Se vores svar på byggerådgiver pris - læs mere om prisen og tips her

Når du overvejer at købe, sælge eller renovere et hus, kan en byggesagkyndig være en uvurderlig hjælp.

De vurderer ejendommens tilstand, rådgiver om eventuelle udfordringer og sikrer, at alt er i orden. Vær dog opmærksom på, at ikke alle med titlen “byggesagkyndig” nødvendigvis har den nødvendige ekspertise, så det er vigtigt at undersøge deres baggrund.

Prisen for deres service kan variere, så det er en god idé at indhente flere tilbud.

Prisen for en tilstandsrapport fra en byggesagkyndig, vil ligge mellem 4000 kr. – 10.000 kr. mens prisen for køberrådgivning ligger mellem 3100 kr. – 3500 kr. pr gang.

Byggesagkyndig – til hussalg, huskøb, renovering og nybyggeri

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Hvis I skal købe hus, sælge hus eller bygge et nyt hus er det en god ide´ at have en byggesagkyndig med, så er I nemlig sikret bedst muligt.

  Titlen byggesagkyndig er ikke en beskyttet titel, det vil sige alle og enhver kan kalde sig byggesagkyndig derfor er det en god ide´ at undersøge det lidt nærmere når I skal finde en byggesagkyndig der skal hjælpe jer.

  En rigtig byggesagkyndig har en af følgende uddannelser bag sig, enten bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør udover dette har den byggesagkyndige gennemgået og selvfølgelig bestået et kursus i huseftersynsordningen, så de på den måde kan udføre inspektionerne indenfor de fælles rammer. Samtidig med uddannelsen og kurset skal de også have mindst fem års erhvervserfaring der er relevant for arbejdet som byggesagkyndig, dette arbejde skal være udført indenfor de sidste 10 år, først herefter kan de få titlen byggesagkyndig som er en beskikkelse fra sikkerhedsstyrelsen, og den skal fornyes hvert tredje år.

  Det er kun en beskikket byggesagkyndig, der vil kunne lave tilstandsrapporter, på jeres hus.

  Hvad er Prisen for den byggesagkyndige

  Der er selvfølgelig forskel på priserne i forhold til det I skal bruge den byggesagkyndige til, er det f.eks. i forhold til et nybyggeri vil prisen være højere end de herunder nævnte priser da det vil kræve flere besøg fra den byggesagkyndige, ligesom det også har en betydning hvor mange kvadratmeter boligen der skal gennemgås, er på.

  Men for en tilstandsrapport vil den byggesagkyndige typisk tage mellem 4000 og 10000 kr. alt efter størrelsen på boligen, så er prisen helt oppe i 10000 kr. er det fordi din bolig er meget stor.

  Vil du bruge den byggesagkyndige til køberrådgivning vil prisen ofte ligge omkring de 3100 kr. til 3500 pr gang.

  Oftest skal der selvfølgelig også på beregnes et beløb for kørslen, så det kan være en god ide´ at finde din byggesagkyndige i nærheden af jeres kommende hus.

  I forbindelse med Nybyggeri, kan det også være en god ide at få en Advokat indover til det juridiske, fx Aftaler, kontrakter og andet juridisk – Inde på Advokatguiden.dk – Kan man finde nogle af de bedste advokater inde for dette område i Danmark.

  Byggesagkyndig til nybyggeri

  Når I skal bygge jeres nye hus, har I allerede alle ting på plads, I har grunden huset skal ligge på, I har besluttet jer for om huset skal være et typehus eller om det skal være et individuelt byggeri, I ved hvordan huset skal se ud, hvad det skal indeholde og hvordan det skal fungere, og hvem der skal udføre byggeriet. Selvom alle disse ting er på plads, kan det alligevel være en god hjælp at have en byggesagkyndig med på sidelinjen, så I er sikret at det hele bliver lavet helt som I har planlagt det lige fra start til slut, så I ikke senere risikere mindre behagelige overraskelser og ting der skal laves om.

  Inden I flytter ind i jeres nybyggede bolig skal den byggesagkyndige gennemgå boligen for at erklære den egnet til beboelse, har I her haft din egen byggesagkyndig med fra start ved I at alt er som det skal være, at de materialer der er i huset også er de materialer I har betalt for, at alt er tilsluttet korrekt helt fra start og at jeres bolig er helt og aldeles egnet til beboelse mange glade år fremover, for de fejl der kunne være opstået på grund af forkerte materialer eller andre fejl eller sjusk er der taget hånd om og alt er som det skal være.

  En kort liste, over ting en byggesagkyndig kan være behjælpelig med, i forhold til dit nybyggerprojekt

  • Et fundamenttilsyn så du er sikret, at støbningen af fundamentet og armeringen er helt efter bogen, og du ikke senere vil opleve fejl i boligens fundament, der f.eks. ville kunne føre til sætningsskader i huset.
  • Terrændækstilsyn inden selve støbningen af gulvet, her bliver installationerne kontrolleret.
  • Tilsyn af tagkonstruktion og bagmure.
  • Tilsyn med opstarten af murerarbejdet, herunder kontrol af fugtsikring og at de forventninger der er til arbejdet, bliver overholdt.
  • Tilsyn med dampspærrer, evt. fugtproblemer og tagarbejdet.
  • Tilsyn af vådrumssikring, herunder kontrol af korrekt fald og generel gennemgang af arbejdet.
  • Gennemgang af hele huset inden i overtager det, så der kan blive rettet op på eventuelle fejl og mangler inden indflytning.
  • Og til sidst selve afleveringsforretningen så I kommer helt trygt og sikkert hjem.

