Energioptimering af hus

Energioptimering-

At energirenovere dit hus er af ganske stor betydning i disse år, ikke alene er det godt for miljøet at energirenovere huset, da en energibesparelse altid vil være en investering i klimaet.

At energirenovere vil også betyde at du fremover vil spare penge på varmeudgifter i boligen, samt får et godt indeklima i huset.

At energirenovere dit hus vil i mange tilfælde koste mange penge, men det er stadig en yderst fornuftig måde at bruge penge på, da det udover at sænke det samlede energiforbrug også vil øge værdien af dit hus, hvilket altid er en fordel hvis du ønsker at sælge huset, da mange købere også kigger meget på energimærkningen af huset.

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Med tiden vil de store energibesparelser du får, ofte tjene pengene hjem igen, samtidig med du støtter en forbedring af miljøet og kan nyde at du har fået et bedre indeklima. 

  Der findes mange metoder til energiforbedringer, hvilket kan gøre det svært at finde stedet hvor det er bedst at opstarte en energioptimering, men med en termografisk undersøgelse af hele huset vil du kunne få et overblik over hvor der sker energitab fra boligen, dvs. du med en termografisk undersøgelse vil kunne lave en målbevidst energioptimering af huset.

  Det er selvfølgelig også altid muligt at få lavet en energimærkning af huset, under en sådan undersøgelse vil det også stå klart hvor der er behov for ekstra opmærksomhed.

  Vi håber du her vil kunne finde gode ideer til dit projekt med energioptimering, for det vil altid give mening at formindske boligens energiudslip, både i forhold til din økonomi, husets indeklima men også i forhold til det større perspektiv.

  Forslag til energibesparelser der gavner dit hus

  Der er som sagt flere metoder når det omhandler energioptimering af boliger, nogle energirenoveringer er lettest at lave mens du alligevel er ved at renovere dit hus, mens andre ikke er helt så krævende, og med få tiltag kan du hurtigt forbedre din bolig, fx er det altid en fordel at udskifte alle pære i huset med led pærer.

  Mange ældre huse har brug for en stor energirenovering, for at kunne kravle op af energimærkningsskalaen, mens et nyere hus, ofte har færre behov for energioptimering, da man i de senere år har bygget med fokus på at spare energi i boligen.

  Men ofte vil der både i et hus af ældre dato og i et nyere hus være mulighed for en energioptimering der kan nedsætte dit energiforbrug.

  Udskifte vinduer

  En af de helt store energiforbedringer af dit hus vil i mange tilfælde være en udskiftning af de gamle vinduer, da nye vinduer i dag er lavet så de giver en meget høj energibesparelse, det vil ofte være en fordel at vælge enten:

  Energiruder/ lavenergiruder 

  Disse vinduer består af to lag glas hvor der i ydersiden af det inderste vinduesglas er indlagt et tyndt lag metal, det tynde lag metal sørger for at meget af solens varme sendes ind i huset, så huset har bedst mulighed for at udnytte varmen udefra.

  Tre lags vinduer

  Vinduer med tre lag glas, er de mest energibesparende vinduer du kan få i dag, det isolerende glaslag holder kulden ude i vinterhalvåret, og sørger for at varmen inde i huset ikke forsvinder ud gennem vinduerne. 

  Ulempen ved tre lags vinduer, er dog at de vejer en del mere end almindelige vinduer, derfor kan det kræve lidt ekstra arbejde inden de monteres.

  Vælg de rette vinduer

  Når du skal vælge dine fremtidige vinduer, er det vigtigt at kigge efter vinduernes U-værdi – jo lavere vinduernes U-værdi er jo bedre isolerer vinduerne.

  I dag skal vinduerne have energimærke A, det betyder at vinduerne ikke slipper mere varme ud fra huset end varmen der kommer ind gennem vinduerne, når vinduerne er lukket, hvilket altså er en ret god investering i forhold til energiforbedringer.

  Ønsker du at finde vinduer der også har en lang levetid, er vinduer med trærammer, de vinduer der har den længste levetid, trærammerne kræver dog vedligehold

  Fordele ved nye vinduer

  Der er flere fordele ved at udskifte de gamle vinduer til nye, blandt andet:

  • Den største fordel ved de nyeste vinduer, er den isolerende effekt.
  • Du får et sundt indeklima.
  • Du slipper for træk og kuldestråling.
  • Du slipper for fugt og kondens på vinduesruderne og i vindueskarmen (det er dog stadig vigtigt med grundig udluftning for at undgå kondens og fugt)
  • Du spare penge på energiforbruget.

