Jordvarme priser – en miljøvenlig og prisvenlig varmekilde

nyt gulvtæppe
Indhold på siden
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Jordvarme er på sigt en yderst miljøvenlig og besparende varmekilde, når jeg skriver på sigt, er det fordi et jordvarmeanlæg koster mere at installere end luft til vand varmepumpe, men i brug er jordvarmeanlægget billigere end vand varmepumper… derfor vil jordvarme på sigt være den mest besparende varmekilde.

  Mange mener at lige meget hvad din nuværende varmekilde er, vil jordvarme altid være mere prisvenlig, og i de fleste tilfælde vil udgifterne til at installere anlægget være tjent ind igen om omtrent 10 år. Hvis man kombinerer jordvarme med solceller, så er man nærmest selvforsynende.

   

  Men lad os kigge nærmere på jordvarmen.

  Hvad koster et jordvarmeanlæg

  Prisen på et jordvarmeanlæg afhænger af hvor stort et jordvarmeanlæg I har behov for, nogle af de ting der påvirker hvor stort et jordvarmeanlæg I har brug for er:

  • Størrelsen på jeres bolig?
  • Hvor mange meter slange der skal graves ned?
  • Er der et stort behov for forarbejde med ting der skal fjernes inden gravearbejdet kan begynde?
  • Hvor mange kWh varme har I behov for?
  • Anlæggets kvalitet, jo bedre kvaliteten er på jordvarmeanlægget, jo mere vil det koste.
  • Hvor godt er boligen isoleret?

  Derfor er det svært at sige nøjagtigt hvad prisen på et jordvarmeanlæg vil blive, for den nøjagtige pris bliver I nødt til at snakke med en fagmand for at høre hvad prisen på et komplet jordvarmeanlæg vil blive til jeres bolig.

  Men I vil kunne regne med en pris på et jordvarmeanlæg der oftest ligger mellem 160.000 – 200.000 kr.

  Priseksempler på et jordvarmeanlæg

  Herunder kan I læse nogle priseksempler på fuld installation af et jordvarmeanlæg, priserne er kun vejledende, da der kan være forskellige faktorer der spiller ind i forhold til prissætningen.

  • For en bolig på 140 m2 koster et jordvarmeanlæg ofte 160.000 -180.000 kr.
  • For en bolig på 200 m2 koster et jordvarmeanlæg ofte 170.000 – 200.000 kr.
  • For en bolig på 300 m2 koster et jordvarmeanlæg ofte 190.000 – 215.000 kr.

  Hvad koster jordvarme

  Jordvarme koster i sig selv ikke noget, det er kun driftsomkostninger der koster, dvs. den elektricitet som varmepumpen bruger for at jordvarmen virker.

  Derfor er der også en del der har jordvarme som et hybridanlæg, hvor solceller går ind og dækker for den energi et jordvarmeanlæg kræver.

  Med normale energi priser vil det dog ikke koste meget mere end 8000 kr. årligt at opvarme en bolig på 150 m2.

  Indhent tilbud helt uforpligtende

  håndværker med tilbud
  Få en pris på din opgave – Det eneste du skal gøre er at udfylde formularen hos vores samarbejdspartner

  Hvordan virker jordvarme

  Jordvarme virker ved at udnytte den varme der er i jordlagene, i jorden er der lagt jordslanger der indeholder vand og brine (brine er en frostsikker væske), frostvæsken i jordslangen bliver opvarmet til 5°.

  Inde i boligen er der opstillet en vand varmepumpe der sørger for at vandet med brine pumpes rundt i systemet, så det vand der opvarmes i jorden, pumpes videre rundt, for at komme tilbage til varmepumpen og ind i husets varmeinstallation, så der kan komme varme til boligens radiatorer i vinterhalvåret og til varmt brugsvand, hele året.

  Jorden har en stabil kernetemperatur, hvilket betyder at det nede i 1 meters dybde vil det året rundt være mellem 3° – 15°, derfor vil jordvarme virke hele året, også i frostvejr.

