Find Det Perfekte Anneks til en Overkommelig Pris

anneks
Der er mange muligheder for at ændre prisen på dit anneks, derfor vil vores priseksempler kun kunne være et bud på prisen for et anneks.
 • Ønsker du at bygge et anneks i træ vil prisen for dit anneks ligge mellem 5000 – 16.000 kr. pr m2
 • Ønsker du et anneks med et badeværelse vil vådrummet hæve prisen en del, derfor vil prisen ligge mellem 21000 – 83.000 kr. pr m2
 • Typisk vil et anneks med bad og køkken koste omkring 180.000 – 300.000 kr.
Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Der er mange fordele ved at bygge et anneks på sin grund, ikke alene får du mere plads, et anneks som gæstehus kan også give dig muligheden for at invitere overnattende gæster der kan blive lige så længe som de har lyst til, et anneks er altid en selvstændig bygning hvilket giver et luftrum for både dig og dine gæster.

  Med et anneks kan du også tilbyde dine store teenagebørn en oplagt mulighed for at flytte hjemmefra, uden at de flytter helt hjemmefra, på den måde kan overgangen til at flytte helt hjemmefra blive lettere for alle, så du også selv kan få tid til at vænne dig til tanken.

  Har du hjemmeopgaver der kræver at du kan koncentrere dig, eller ønsker du ekstra plads hvor du har muligheden for at fordybe dig mere i dit eget, vil et anneks også være oplagt som hjemmekontor, da bygningen ligger for sig selv, vil et anneks kontor betyde at du kan få fred og ro selvom hele familien er samlet i hovedhuset.

  Et anneks med et ekstra rum kan ikke alene være en fordel hjemme, har du et sommerhus kan du her bruge annekset til endnu flere gæster, hvilket også ofte er en fordel hvis du udlejer dit sommerhus.

  Et anneks har altså mange anvendelsesmuligheder lige fra opbevaring, gæsteværelse, et værksted, til et hjemmekontor eller dit eget private fitnesscenter, faktisk er det kun fantasien der sætter grænserne for de mange ting du kan bruge den ekstra plads til.

   

  Hvad koster et anneks

  Prisen for et anneks afhænger af flere forskellige ting blandt andet hvilke materialer du ønsker at bygge annekset i, der er forskellige materialer og muligheder, f.eks. er det i dag muligt at få bygget et anneks i genbrugsmaterialer.

  Ønsker du et isoleret anneks, og i så tilfælde hvilken slags isolering vil du anvende.

  Skal der være køkken og bad i annekset, eller er det udelukkende et gæsteværelse til overnatning.

  Ønsker du selv at få bygget dit anneks eller vælger du et allerede færdigbygget anneks mm.

  Der er altså mange muligheder for at ændre prisen på dit anneks, derfor vil vores priseksempler kun kunne være et bud på prisen for et anneks.

  • Ønsker du at bygge et anneks i træ vil prisen for dit anneks ligge mellem 5000 – 16.000 kr. pr m2
  • Ønsker du et anneks med et badeværelse vil vådrummet hæve prisen en del, derfor vil prisen ligge mellem 21000 – 83.000 kr. pr m2
  • Typisk vil et anneks med bad og køkken koste omkring 180.000 – 300.000 kr.

   

  En ting der også kan påvirke prisen på dit anneks, er dem du hyrer til at bygge dit nye anneks for dig, ofte vil det være tømrer, en arkitekt eller måske køber du et færdigproduceret anneks som bliver leveret af producenten.

  Lige meget hvad du vælger, er det altid en stor fordel at indhente flere forskellige tilbud på at få bygget et anneks, så du kan sammenligne priser og dermed spare penge på et nyt anneks.

   

  Forskellen på en hytte og et anneks

  Forskellen på en hytte og et anneks er ikke rigtigt eksisterende, da ordet hytte blot er et andet ord for anneks, da hytten er en mindre bygning der ligger frit fra hovedhuset, helt ligesom et anneks.

  Dog vil en hytte oftest være bygget i træ, hvor annekset udover at være bygget i træ også kan være bygget i andre materialer som fx mursten der matcher huset.

  Ellers er der nok ikke så mange andre forskellen mellem hytten og annekset.

   

  Isoleret anneks til helårsbrug

  Hvis du vælger isolering til dit anneks, kan du bruge det til helårsbeboelse, hvilket altid er en stor fordel, da man dermed har masser af plads hele året, alternativt kan du vælge et anneks uden helårsisolering her vil du dog kun have glæde af dit anneks i sommerhalvåret.

