Få en pris på byggemodning

Mere info om konceptet

At købe en grund til byggemodning

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Er du faldet helt og aldeles for en grund der endnu ikke er blevet byggemodnet? Så er det helt sikkert rart at finde ud af mere om hvordan det fungere med en grund der skal byggemodnes, hvad ligger der bag ordet byggemodne? Hvad er prisen for en byggemodning? Er der nogle love og regler der er vigtige at kende til?  Er der en tjekliste jeg kan bruge som vejledning og som kan hjælpe mig med at holde rede på alt der skal gøres? Hvem skal lave byggemodningen? Og er det mon muligt at få et godt tilbud på en byggemodning? Hvis det er nogle af alle de spørgsmål du sidder med, kan du roligt læse videre for herunder kommer en masse information om byggemodningen og gode råd i forhold til at købe en grund.

  Det der skal til for at en grund er byggemodnet

  Først og fremmest er der brug for en jordregulering, så det bliver muligt at bygge ovenpå jorden uden at alt hælder i alle mulige mærkelige retninger.

  Så er der kloakering der også skal laves, så alt spildevandet kan blive ledt bort på bedste vis

  Der skal også laves vejanlæg, så det er muligt at komme til og fra grunden både i forhold til at bygge der men også i forhold til at bo der.

  Når der er en vej, skal der nok også sættes belysning op.

  Og der skal også indsættes de øvrige forsyningsanlæg, herunder el, vand og varme.

   

  Prisen for en byggemodning af grunden

  Som med det meste andet inden for håndværker og byggebranchen er der ikke en ensartet pris på en byggemodning, af ting der kan få prisen til at stige eller falde, kan vi blandt andet nævne terrænregulering, er der f.eks. bakker eller ujævnheder på grunden der skal jævnes ud, vil det koste yderligere at få jorden kørt bort. Er der fællesudgifter til veje og fortove fordi det er et større nybygget område eller står du alene for udgiften fordi du bygger i landzonen, ligesom det også har betydning om der er fælles anlæg af vand, varme, el, kloakering mm. Det kan give gode besparelser hvis der er flere om at dele disse udgifter eller hvis det i forvejen er installeret tæt på den grund du ønsker at få byggemodnet, der vil selvfølgelig altid være omkostninger til at blive tilsluttet disse anlæg, også hvis de i forvejen er i nærheden af grunden. Dette er for bare at nævne lidt af de ting, der vil komme med på den endelige regning, for byggemodningen af din grund.

  Det kan også have en ret stor betydning for byggemodningens pris, hvilke håndværkere eller hvilket entreprenørfirma du vælger, da der ikke er en ensartet pris for deres arbejde.

  Prisen for byggemodningen af en grund vil oftest ligge mellem de 75000 – 150000 kr. alt afhængig af grunden og grundens placering.

  Indhent tilbud helt uforpligtende

  håndværker med tilbud
  Få en pris på din opgave - Det eneste du skal gøre er at udfylde formularen hos vores samarbejdspartner

  Er der love og regler at tage højde for inden byggemodningen?

  Der kan være en del love og regler der kan have betydning for byggemodningen og det senere nybyggeri, det bedste vil være at du inden du underskriver skøder og pantebreve på din nye grund, har undersøgt forskellige ting om de muligheder der er for at bygge på grunden, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Der er en lokalplan der bestemmer hvad grunden kan bruges til, der er servitutter der skal overholdes ligesom fredningsloven og naturbeskyttelsesloven også kan være medbestemmende i forhold til byggemodning og nybyggeri. Så husk at undersøge de love der gælder for den grund du gerne vil købe, så du er sikker på at have muligheden for at bygge dit hus lige som du ønsker det.

  Tjekliste ved køb af grund

  Herunder kommer der en lidt længere tjekliste der vil kunne hjælp dig godt på vej i forhold til at finde ud af om det er drømmegrunden du har fundet, om det er muligt at bruge grunden som du ønsker det.

  Det er en god ide´ at undersøge jordbundsforholdene inden du underskriver købet, er grunden fast og stabil så der er et godt grundlag at bygge på eller vil det være nødvendigt med pilotering og ekstrafundering, dette vil sætte prisen for byggemodningen en del op.

  Er der behov for at regulere terrænet og er det noget kommunen tillader at man gør? At ændre terrænet kan også komme til at skrue byggemodningens pris i vejret spørgsmålet er, hvor meget?

  Er vejforholdende gode nok til at det er muligt at komme nemt ud og hjem i alle vejrforhold? Er der mulighed for et godt udsyn når du forlader grunden?  eller kræver det at der skal ændres på vejforholdende? I så fald er det noget kommunen vil give tilladelse til?

   Hvordan er vandforsyningen? Er det en egen boring der skal til? eller er det privat vandværk eller kommunalt? Er der pligt til at blive tilsluttet vandværk senere?

   Husk også at undersøge elforsyningerne, og omkostningerne for tilslutning til elnettet.

  Kloakering, hvad vil det koste at skulle tilslutte til den offentlige kloakering og at lave kloakeringen ud til den offentlige kloakering? Skal du tilsluttes det offentlig spildevandsnet eller skal du have lavet dit eget rensningsanlæg?

  Er forsyningsmulighederne for vand, el mm. tilstrækkelige til at en hverdag kan fungere uden mangler?

