Udskiftning af brændeovn - Her får du priser og god info

Udskiftning af brændeovn
Prisen for udskiftning af brændeovnen vil ligge omkring 3000 – 3500 kr. hvis den gamle skorsten uden problemer kan bruges til din ny brændeovn.
Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Der kan være flere gode grunde til at udskifte brændeovnen, en af de bedste grunde til at udskifte den gamle brændeovn i dag med en af de nye brændeovne, er at den nye generation af brændeovne i sig selv er en stor forbedring, og man med en udskiftning kan undgå en øget luftforurening forårsaget af brændeovne.

  Vi kommer ikke udenom at en brændeovn er en fantastisk løsning når det handler om hurtigt at få opvarmet rummet, ligesom vi heller ikke kommer udenom at der ikke er meget der kan skabe en så hyggelig stemning som brændeovnen kan, derfor vil det også være svært helt at undvære brændeovnen.

  Hvad koster det at udskifte brændeovnen?

  I mange tilfælde vil forhandleren af nye brændeovne for en merpris kunne stå for at udskifte den ældre brændeovn, men er det ikke tilfældet at forhandleren af brændeovnen har mulighed for at tilbyde dette er det heldigvis også en mulighed for at du selv kan hyre fagfolk til opgaven.

  Typisk vil det være en tømrer eller en murer der vil udskifte din brændeovn.

  Prisen for udskiftning af brændeovnen vil ligge omkring 3000 – 3500 kr. hvis den gamle skorsten uden problemer kan bruges til din ny brændeovn.

  Oveni denne pris kommer prisen for selve brændeovnen, her ligger prisen mellem 5000 – 50.000 + kr. alt efter hvilken brændeovn du vælger.

   

  Hvad koster det at afmontere den gamle brændeovn?

  Ønsker du helt at afmontere din gamle brændeovn kræver det lidt ekstra arbejde, udover at fjerne brændeovnen, skal skorsten og huller repareres og lukkes af, denne opgave kommer an på hvilken slags skorsten der er.

  Indvendig skorsten

  Har den gamle brændeovn været tilsluttet en indvendig skorsten skal hullet mures op igen, det gøres enten med mursten og mørtel eller med gasbeton og mørtel, reparationen af hullet bliver efterfølgende pudset op så der er mulighed for at male eller tapetsere.

  Prisen for opgaven med den indvendige skorsten vil typisk være omkring 2500 – 5000 kr.

  Egen tilhørende skorsten

  Hvis den gamle brændeovn har været tilsluttet sin egne tilhørende skorsten, vil arbejdet være mere omfattende da skorstenen vil efterlade hul i loft og tag, det betyder at loftet skal repareres og selve tagkonstruktionen hvor skorstenen sad skal også genoprettes så det bliver fuldt ud i stand til at klare vind og vejr.  

  Denne opgave med reparation efter den tilhørende skorsten vil oftest kræve flere håndværkere, hvilket betyder at prisen vil løbe op i 7000 – 13000 kr.

   

  Som du kan se, er priserne for udskiftning og afmontering af de ældre brændeovne ikke faste, dette er ikke alene fordi der kan være variabler i arbejdet der gør at arbejdet kan være mere udfordrende, det er også fordi håndværkernes priser for arbejdet også kan variere.

  Derfor er den bedste metode til at finde et godt tilbud på udskiftningen af en gammel brændeovn, ved at indhente flere tilbud på udskiftning af de gamle brændeovne, så du kan sammenligne deres priser og vælge det bedste tilbud på udskiftning af en gammel brændeovn eller en hel afmontering af en gammel brændeovn.

   

  Hvorfor udskifte gamle brændeovne

  Som sagt er der flere gode grunde til udskifte de ældre brændeovne udover der kan være love og regler der siger at det er nødvendigt at udskifte de gamle brændeovne, er der også klare fordele ved at skille sig af med en gammel brændeovn blandt andet:

   Vil en udskiftning af de gamle brændeovne begrænse partikelforureningen, den danske partikeludledning fra brændeovne er nemlig særdeles høj, så høj at 42% af de mange partikler i luften stammer fra brændefyring i de danske husholdninger. At mindske denne partikelforurening, vil forbedre luftkvaliteten.

  Det kan afhjælpes ved at udskifte brændeovnen med en moderne brændeovn da en ældre brændeovn udleder helt op til fem gange så mange partikler som en moderne brændeovn, dvs. jo flere der udskifter brændeovnen jo færre partikler vil vi udlede fra brændefyringen, hvilket giver en stor miljømæssig effekt.