  Et isoleret anneks skal selvfølgelig leve op til de krav bygningsreglementet har for helårsbeboelse, men det er slet ikke en dårlig ting, da det vil betyde at annekset vil være langt mere behageligt at opholde sig i både sommer og vinter.

   

  Hvilke regler er der for et anneks

  Først og fremmest skal du starte med at søge byggetilladelse inden du bygger dit anneks, der skal også søges om byggetilladelse hvis du køber et færdigbygget anneks.

  Det er også nødvendigt at undersøge lokalplaner, grundejerforenings regler og undersøge din ejendoms tinglyste servitutter om der er regler for annekser, herunder om der er regler for annekser med bad og køkken f.eks. vil det oftest i sommerhusområder ikke være tilladt at bygge annekset med et køkken, da der kun må være en beboelsesbygning på grunden.

  Et køkken i et anneks kan altså ændre reglerne helt for annekset.

  Du skal også sørge for at byggeriet ikke overstiger bebyggelsesprocenten på din grund, bebyggelsesprocenten er typisk 30% i et parcelhusområde og 15% i et sommerhusområde, dvs. at der henholdsvis må bygges 30% af din parcelhusgrund eller bygges 15% af din sommerhusgrund.

   

   

  Hvilke krav er der til et anneks

  Der er forskellige krav fra bygningsreglementet til et anneks alt efter om den placeres ved et helårs hus eller ved sommerhuset, da et anneks ved et sommerhus skal overholde bygningsreglementets krav til sommerhuse og annekser ved huse skal overholde bygningsreglementets krav til huse, kravene til annekset er blandt andet:

  Indhent tilbud helt uforpligtende

  håndværker med tilbud
  Få en pris på din opgave – Det eneste du skal gøre er at udfylde formularen hos vores samarbejdspartner

  Annekser med placering ved helårs hus:

  • Afstand – der skal være en god afstand til skel, dvs. annekset skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo eller sti.
  • Højde – Højden på annekser må ikke være over 8,5 meter, og højden må heller ikke være over 1,4 x afstanden til skel, dvs. 3 meter fra skel må højden maksimalt være 4,2 meter.
  • Beboelsesrum – rummets højde skal mindst være 2,3 meter, der er også krav til gangbredde, redningsåbninger, ventilationen + indeklimaet, dagslys ligesom gulvet i en beboelse skal være over terrænniveauet.
  • Vådrum – alle de sædvanlige regler og bestemmelser for vådrum skal overholdes, her er ingen ændringer i forhold til et helårs hus
  • Konstruktioner – kravene her gælder stabilitet, konstruktioner, fundering, styrke og materialer, der er både brandkrav og krav for klimapåvirkning mm. ligesom der også skal sendes dokumentation beregninger ind til kommunen inden du kan tage dit eget anneks i brug.
  • Isolering – der er blandt andet krav til varmeisolering, klimapåvirknings beregning (LCA) og energiberegning af anneks byggeprojektet, det er nødvendigt at sende både dokumentation og beregning ind til kommunen

   

  Annekser med placering ved sommerhus:

  • Afstand – Ved sommerhuset skal afstanden til skel være endnu større end ved helårs huset, her skal afstanden til skel mod nabo og sti være mindst fem meter.
  • Højde – Ved et sommerhus er reglen for højden på annekser også lidt anderledes, her må annekset højst være tre meter ved facaden og selve bygningshøjden må maksimalt være 5 meter, annekser må kun opføres som sommerhus og kun i en etage.
  • Beboelsesrum – der er i et sommerhus anneks blandt andet krav til isolering, tæthed, indeklima og fugtighed.
  • Vådrum – alle de sædvanlige regler og bestemmelser for vådrum skal overholdes, her er ingen ændringer i forhold til et helårs hus
  • Konstruktioner – kravene her gælder stabilitet, konstruktioner, fundering, styrke og materialer, der er både brandkrav og krav for klimapåvirkning mm. ligesom der også skal sendes dokumentation beregninger ind til kommunen inden du kan tage dit eget anneks i brug.
  • Isolering – der er blandt andet krav til varmeisolering, klimapåvirknings beregning (LCA) og energiberegning af anneks byggeprojektet, det er nødvendigt at sende både dokumentation og beregning ind til kommunen

   

  Reglerne for moderne annekser er typisk de samme krav og regler som bygningsreglementet har fastsat for isolering, indretning, indeklima mm ved opførsel af helårsbolig, der kan dog være ting der er anderledes alt efter lokalplanen/ grundejerforening, servitutter m.fl.