  Hvor meget kan du spare med nye vinduer

  Hvor mange penge du vil kunne spare ved at udskifte dit hus vinduer afhænger af flere ting f.eks.

  Hvor store dine vinduesflader er, hvornår dine nuværende vinduer er fra, hvor mange m2 dit hus er på, hvilket år dit hus er bygget, hvilken opvarmningsform du har mm. derfor er disse priser kun et bud på dine besparelser og der kan være mulighed for både at spare flere penge og at spare færre penge.

   Eksempler på besparelser ved udskiftning af vinduer:

  Hus på 100 m2, Bygget i 1950, Vinduer fra før 1995

  Opvarmet med naturgas:

  • Årlig besparelse: 3950 kr.
  • Besparelse efter 20 år: 79.000 kr.

  Opvarmet med fjernvarme:

  • Årlig besparelse: 3600 kr.
  • Besparelse efter 20 år: 72.000 kr.

  Hus på 100 m2, Bygget i 1940, Vinduer fra før 1960

  Opvarmet med naturgas:

  • Årlig besparelse: 7.300 kr.
  • Besparelse efter 20 år: 146.000 kr.

  Opvarmet med Fjernvarme

  • Årlig besparelse: 6.800 kr.
  • Besparelse efter 20 år: 136.000 kr.

  Vil du gerne læse mere om vinduer og udskiftning af vinduer, er det muligt at læse om det her https://bygliga.dk/udskiftning-vinduer/

  Isolering af loft                 

  Et af de steder hvor især et ældre hus kan være dårligt isoleret er loftet, derfor er der ofte mulighed for at energirenovere med ekstra loftisolering.

   I et ældre hus kan det give en forholdsvis stor besparelse på varmeregningen, for varmen siver altid opad, og er loftet dårligt isoleret vil varmen derfor hurtigt kunne forsvinde den vej. 

  Der er nogle ting man skal være opmærksom på når man skal isolere loftet, nemlig bygningsreglementets krav til isolering af lofter, hvis man bygger nyt hus, bygger en tilbygning eller renovere taget på sit hus, skal der som minimum være 340 – 360 mm isolering på loftet, men 400 mm isolering skader absolut heller ikke.

  Der er flere forskellige muligheder for isolering eller efterisolering af loftet som f.eks. Isolering med mineraluld i faste isoleringsmåtter der lægges ind på loftets ”gulv”, det er også muligt at isolere med isoleringsgranulat som ofte består af papiruld eller træfiberisolering, der sprøjtes ind i loftsrummet.

  Prisen på loftisolering

  Prisen på energirenovering af loftet afhænger blandt andet af hvilken type isolering du vælger:

  • Vælger du granulat vil prisen for loftisolering ligge mellem 175 – 600 kr. pr m2.
  • Vælger du isoleringsmåtter vil prisen ofte ligge mellem 225 – 800 kr. pr m2.

  Besparelser med loftisolering

  Der er flere ting der har indvirkning på hvor stor besparelsen på din varmeregning vil være når du vælger at isolere loftet, det er blandt andet alderen på dit hus, hvor godt det er isoleret i forvejen og hvor stort huset er.

  Hvis man tager udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på omkring 120 m2 vil den årlige besparelse på varmeregningen ligge omkring 10%, med årene vil det give en ret god besparelse.

  Du kan læse mere om isolering af lofter her:

  loftisolering https://bygliga.dk/isolering-af-loft-pris/

  Træfiberisolering https://bygliga.dk/traefiberisolering-pris/

  Papirisolering https://bygliga.dk/papirisolering-papiruld/

  Efterisolering af taget

  At efterisolere taget er også en mulighed, dette kan både gøres indefra og udefra alt efter ønske og hvor meget plads der er under taget, en indvendig tagisolering kræver nemlig at der er plads til at der lægges isolering på skråvæggene.

  En udvendig tagisolering er en temmelig stor opgave og vil oftest kun blive udført i forbindelse med at der skal lægges nyt tag på huset, her vil isoleringen blive lagt mellem tagspærene.

  Er dit tag fladt er det også muligt at isolere det flade tag, her kan du enten få lagt et nyt tag ovenpå det eksisterende tag eller ved at udskifte tagbelægningen, udskifter du tagbelægningen vil isoleringen blive lagt under det nye tag.