  Er der flere afgifter der skal betales end dem der er for vand, kloakering og el?

  Hvordan er grundens placering i forhold til omgivelsernes byggelinie, er det muligt at bygge på grunden som du ønsker det, og samtidig holde dig inden for lovgivningens rammer i forhold til de nuværende byggelinier?

  Skal grunden udstykkes, hvis det er meningen at den skal udstykkes, er der så tilladelser til udstykningen fra kommunen, fredningsmyndighederne og naturbeskyttelsesmyndighederne? Så du kan være sikker på at ingen vil gøre indsigelse mod en eventuel udstykning. Er udstykningen en betingelse for handlen? I så fald hvem står for omkostningerne til udstykningen?

  Husk at undersøge bebyggelsesprocenten, er det muligt at bygge dit drømmehus eller vil det ende med at overstige bebyggelsesprocenten på grunden? Oftest er bebyggelsesprocenten på 30 % af grundens areal for helårsboliger, for sommerhuse er den ofte på 15 %.

  Hvordan er hele byggeprojektets økonomi? Det er godt at have et overblik inden start, så du kan undgå de knap så rare overraskelser.

  Følger der en gæld med grunden, du som den nye ejer af grunden vil skulle overtage?

  Er der nogle zoneforhold, servitutter, lokalplaner, fredningsaftaler, naturbeskyttelseslove og lignende der kan hindre dig i at bygge det hus du har planer om at bygge?

  Er der forurening på grunden eller er grunden registreret som giftgrund? Eller er der mistanke om forurening? Har den tidligere været forurenet?

  Hvad har grunden tidligere været brugt til? og er der fremtidige planer for grunden der kan hindre dig i at bo der på sigt?

  Hvor mange ejere af grunden vil i være? skal der udarbejdes sameje aftaler?

  Har der tidligere været klager eller indsigelser, fra andre i forhold til noget på grunden?

  Og sidst men slet ikke mindst, hyr en professionel rådgiver til at hjælpe dig med købet af grunden.

  Og når grunden er godt i hus, er næste opgave at finde frem til de håndværkere eller det entreprenørfirma du gerne vil have til at foretage byggemodningen for dig, så du snart kan få et hus på grunden.

  Der er meget at holde styr på, når der skal købes en grund og den skal byggemodnes så grunden til sidst kan ende med at være omgivelserne for din drømmebolig, men vi er helt sikre på at det er rejsen værd især hvis du husker at undersøge alt grundigt og har fundet den rette vejleder og de rette håndværkere til at hjælpe dig med opgaven.

  At finde de rette folk til opgaven

  Det kan være lidt af en opgave at finde de rette rådgivere og håndværkere til en sådan opgave især hvis du også gerne vil have arbejdet udført til den rette pris. Du kan vælge at finde et entreprenørfirma der kan bistå dig under hele byggemodningsopgaven, eller du kan vælge at finde de håndværkere du gerne vil bruge enkeltvis. Måden du kan gøre det, er ved at ringe rundt til forskellige håndværkere eller firmaer forklare dem grundigt om byggemodningsarbejdet du ønsker at få udført, hvorefter de gerne skulle give dig en fast pris på deres arbejde, herefter kan du så sammenligne de forskellige priser og se hvem der skal udføre opgaven for dig.

  Få et godt tilbud på din byggemodning

  Det er et ret omfattende og tidskrævende projekt at finde frem til de håndværkere eller det entreprenørfirma du gerne vil have til at lave byggemodningen for dig, måske har du endda overvejet selv at kaste dig over arbejdet barre for at slippe for alt den tid med telefonen i hånden. Heldigvis har vi en mulighed du garanteret vil blive glad for at bruge i stedet, klikker du dig videre her fra vores side vil du straks komme frem til vores samarbejdspartnere, de er virkelig dygtige til at hente priser hjem fra håndværkere i hele Danmark, faktisk har de arbejdet med det område i de sidste 20 år og derfor kender håndværkerne vores samarbejdspartnere vældig godt og ved at de må lægge sig lidt i selen for at komme med de gode tilbud, hvis de gerne vil være dem der bliver valgt til at udføre opgaven. Dette gælder selvfølgelig både for entreprenørerne og de håndværkere der skal til for at lave en byggemodning af din grund, når du er på deres side, vil du møde en lille formular du kan vælge at udfylde med de oplysninger der er vigtige for byggemodningen. Du kan notere at du ønsker et entreprenørfirma til opgaven eller du kan vælge at søge efter de håndværkere du skal bruge, her vil det være bedst at udfylde en for hver håndværkerbranche du har brug for. Herefter kan du roligt læne dig tilbage og nyde at arbejdet bliver gjort, for efter to til tre hverdage vil du have modtaget tre forskellige tilbud fra hver af de håndværkere eller det entreprenørfirma du har søgt efter, så nu er der kun tilbage at gennemgå tilbuddene og se om ikke der er nogen der falder i din smag. Det er selvfølgelig helt og aldeles gratis for dig at bestille og modtage tilbuddene lige meget hvor mange håndværkere du skal bruge, ligesom du heller ikke forpligter dig til noget, måske højest et lille glædessmil for dig selv over at du snart kan få din grund byggemodnet.


  4.7/5 - (22 votes)