  Reglerne for energikravene gælder dog kun annekser der er beregnet til helårsbrug og derfor kan opvarmes, disse annekser skal også godkendes som helårs beboelse.

  Annekser der skal godkendes som helårs beboelse skal også leve op til bygningsreglementets energikrav der er gældende for nybyggeri, dermed er der fastsat en bestemmelse for hvor høj bygningens samlede energiramme må være (forbrug af varme, varmt vand, ventilation, belysning og evt. køling)

  Denne beregning for energirammen skal udføres for at få byggetilladelse, her kan det være en stor fordel at få hjælp af en professionel f.eks. en ingeniør, arkitekt eller en bygningskonstruktør, som har kendskab til udførelsen af energiberegning (det kræver et specielt computerprogram)

  Husk også at reglerne for tilladelse og krav til annekset er ens, lige meget om du får bygget dit anneks på stedet eller køber et anneks der er produceret på en fabrik.

  Værd at have med i overvejelserne til dit anneks

  Hvis annekset benyttes til overnattende gæster, vil det altid være en fordel med et toilet og et mindre tekøkken, så gæsterne ikke kommer til at føle de vil forstyrre jer, hvis der er behov for at bruge toilettet om natten eller de vågner tidligt om morgenen.

  Det er også vigtigt at sørge for gode muligheder for ventilation, det kan være ved at sørge for muligheden for udluftning med gennemtræk eller ved at isætte en ventilationspumpe i annekset, vælger du et færdigbygget anneks så undersøg altid om der er gode muligheder for ventilation. 

  Overvej også grundigt placeringen og hvordan den nye bygning skal vende, er der gode store vinduer eller skydedøre med glas i dit nye gæstehus, er det en fordel at bygningen vender så vinduer og skydedøre fanger den smukkeste udsigt over haven eller naturen.

  Det er også en god ide´ at overveje størrelsen på dit nye anneks, hvor mange ekstra rum er der brug for og vil det oftest blive brugt til beboelse eller et hjemmekontor?

   

  Opgavebeskrivelse

  Når du ønsker at indhente priser fra forskellige håndværkere til at bygge dit nye anneks, er det en stor fordel at have en god opgavebeskrivelse klar, opgavebeskrivelsen for et anneks afhænger altid af hvilken slags anneks du ønsker at få opført, men den kan blandt indeholde:

  • Størrelsen på annekset
  • Hvor mange rum skal dit anneks bestå af.
  • Ønsker om materialer
  • Køber du selv materialer eller ønsker du det leveret med håndværkerne hvis det er muligt, eller har du valgt et færdigproduceret anneks?
  • Skal der bad/ toilet og/eller køkken i dit anneks.
  • Skal dit anneks helårsisoleres eller skal det kun bruges i sommerhalvåret?
  • Skal annekset opføres ved et sommerhus eller ved en helårsbolig?
  • Tag gerne et billede af det sted du ønsker annekset skal være og husk at aftale hvordan annekset skal placeres der.
  • Husk dine kontaktoplysninger så du er let at komme i kontakt med og din adresse så kørselsudgifter også er mulige at medregne i dine tilbud på annekset.

   

  Et anneks er beregnet til beboelse, og er derfor isoleret og har vinduer med mulighed for masser af dagslys, et skur er derimod oftest ikke isoleret og er typisk beregnet til opbevaring eller lignende, og altså ikke til beboelse.

  Et anneks må benyttes til beboelse og længerevarende ophold, du kan f.eks. have et hjemmekontor i dit anneks, når en bebyggelse kan bruges til beboelse, kræver et anneks derfor byggetilladelse.

  Da et anneks er beregnet til beboelse, skal der altid uanset størrelsen på annekset søges om byggetilladelse inden man opstarter byggeriet af et anneks.

  Du kan godt bygge dit eget anneks, så længe du husker at søge om byggetilladelse og overholder de krav der stilles fra bygningsreglementet.

  For et træanneks, forvent en pris fra 5.000 til 16.000 kr. per kvadratmeter.

  Hvis du ønsker et anneks med badeværelse, skal du regne med en betydelig prisforhøjelse. Her ligger prisen typisk mellem 21.000 og 83.000 kr. per kvadratmeter på grund af de ekstra omkostninger til vådrummet.

  For et anneks, der inkluderer både bad og køkken, ligger prisen almindeligvis i området 180.000 til 300.000 kr. i alt.

  5/5 - (2 votes)