  Prisen for efterisolering af taget vil variere meget efter hvilken metode du vælger, men det er oftest langt billigere at få efterisoleret taget indefra.

  Den årlige energibesparelse på efterisolering af taget afhænger af flere ting som husets areal, hvordan det før var isoleret, varmekilde mm. men du vil kunne regne med en besparelse der starter ved 3000+ kr.

  Isolering af mure

  Der er forskellige metoder til at isolere husmurene, ofte vil den bedste metode til efterisolering af mure afhænge af den måde dit hus er opbygget, huse der er bygget før år 1900, vil fx ofte have mure der består af massive mursten uden hulrum.

  Hulmursisolering

  At efterisolere husmuren med hulmursisolering kan kun lade sig gøre ved huse der har en hulmur der er mangelfuldt isoleret, typisk vil det være huse der er bygget efter 1900 og før 1980, selvom der dog også er nogle huse der er bygget før 1990 som har en hulmur uden megen isolering.

  I dag isolerer man hulrummet i murene langt mere effektivt, da man anvender omkring 300 mm isolering.

  Med hulmursisolering sprøjtes granulat ind i muren og udfylder hulrummet, hvilket er en stor hjælp for energiforbruget, granulatet vil ofte bestå af enten papiruld, træfiberisolering, flamingo eller stenuld

  En hulmursisolering koster ofte mellem 125 – 200 kr. pr m2.

  Ved et almindeligt hus på 120 m2 med tidligere mangelfuld isolering i hulmurene vil der kunne være en årlig varme-energi besparelse på omtrent 7000 kr.

  Du kan læse mere om hulmursisolering her https://bygliga.dk/hulmursisolering/#Hvilke_isoleringsmaterialer_er_der_at_v%C3%A6lge_i_mellem

  Indvendig murisolering

  At efterisolere mure indvendigt er også en mulighed, dog anvendes den oftest de steder hvor det ikke er muligt at isolere hulmuren, typisk vil det være gamle huse der er bygget før år 1900, eller ved huse hvor der ønskes ekstra god isolering.

  En indvendig murisolering er en effektiv metode til energioptimering af meget gamle huse, det store minus er dog at boligarealet vil blive lettere formindsket, da man laver et lag af isolering på indersiden af alle husets ydervægge ved at bygge et nyt skelet af vægge hvor man så placere isoleringen mellem den nye og den gamle væg.

  Prisen for en indvendig murisolering vil ofte ligge omkring 750 – 1500 kr. pr m2.

  Besparelsen efter energiforbedringer med indvendig murisolering afhænger blandt andet af husets areal, varmekilde, tidligere isolering mm.

  Men et hus på omkring 90 m2 opvarmet med naturgas vil kunne opnå en årlig energi besparelse på 2200 kr. efter denne energirenovering.

  Udvendig murisolering

  At efterisolere mure udvendigt er en af de mest effektive metoder når det gælder energioptimering af husmure, samtidig med at denne form for energirenovering heller ikke spiser af husets boligareal.

  En udvendig murisolering vil dog ændre på husets udseende, og er derfor typisk ikke en mulighed hvis man f.eks. bor i et fredet hus, men har man muligheden for at få denne form for murisolering vil den kunne give dig en 30 % større årlig besparelse end en indvendig murisolering.

  Der er to muligheder for udvendig murisolering eller facadeisolering, den første er hvor der bygges et træskelet og laves en ny facadebeklædning, her monteres isoleringen bagved denne nye facade.

  Den anden metode er specielle isoleringsmåtter der monteres direkte på ydermuren, hvorefter overfladen pudses så overfladen får et pænt facadeudseende.

  En udvendig murisolering koster oftest mellem 1500 – 3000 kr. pr m2 alt efter hvilken metode der bruges, det er en stor fordel at rådføre dig med dine valgte håndværkere for at finde den murisoleringsmetode der passer bedst til din husfacade. 

  Den årlige energi besparelse ved udvendig murisolering vil ligge mellem 5000 – 11000 kr. alt efter varmekilde, boligareal øvrige isolering mm.

  Du kan læse lidt mere om facadeisolering her https://bygliga.dk/facadeisolering-priser/

  Isolering af gulv

  Blandt de store energirenoveringer er gulvisolering, her vil du ofte kunne få en besparelse på omkring 10% af dine årlige varmeudgifter.

  Nogle former for gulvisolering er økonomisk set ikke rentabel da det kan være meget omkostningsfuldt at få lavet, så her skal man måske overveje om varme hjemmesko kan være en løsning, mens andre former for gulvisolering har langt mere fordelagtige priser.