  Udover en moderne brændeovn udleder færre partikler, er der i dag også moderne brændeovne der afgiver konvektionsvarme, denne brændeovn er opbygget så der langs siderne på brændeovnen er bygget en ekstra kappe, dette giver et hulrum hvor luften konstant trækkes ind varmes op og sendes ud i rummet.

  Med en ny brændeovn der varmer med konvektionsvarme, vil du opleve at varmen spredes langt bedre ud i rummet, frem for den stillestående massive varme vi kender fra de gamle brændeovne

  Med de ny brændeovne vil du også opleve at du skal bruge langt mindre brænde, da de typisk vil bruge 20% mindre brænde end de ældre modeller gjorde.

  Der er altså flere gode grunde til at de danske brændeovne er miljømæssigt førende i verden https://dapo.dk/braendeovnen/

  DAPO er brændeovne foreningen for Danske leverandører af pejse og brændeovne, de foretager mange undersøgelser af vores brændeovne og hvor mange partikler de udleder mm.  

   

  Vælg den rette nye brændeovn

  Når du skal vælge hvilken nye brændeovn du skal udskifte den eksisterende brændeovn med, er der flere ting der er gode at have med i dine overvejelser, blandt andet:

  Hvor skal brændeovnen placeres, hvis det er muligt at placere brændeovnen samme sted som brændeovnen før stod er det altid en fordel, da der så ikke skal mange ændringer til.

  En brændeovn der køre med konvektionsvarme har krav til placeringen for at kunne bruge varmeydelsen optimalt, da meget varme fordeles fra brændeovnens sider er det vigtigt at der er plads til at varmen kan spredes, så skal den stå i et hjørne skal den trækkes tilstrækkeligt ud fra hjørnet så varmen kan cirkulere.

  Når du kigger på brændeovn, er det vigtigt at du vælger en brændeovn der er miljømærket og dermed opfylder kravene der hedder at brændeovnen maks. må udlede 4 gram sundhedsskadelige partikler for hvert kg afbrændt træ.

  Er brændeovnen svanemærket kan du være helt sikker på at få den brændeovn der udleder mindst mulige partikler da kravet til en svanemærket brændeovn er at den maks. Må udlede 2 g sundhedsskadelige partikler for hvert kg afbrændt træ.

  Her kan du se en liste over svanemærkede brændeovne https://www.svanemaerket.dk/produkter/braendeovne-pt100067?country=Danmark

  Hvor stor skal brændeovnen være

  Hvor stor en brændeovn du skal have afhænger af hvor stort et areal du ønsker din brændeovn skal kunne opvarme, og hvor godt dit hus er isoleret, derfor er det ikke alle brændeovne der vil passe til din bolig.

  Det er nemlig vigtigt at størrelsen på brændeovnen passer med rummets størrelse ellers risikere du det bliver alt for varmt hvis brændeovnen er for stor eller omvendt for koldt når brændeovnen er for lille.

  Hvis brændeovnen har en forkert størrelse, øger det risikoen for at man kommer til at fyre forkert, hvilket kan medføre for meget løbesod i skorstenen, der så øger risikoen for brand.

  Når man beregner varmeydelse, udregnes det efter kilowatt, har du et godt isoleret hus vil 1 kW ca. opvarme 20 m2, er huset derimod ikke så godt isoleret, vil 1 kW kun kunne opvarme omkring 10 m2.

   I dag kan man få brændeovne der har en varmeydelse helt op til 7 kW, derfor er det vigtigt at være opmærksom på at din brændeovn har en varmeydelse der matcher det areal du ønsker opvarmet.

   

  Hvad skal du være opmærksom på når du udskifter gamle brændeovne

  Der er flere ting der er vigtige at være opmærksomme på når du udskifter din brændeovn, det er blandt andet vigtigt at være opmærksom på:

  Brændeovnens størrelse skal passe med hullet (lysningsarealet) i skorstenen:

  hvis lysningsarealet er for lille, er det ikke muligt for røgen at komme hurtigt nok ud gennem skorstenen, det kan medføre dårligere forbrænding, mindre varmeeffektivitet og give en øget partikeludledning.

