der er mest effektiv i forhold til at mindske varmeudslippet og dermed energioptimere dit hus.

·Med en facade isolering, vil du opleve at kuldebroerne i huset forsvinder, samt du vil få et langt sundere indeklima i din bolig.

En facadeisolering vil også kunne mærkes økonomisk, da du vil få en lavere varmeregning.

En efterisolering af facaden vil kunne give dit hus en langt bedre energimærkning, hvilket er en stor fordel, hvis du en dag ønsker at sælge huset.

En facadeisolering vil også afhjælpe utætheder og dermed mindske træk.

Forskellige former for facade isolering

 

Når du skal have en facadeisolering, er der forskellige muligheder du kan vælge imellem, nemlig hulmursisolering, indvendig efterisolering og udvendig efterisolering.

Læs mere her om de tre forskellige metoder:

Indvendig efterisolering

Ved indvendig efterisolering af den eksisterende ydervæg skal du huske at fjerne alle møbler, og billeder mm. inden håndværkerne går i gang med arbejdet.

Alle radiatorer, i de rum man vil isolere, skal også fjernes.

Det er nødvendigt at fjerne alt tapet, klister, maling og alt andet organisk materiale inden det egentlige isolerings arbejde påbegyndes.

Hvordan arbejdet udføres, afhænger af om dine ydervægge i forvejen er hulmursisolerede eller om der slet ikke er en hulmur i husets eksisterende ydervægge, vi anbefaler at du rådfører dig med energirådgivere eller isolatører for at høre om hvilken isolering af indvendig ydervæg der er bedst til dit hus.

Et eksempel på arbejdet:

Der bygges et skelet i træ eller stål, her inde i skelettets reglarne placeres isoleringen, oven på dette placeres dampspærren der skal sluttes helt tæt til gulv loft, indervægge, om døre og ved vinduer mm.

Udenpå isoleringen og dampspærren placere man vandrette reglar, og til slut opsættes der gipsplader hvilket helst skal være i to lag for den bedste holdbarhed.

Nu kan den nye ydervæg blive tapetseret og malet.

Fordele ved indvendig isolering af ydervæggen

 
 • At isolere ydervægge indvendigt er billigere end en udvendig isolering.
 • En anden fordel er at man kan tage et rum ad gangen og fokusere på at isolere de rum hvor der er størst behov for et lag isolering.

 

Ulemper indvendig isolering af ydervæggen

 

Ved indvendig efterisolering placeres isoleringen på den indvendige side af ydervæggene, denne isolerings metode har dog flere ulemper som f.eks. risiko for fugt i ydervægge fra den fugt der skabes af vores levevis bad, madlavning mm. hvilket kan risikere at skabe god grobund for skimmelsvamp i husets ydervægge, dette kan dog afhjælpes med en helt korrekt og tæt placeret dampspærre.

 • Alt efter hvor der er placeret en dampspærre kan det være svært at hænge ting på husets ydervægge med søm eller skruer, da der er risiko for at ødelægge dampspærren og dermed skabe stor risiko for fugt og skimmelproblemer.
 • Udover dette vil husets ydervægge blive tykkere på den indvendige side, hvilket både gør rummene op til flere kvadratmeter mindre og betyder at der vil komme mindre dagslys ind da lysningen omkring døre og vinduer vil blive dybere.
 •  En anden ulempe er at en indvendig efterisolering af alle ydervægge vil være den efterisoleringsmetode af de tre facadeisolerings metoder der giver den mindste energi besparelse.

Hulmursisolering

Hulmursisolering er en effektiv metode til isolering af ydervæggen, her bliver isoleringsmateriale blæst ind i ydervæggenes hulmur, der er flere forskellige former for isolerings granulat lige fra papiruld, stenuld til træfiberisolering.

Typisk egner hulmursisolering sig til huse der er bygget efter 1900-tallet da et ældre hus der er bygget før 1900-tallet oftest kun består af et mur lag og dermed ikke har en hulmur.