  Hvilken form for gulvisoleringsmetode du skal vælge, afhænger af din bolig og dit nuværende gulv:

  Har du en kælder eller en krybekælder under dit hus? Hvis du har det, kan du vælge at isolere loftet i kælderen, på den måde vil dit gulv blive isoleret nedefra. Her vil prisen ofte ligge omkring 650 kr. pr m2.

  At isolere nedefra er også en oplagt mulighed i boliger på flere etager, så længe der er en loftshøjde i boligen så der er lidt at tage af.

  Er det muligt at sprøjte et granulat ind under gulvet i dit hus? Dette vil være en effektiv løsning for at få gulvet isoleret uden at skulle investere i et helt nyt gulv og prisen vil ligge omkring 250 – 450 kr. pr m2.

  Er der ikke en af de to løsninger der fungerer, er den eneste udvej at bryde det gamle gulv op, så du kan få lagt isoleringsplader ned under det nye gulv, her vil gulvisoleringen koste omkring 1300 – 1700 kr. pr m2

  I nogle tilfælde vil der så også være behov for et helt nyt terrændæk vil gulvisoleringen koste omkring 3000 – 4000 kr. pr m2.

  Udskift varmekilden

  At udskifte varmekilden der opvarmer hele boligen kan være en stor fordel i en energi renovering, især hvis din varmekilde er et oliefyr, naturgas eller elvarme.

  At udskifte varmekilden er ofte en lidt større investering, men du vil opleve at hvis du har en af de ældre varmekilder vil en ny varmekilde medføre store besparelser på dine varmeudgifter, samtidig med at du fremtidssikrer din varmekilde.

  Der er meget snak om at oliefyr og naturgas vil blive udfaset så alle boliger i fremtiden vil blive opvarmet med mere miljøvenlige opvarmningsmetoder.

  Regeringen har sat et mål hvor oliefyr vil være fortid i 2030, f.eks. må du efter 2016 ikke erstatte dit fyr hvis det er et ældre oliefyr, hvis du har mulighed for at få fjernvarme i boligen eller skifte over til naturgas i stedet.

  At investere i et nyt gasfyr med naturgas som erstatning for oliefyret, vil dog være en temmelig kort fornøjelse da det er vedtaget i folketinget at det er helt slut med naturgas i de danske hjem allerede i år 2035.

  Men hvad skal man så vælge i stedet når man ønsker at få en vedvarende varmekilde? Der er heldigvis flere gode muligheder for både at få en varmekilde der er fremtidssikret, miljøvenlig og giver gode besparelser på varmeudgifterne:

  Fjernvarme

  Er det muligt for dig at skifte over til fjernvarme i det område du bor i eller bliver det en mulighed i fremtiden, er det helt sikkert et godt valg der giver dig en god og stabil opvarmning til både hus og brugsvand, uden du selv skal arbejde for det.

  Hvis din bolig ikke har indlagt fjernvarme, vil det kræve at huset tilsluttes fjernvarme og får et fjernvarmeanlæg installeret i huset, typisk vil det kræve gravearbejde hvor rørene skal lægges ned så de er forbundne med resten af fjernvarmesystemet.

  Prisen for at få installeret fjernvarme afhænger ofte af det område du bor i, hvor langt der skal graves for forbindelsen mellem fjernvarmerørene og din bolig, om der er mange i området der skal have installeret fjernvarme samtidig mfl.

  Derfor er det umuligt at skrive en helt eksakt pris for hvad en fjernvarmeinstallation vil koste for dig, men ofte vil prisen for at få installeret fjernvarme ligge mellem 40.000 kr. – 65.000 kr.

  Prisen for opvarmning med fjernvarme vil alt efter forbrug ligge omkring 15.000 kr. årligt.

  Varmepumper

  Luft til vand varmepumpe er et oplagt valg da den både opvarmer boligen og brugsvandet, derfor vil der heller ikke her, være brug for en ekstra varmekilde.

  Luft til vandvarmepumper fungerer kort fortalt ved at der trækkes luft ind fra pumpens udedel, til pumpens indedel i denne proces vil luften blive opvarmet gennem en kompresser og et kølemiddel, kølemidlets temperatur vil stige hvilket opvarmer luften.  

  For at pumpen kan køre og producere varme, har den brug for strøm – typisk vil en varmepumpe i et almindeligt parcelhus på 135 m2 fra 60érne have et årligt strømforbrug på 5.746 kWh, eller 16 kWh pr dag.