  Er lysningsarealet i skorstenen for stor kan det derimod medføre en overforbrænding og et højere brændeforbrug, ligesom der også vil være et større CO2 udslip

  Når brændeovnen er monteret igen, skal du have den godkendt af skorstensfejeren, der vil lave en prøvningsattest på brændeovnen, du kan se hvordan en prøvningsattest ser ud her  https://braendefyringsportalen.dk/media/138255/attest-skabelon-braendeovne-mst-net.pdf

   

  Lovgivning om brændeovne

  Der er flere love og regler omhandlende brændeovne, for eksempel:

  Placeringen af brændeovne er vigtig, blandt andet skal du for at beskytte gulvet placere brændeovnen ovenpå et ikke brandbart materiale, så varmen og gløderne ikke har mulighed for at antænde et evt. gulvtæppe eller trægulv.

  Det ikke-brandbare underlag skal have en størrelse så der er minimum 30 cm fra brændeovnens låge til den oprindelige gulvbelægning, der skal også være mindst 15 cm fra siderne på brændeovnen ud til gulvet.

  Brændeovne skal placeres med en afstand på minimum 50 cm fra brændeovnens hele yderside til nærmeste brandbare materiale, herunder møbler, trævægge mfl.

  Har du købt et hus hvor der er en brændeovn fra før 2003, er der en lov om at du skal nedlægge denne brændeovn eller udskifte brændeovnen med en nyere brændeovn der lever op til de nuværende krav, denne lov trådte i kraft 1. august 2021, denne regel gælder også ved tinglyst medejer ejerskifte.

  Når du køber bolig, skal du ved tinglysningen indberette oplysninger om boligens brændeovn, når du har overtaget huset, det skal du gøre gennem den digitale tingbog, hvorefter du vil modtage digital post fra miljøstyrelsen omhandlende de muligheder du har for at dokumentere og indberette.

  Du kan læse mere om ejerskifteordningen for brændeovne her https://braendefyringsportalen.dk/borger/ejerskifteordningen/ her kan du også læse om hvilke ejerskifter der ikke omfattes af loven om udskiftning af brændeovne ved ejerskifte.

  Der har været snak i krogene om at man ved at sætte et partikelfilter på brændeovnen kan blive fritaget for denne lovgivning, men det er ikke sandt, et partikelfilter fritager ikke husejeren for at skulle skrotte brændeovne ved ejerskifte af ejendom med en brændeovn produceret før 2003.

  Pr. 1. juli 2023 har folketinget vedtaget en ny lov om brændeovne hvor kommuner har mulighed for at beslutte at boligejere skal skrotte visse former for en række fyringsanlæg – herunder brændeovne ældre end årgang 2008

  https://dapo.dk/kommuner-kan-saette-udskiftning-af-de-aeldste-braendeovne-op-i-gear/

  Når din brændeovn er på plads efter udskiftningen, skal du også huske at lave aftalen med din lokale skorstensfejer så du kan få din brændeovn godkendt, her skal du bruge en ibrugstagningsattest på brændeovnen, den ligger oftest indeni den nyindkøbte brændeovn, du skal også bruge et godkendelsesmærke af din skorsten.

  Brændeovne der er undtaget lovgivningen

  Der er brændeovne der er helt undtaget for udskiftningsreglerne for udskiftning af brændeovn fra før 2003.

  • Antikke brændeovne produceret før 1920. (heldigvis for det ville være frygteligt at skulle skrotte antikke brændeovne produceret før den tid, især hvis det er nogle af de ældste brændeovne der er tilbage)
  • Åbne ildsteder og pejse.
  • Brændekedler.
  • Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger.
  • Brændekomfurer opbygget på stedet.
  • Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftningen eller nedlæggelsen af disse vil give væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget.
  • Pillefyr.
  • Masseovne.
  • Halmfyr.
  • Kakkelovne.

  Kilde: https://braendefyringsportalen.dk/borger/ejerskifteordningen/

  Det var tidligere muligt at få et tilskud på 2215 kr. til udskiftning eller skrotning af brændeovnen, dette tilbud udløb i juli 2020, så i dag er det ikke muligt at få tilskud til udskiftning eller skrotning af brændeovne.

  Det vil oftest være en murer eller en tømrer der får opgaven med at udskifte brændeovne, der er dog også tilfælde hvor udbyderen af den nye brændeovn også kan tilbyde montering af brændeovnen, i alle tilfælde skal skorstensfejeren ud at godkende den nye brændeovnsinstallation.

  Når du køber ny bolig hvor der allerede er en brændeovn, må brændeovnen ikke være fra før 2003, er den det skal du inden et år nedlægge eller udskifte brændeovnen med en ny brændeovn der lever op til de nuværende krav om partikeludledning.

  5/5 - (1 vote)