Nyere huse vil dog ofte have en fint isoleret hulmur, så det er heller ikke altid et oplagt valgt at isolere hulmuren i et hus der er bygget efter 1980erne.

her bliver isoleringen blæst ind i ydervæggenes hulmur, en god mulighed til nogle huse fra 1920erne og frem, især dem hvor der ikke er plads til en indvendig efterisolering, men det heller ikke er muligt med en udvendig da man gerne vil bevare husets oprindelige facade.

Fordele ved hulmursisolering

 
 • Hulmursisolering er en hurtig og effektiv metode til at efterisolere huset.
 • Det er den mest prisvenlige metode til at efterisolere en eksisterende ydervæg på.
 • Du vil spare flere penge på varmeregningen da hulmursisolering typisk giver en varmebesparelse på 25%.
 • Der er flere forskellige slags isoleringsmateriale at vælge imellem.
 • Det er nemt at efterisolere ved behov.
 • Hulmursisolering standser kuldebroer og træk.
 • Både ydre væggen og indre væggen består som inden isoleringen, så du kan stadig bruge søm og skruer til at hænge hylder og billeder mm op.
 • Du får et bedre indeklima efter du har hulmursisoleret huset.

Ulemper ved hulmursisolering

 
 • Der er mulighed for, at isoleringsmaterialet ved hulmursisolering med tiden kan synke sammen, så toppen af ydervæggen ikke er isoleret
 • Især i de ældre huse, kan der efter hulmursisolering være en øget risiko for frostsprængninger

Udvendig efterisolering af huset

En udvendig isolering foregår ganske enkelt ved at man isolerer udefra, dette gør man typisk ved at bygge et nyt skelet op om huset, dette skelet fyldes ud med isoleringsmateriale hvorefter man igen bygger en ny facade op.

Denne form for facadeisolering kan ændre husets udseende markant, hvilket kan være ret skræmmende men ved at isolere udvendigt kan du vælge facadeisolering med puds der gør at du selv kan vælge hvilken farve huset nu skal have.

At lave en udvendig isolering er en stor opgave især fordi det hele skal laves på en gang og absolut ikke er lige så hurtigt som en hulmursisolering, men det er hele arbejdet værd.

Fordele ved udvendig efterisolering af facaden.

 
 • Hvis du vælger en udvendig isolering af huset, vil husets facade også blive ændret helt, dvs. du kan vælge (efter de muligheder der er) hvordan dit hus udseende nu skal være, f.eks. vælge en ny farve til en pudset facade og en ny struktur.
 • Du får en langt bedre isolering med udvendig isolering, faktisk er en udvendig isolering af facaden målt til at være 30% mere effektiv end en indvendig efterisolering, hvilket vil nedsætte energiforbruget betydeligt.
 • Derfor vil du ved at lave en isolering udvendigt opnå en god besparelse på varmeregningen.
 • Du vil få fjernet husets kuldebroer, undgå træk og generelt få et langt bedre indeklima.
 • Med den udvendige isolering af facaden er der heller ikke øget risiko for fugtdannelse i murene, som der er med den indvendige lag isolering.
 • En udvendig facadeisolering efterlader huset flot og kan nærmest også udgøre en facaderenovering, da facaden jo er helt ny.
 • Du slipper for at lave en masse forarbejde med nedtagning af radiatorer og flytning af møbler mfl.
 • En udvendig isolering holder i mange år.

Ulemper ved udvendig facadeisolering

 
 • Ulempen ved en udvendig facadeisolering, er at husets udseende vil blive ændret, da der jo kommer et nyt lag på, så har dit hus en arkitektonisk værdi, eller en specielt flot facade vil det helt sikkert være bedst at vælge en af de andre isoleringsmetoder så dit hus ikke mister det du faldt for, det er dog værd at bemærke at du kan vælge mellem mange farver til din nye facade.
 • Den udvendige isoleringsmetode er den dyreste facadeisolerings løsning.