  Luft til vand varmepumper fås i flere størrelser, så det er muligt at få en varmepumpe der passer til din boligs areal.

  Prisen for at få en luft til vand varmepumpe monteret afhænger af din boligs størrelse:

  Boligareal på 80 m2 – 140 m2 vil en luft til vand varmepumpe koste mellem 100.000 kr. – 140.000 kr.

  Boligareal på 140m2 – 200 m2 vil en luft til vand varmepumpe koste mellem 120.000 kr. – 160.000 kr.

  Boligareal på 200 m2 – 300 m2 vil en luft til vand varmepumpe koste mellem 130.000 kr. – 180.000 kr.

  Du kan læse mere om luft til vand varmepumpen her https://bygliga.dk/luft-til-vand-varmepumpe/

  Luft til luft varmepumpe

  En anden mulighed er luft til luft varmepumpen, her producere den kun varm luft der sendes ind i din bolig og blæses ud i rummet, derfor vil det kræve en ekstra opvarmningsmetode til vand, til gengæld er den noget billigere i indkøb.

  Luft til luft varmepumpen har ligesom luft til vand varmepumpen en udedel og en indedel, hvor udedelen trækker luften ind og opvarmer denne luft gennem et kølemiddel, luften der sendes ud af varmepumpens indedel vil derfor være varm.

  Luft til luft varmepumper kører også på strøm, men da den ikke opvarmer brugsvandet, vil strømforbruget være lidt laver end luft til vand varmepumpens, strømforbruget er her 3.202 kWh årligt eller 9 kWh dagligt.

  Prisen for en monteret luft til luft varmepumpe ligger typisk mellem 9000 kr. – 30.000 kr.

  Du kan læse meget mere om luft til luft varmepumperne her https://bygliga.dk/varmepumpe-luft-til-luft-priser/

  Jordvarme

  En anden opvarmningsmetode der er temmelig genial, er jordvarme, jordvarme kaldes også for væske til vand varmepumpe.

  Jordvarme fungerer ved at der graves 200 – 300 meter slanger ned i jorden, det er muligt at grave slangerne ned så de lægges vandret i mindst 1 meter under jorden.

  Det kræver dog en del plads på grunden hvor det ikke er muligt at plante træer, bygge et skur eller lignende tiltag der kan skygge eller forstyrre slangerne i jorden i det område de ligger.

  Har man ikke meget plads på grunden er det derfor også muligt at nedgrave slangen så det lægges lodret ned, dvs. der graves et ret dybt hul til jordvarme slangen.

  I jordslangerne er der vand og en frostsikker væske (Brine) væsken opvarmes til 5°, vandet og væsken pumpes rundt i slangen der ligger i jorden her bliver det opvarmet af jorden der har en konstant kernetemperatur på 3°- 15°.

  Når jordvarmevandet når tilbage gennem jordvarmeanlægget og ud i boligens radiatorer og vandhaner kan det have en fremløbstemperatur på 65°.

  Jordvarmeanlægget bruger også strøm når den pumper vandet rundt i jorden og videre ind i boligen, den bruger 5.246 kWh årligt eller 14 kWh dagligt.

  Prisen for et jordvarmeanlæg variere alt efter hvor stor en bolig den skal kunne opvarme:

  Boligareal på 140 m2 vil et jordvarmeanlæg typisk koste mellem 160.000 kr. – 180.000 kr.

  Boligareal på 200 m2 vil et jordvarmeanlæg typisk koste mellem 170.000 kr. – 200.000 kr.

  Boligareal på 300 m2 vil et jordvarmeanlæg typisk koste mellem 190.000 – 215.000 kr.

  Du kan læse meget mere om jordvarme her https://bygliga.dk/jordvarme/

  Tilskuds muligheder

  Da det er blevet besluttet at Danmark skal arbejde sig hen mod grønnere energikilder i fremtiden er der også mulighed for at søge og få tilskud til udskiftning af varmekilden hvis man fx udskifter naturgasfyret eller oliefyret til luft til vand varmepumpen eller jordvarme.

  Tilskuddet skal søges hos varmepumpepuljen der har et fastlagt årligt budget, der åbnes typisk en gang årligt for ansøgninger, og da det er først til mølle, skal man være hurtig om at søge hvis man ønsker at få del af tilskuddet.

  Der er selvfølgelig flere krav til hvem der kan få tilskud fra varmepumpepuljen.