  Byggesagkyndig til tilstandsrapporten når du sælger dit hus

  Når I sælger jeres bolig, er det faktisk ikke et krav at I sælger boligen med en tilstandsrapport, men de fleste købere vil helt sikkert foretrække at den er der så de hurtigt kan få et overblik over husets eventuelle fejl og mangler. Der er mange mulige købere der ville vælge huset fra hvis tilstandsrapporten mangler, da der ville være for mange ubesvarede spørgsmål og for megen usikkerhed i forhold til husets stand.

  Tilstandsrapporten er også en hjælp til jer som sælger, da den vil være udgangspunktet for at kunne lave en ejerskifteforsikring, så I ikke risikere at komme til at hæfte for fejl og mangler der opstår efter salget, I skal som sælger ikke betale for hele ejerskifteforsikringen, dette er en udgift I deler med køber.

  Oftest er det sådan at det kun er ved salg og køb af enfamilieboliger der laves tilstandsrapporter, dvs. hvis det er en ejerlejlighed I skal sælge, er det oftest ikke muligt at få lavet en tilstandsrapport da det ikke vil være muligt at tage de installationer med, der ligger udenfor lejlighedens rammer og i stedet tilhøre de fælles arealer.

  Når den byggesagkyndige går i gang med at lave tilstandsrapporten vil dette ske ud fra et skema den byggesagkyndige har med, i en tilstandsrapport er det kun bygningens synlige dele der vil blive vurderet så du behøves ikke at være bekymret for at vægge, gulve eller lofter vil blive ødelagt, så udover det den byggesagkyndige noterer i tilstandsrapporten vil du ved siden af skulle udfylde et skema, hvor du her giver de oplysninger det ikke er muligt for den byggesagkyndige at se.

  Den byggesagkyndige vil give jeres boligs synlige dele karaktererne efter IB og UN ingen bemærkninger og undersøges nærmere til K0, K1, K2 og K3, her går karakteren fra kosmetiske skader, til K3 der står for de kritiske skader der oftest er bedst at få kigget på hurtigst muligt. udover disse karakterer vil den byggesagkyndiges tilstandsrapport indeholder oplysninger om den byggesagkyndiges vurdering af f.eks. tagets resterende levetid ud fra hvilket materiale taget er lavet af, hvor længe siden det er at det blev lagt og hvis der skal tages hånd om ydermure mm. Ligesom der også vil være informationer i tilstandsrapporten om hvilke af de 34 hustyper der er i Danmark jeres hus hører under, og hvilke byggetekniske forhold jeres hus typisk vil indeholde ud fra hustypen.

  Byggesagkyndig ved køb af hus.

  I kan også have glæde af en byggesagkyndig når I køber et hus, her vil den byggesagkyndig være jeres uvildige partner der hjælper jer med at opdage eventuelle fejl og mangler i det hus I gerne vil købe, det kan også være virkelig rart at have en byggesagkyndig til hjælp når I gennemgår husets tilstandsrapport for hvad betyder de forskellige K0 – K3 i virkeligheden, det kan nemlig sagtens være at den nævnte K1 vil være langt mere omfattende og dyrt at udbedre end den mere kritiske K3, her vil den byggesagkyndige kunne hjælpe jer til at få et større overblik over de omkostninger det vil have for jer at udbedre de forskellige ting. Den byggesagkyndige vil også være en god vejleder i forhold til køb af den bedste ejerskifteforsikring så den passer til eventuelle udfordringer I kan komme til at opleve med det nye hus.

  Udover det der står i tilstandsrapporten og den bedste ejerskifteforsikring, er der også andre ting den byggesagkyndige vil kunne give råd og vejledning om i forhold til huskøbet, det kan være ting som ønsker I har til ændringer i boligen hvis I f.eks. overvejer at bygge om eller at bygge til vil den byggesagkyndige kunne give mange gode råd og vejledning i forhold til dette projekt.

  Ligesom en byggesagkyndig også vil kunne give jer mange gode råd og værdifuld vejledning, i forhold til en større eller mindre renovering af det hus I ønsker at købe.

  Find den rette byggesagkyndige

  Når I skal ud at finde den byggesagkyndige der vil være den rigtige til at hjælpe jer godt på vej til at få opfyldt jeres boligdrømme, og kan hjælpe jer til at undgå at drømmene bliver det rene boligmareridt, er det en god ide´ at forhøre sig lidt hos de forskellige så I får den der passer bedst til opgaven og også gerne til den rigtige pris. Det kan være lidt omfattende især når man er ved at boble over af glade forventningsfulde boligdrømmerier, derfor har vi her en mulighed til jer så I kan drømme i fred og ro, samtidig med at i spare tid på at finde den rette byggesagkyndig.

  Klikker I jer videre her fra vores side vil I komme frem til vores samarbejdspartners side, de har efterhånden to årtiers erfaring i at indhente gode tilbud fra forskellige håndværkere i hele Danmark, herunder også byggesagkyndige. Derfor kan I vælge at udfylde den lille formular I møder på deres side med de oplysninger om den byggesagkyndige I gerne vil finde f.eks. byggesagkyndig til køberrådgivning i forbindelse med huskøb, herefter vil jeres anmodning blive sendt ud til flere byggesagkyndige nær jer. Efter to til tre hverdage vil I så have modtage tre forskellige tilbud fra tre forskellige byggesagkyndige, der gerne vil hjælpe jer godt på vej, herefter kan I gennemgå de tre tilbud og se om ikke et af dem passer til jeres behov. Det er selvfølgelig helt og aldeles gratis for jer at bestille og modtage de tre tilbud, ligesom I heller ikke forpligter jer til noget i den forbindelse.

  5/5 - (1 vote)