Love og regler for facadeisolering

Det er altid vigtigt at isoleringen lever op til bygningsreglementets krav for isolering af huse, her skal U-værdien (varmetab) være under 0.18 W/m2K, ligesom U-værdien mellem samlingen ved væg, vinduer og døre maks. er på 0,03 W/m2K.

Typisk kræves der et isoleringslag på 200 mm til murstensvægge og 250 mm til vægge der er bygget op med et træskelet

Det er muligt at læse mere her https://sparenergi.dk/privat/bygningsreglementets-energikrav/ydervaegge

Der kan også være tilfælde hvor det er et krav at der søges byggetilladelse hos kommunen til facadeisoleringen, dette kommer blandt andet an på tykkelsen på isoleringen, og hvilken slags isolering du ønsker at få lavet.

f.eks. skal du søge om byggetilladelse hvis isoleringen er på 25 cm. Inkl. ny facade, da det vil ses som en udvidelse.

Du kan søge om byggetilladelse online her https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=e3f918e1-934b-4e3f-9a96-c60b41c24c18

Det er også vigtigt at undersøge lokalplanen om der her er beskrevet hvordan huset skal se ud, om der her er særlige regler og krav.

Det er også vigtigt ved udvendig isolering at være opmærksom på om dit hus og andre bygninger på grunden nu overstiger grundens bebyggelsesprocent, det er nemlig de ydre mål på bygninger der fastsætter arealet.

Ligesom du også skal undersøge om bygningen efter isoleringen kommer for tæt på skel til nabo, sti eller vej.

Det er også vigtigt at indberette isoleringen til BBR da det vil ændre i boligens areal.

Husk også at indberette dine planer til dit forsikringsselskab så alt her også er på plads.

Opgavebeskrivelse til facadeisolering

Det er altid en fordel at have en god opgavebeskrivelse med når du indhenter tilbud fra flere håndværkere til en opgave, på den måde vil du nemt kunne sammenligne de forskellige tilbud på facadeisolering, opgavebeskrivelsen kan blandt andet indeholde:

 • Hvilken form for isolering af facaden ønsker du? Ønsker du at isolere udefra, hulmur eller indvendigt?
 • Hvilke materialer ønsker du at der bruges?
 • Hvor mange m2 er facaden på?
 • Hvor mange vinduer og døre er der?
 • Hvor mange m2 er døre og vinduer?
 • Har du særlige ønsker til døre og vinduer f.eks. et ønske om at flytte vinduer?
 • Hvor mange plan er huset i?
 • Hvornår ønsker du arbejdet opstartes og er der en foretrukken slutdato for projektet?
 • Er der faktorer der besværliggør arbejdet?
 • Tag meget gerne billeder af området der skal facadeisoleres.
 • Husk dine kontaktoplysninger og adresse så kørsel også kan medregnes i tilbuddet.

Indvendig isolering af ydervæg:

 • Hvor mange radiatorer skal nedtages?
 • Ønsker du ændring af radiatoropsætningen efter isoleringen er afsluttet?
 • Ønsker du at der efter isoleringen er afsluttet også bliver tapetseret og malet?

Facadeisolering kan altid betale sig, det vil forbedre dit indeklima og mindske dit varmetab.

De to bedste former for facadeisolering er hulmursisolering hvor det vil tage omkring 5 år at tjene udgiften ind igen og udvendig facadeisolering, hvor det vil tage omkring 14-15 år at tjene udgiften ind igen

Prisen for facadeisolering pr m2 afhænger af hvilken form for facadeisolering du vælger:

Kvadratmeterpriserne på facadeisolering:

 • Hulmursisolering vil oftest koste fra 125 kr. pr m2.
 • Indvendig isolering af facaden vil oftest koste fra 1100 kr. pr m2.
 • Udvendig facadeisolering vil oftest koste fra 2100 kr. pr m2

Hvis du f.eks. ønsker at isolere en indvendig ydervæg i et værelse hvor ydervæggen er 15 m2, vil prisen ligge omkring 16.500 kr.

5/5 - (4 votes)