  Det kan også være værd at undersøge om der er lokale tilskud til energioptimering af boligen.

  Du kan læse mere om varmepumpepuljen her https://bygliga.dk/varmepumpepuljen/

  Udskiftning af gammel brændeovn

  Har du en gammel brændeovn kan det også være en stor hjælp for miljøet af udskifte den gamle brændeovn med en ny brændeovn, der er nemlig sket utrolig meget indenfor brændeovne de seneste år.

  Der er lagt vægt på at brændeovne i dag kun må udlede 4 g sundsskadelige partikler for hvert kg træ der afbrændes i brændeovnen.

  Er brændeovnen svanemærket er reglerne endnu flottere, her må der nemlig kun udledes 2 g sundhedsskadelige partikler for hvert kg træ der afbrændes.

  Når man tænker på at der hidtil har været en meget stor partikelforurening fra brændeovne i Danmark, faktisk er 42% af partiklerne der svæver i luften fra brændeovne, hvilket kun kan give anledning til at udskifte brændeovnen med en ny og bedre model.

  Der er også fordele for dig med de nye brændeovne, i dag er brændeovne udviklet til langt bedre modeller, fx kan du få en brændeovn der varmer med konvektionsvarme, dvs. varmen fra brændeovnen fordeles langt bedre i hele rummet, end vi har været vant til.

  De nye brændeovne kan i dag have en varmeydelse helt op til 7 kW, hvilket er meget da 1 kW alene kan opvarme 20 m2 i et isoleret hus.

  Ligesom de nye brændeovne også udnytter brændet bedre, dvs. der skal bruges mindre brænde for at opvarme rummet.

  Du kan læse meget mere om udskiftning af brændeovne her  https://bygliga.dk/udskiftning-braendeovn/

  Solceller

  Hvis du tilføjer solceller blandt dine tekniske installationer, vil du kunne producere din egen strøm og dermed være helt sikker på at den strøm du fx bruger til opvarmning af dit hus, er helt grøn så det fremmer dit projekt med energioptimering en hel del.

  Tilkøber du et batteri til dine solceller, vil du kunne gemme noget af dagens indsamlede strøm og bruge den i aften og nattetimerne, på den måde vil varmepumperne stort set kunne køre på din egen strøm.

  Hvor mange m2 solceller du har brug for, afhænger af hvor stor en del af din boligs strømforbrug du ønsker skal dækkes af solcellerne, typisk vil en familie på 4 hvoraf 2 er voksne bosat i et 130 m2 hus, have behov for strøm fra 50 m2 solceller.

  Prisen for solceller der er monteret, vil typisk ligge omkring 2000 kr. pr m2.

  Du kan læse meget mere om solceller her https://bygliga.dk/solceller/

  Se på de hårde hvidevarer

  Når du ønsker at energioptimere din bolig, er det også en fordel at kigge på dine hvidevares energimærkning, i marts 2021 blev energimærkningen ændret så den i dag er langt mere gennemskuelig og udførlig uden alle de ekstra plusser efter et energimærke A.

  I dag går energimærknings skalaen fra A til G hvor A stadig er den bedste, men kravene er blevet højere derfor kan det gamle A+ i dag let være en D.

  Whiteaway har skrevet en god artikel om energimærkeændringen af hvidevare lige her   https://www.whiteaway.com/pb/ny-energimaerkning/

  Find de rette håndværkere til din energioptimering

  Mange af disser energitiltag vil du ikke kunne udføre på egen hånd, nogle er decideret ulovlige at udføre selv, mens andre kan være så svære at det er let at lave fatale fejl, og har du lavet det selv og der er fejl der påvirker husets stand, er det ikke sikkert der er en forsikring der dækker over skaden.

  Langt de fleste professionelle håndværkere der udfører arbejdet for folk, vil have alle de rette forsikringer, selvom de sjældent er nødvendige da de kender arbejdsopgaverne fuldt ud.

  Når du skal finde håndværkerne til din energioptimering af din bolig, er det altid en fordel at indhente tilbud på opgaven/opgaverne fra flere håndværkere, der kan nemlig være mange penge at spare ved at undersøge markedet, da håndværkerne selv sætter prisen for deres arbejde.

  Hav altid en god opgavebeskrivelse klar, når du indhenter tilbud så håndværkerne har de bedste muligheder for at komme med deres nøjagtige tilbud på energioptimering af huset.

  5/5 - (1 vote)