  Kan alle få jordvarme

  Der er flere faktorer der afgør om jordvarme fungerer optimalt i en bolig, her kan du læse lidt om hvad et jordvarmeanlæg kræver, og måske blive klogere på om det er det rette til din bolig at vælge jordvarme, det skulle jo gerne kunne dække dit varmeforbrug.

  • Fordi der skal graves mellem 200 og 300 meter jordslange ned lige under græsplænen i haven, kræver det i de fleste tilfælde at haven er stor nok til en horisontal jordvarme, og længden på jordslangen er vigtig for jo længere jordslangen er jo mere varme vil den kunne samle sammen.
  • Det fungerer heller ikke hvis det er en have der er fyldt op med træer, buske og andet der har et stort rodsystem der vil komme i karambolage med jordslangerne.
  • En god tommelfingerregel til beregningen af mængden af plads som jordvarmeanlægget har behov for er 2-3 m2 pr 1 m2 din bolig er, det vil sige en bolig på 140 m2 har behov for 280 – 420 m2 af din grund.
  • Selve vand varmepumpe og jordvarmeanlæg fylder til gengæld ikke ret meget, og vil oftest kunne få plads i et bryggers, eller lignende hvor der ville være plads til et stort køleskab.
  • Jordtypen der er i din have, vil også have effekt på hvor stort et udbytte du kan få fra et jordvarmeanlæg, da lerholdig jord gør at din jordvarme virker langt bedre, end hvis din have har sandet jord. Grunden til dette er fugten i den lerholdige jord genererer mere varme end den tørre sandede jord.
  • Det er også vigtigt at du husker at anmelde dit jordvarmeanlæg til kommunen, og undersøge om det også er påkrævet at søge om godkendelse hos kommunen, du kan læse mere om reglerne og hvordan du ansøger på din kommunes hjemmeside.
  • Er din bolig dårligt isoleret, er det måske også bedst at se på alternative varmeløsninger, eller starte med at få isoleret din bolig, da jordvarme kræver at huset er isoleret godt nok til at det er muligt at varme op med denne opvarmningsform.

  Det er også muligt at læse om jordvarme hos miljøstyrelsen lige her https://mst.dk/erhverv/industri/regulering-af-saerlige-brancher-og-aktiviteter/jordvarme/

  Er du i tvivl om jeres bolig er godt nok isoleret, vil du altid kunne få gode råd og vejledning hos en energikonsulent.

  Flere muligheder for jordvarme

  Som sagt kræver det i de fleste tilfælde at der er god plads i haven til at installere jordvarme, der er nemlig både almindelig og lodret jordvarme.

  Horisontal jordvarme

  Vandret jordvarme kaldes også for horisontal jordvarme, er den mest brugte form for jordvarme, det er her der graves slanger ned i 1 meters dybde, hvilket kræver en masse plads i din have.

  Vertikal jordvarme

  Lodret jordvarme kaldes også for vertikal jordvarme, og her laves der en lodret boring så ledningerne bores lodret ned i jorden, her kan der laves en lodret boring op til 250 meter ned i jorden.

  Lodret jordvarme er en fantastisk løsning hvis du ikke har en ret stor have, eller gerne vil bruge din have til ting der kræver dybde i jorden som frugttræer, havedamme mm, dette vil en lodret jordvarme stadig give dig masser af plads til.

  Der er bare en ting ved lodret jordvarme, og det er at lodret jordvarme er væsentligt dyrere end horisontal jordvarme, prisen for lodret jordvarme starter ved 230.000 kr. hvorimod prisen for vandret jordvarme starter ved 160.000 kr.

  Levetiden for et jordvarmeanlæg

  Da prisen på et jordvarmeanlæg ligger i den høje ende indenfor varmekilder, også indenfor dem med en miljøvenlig opvarmningsform, er levetiden på jordvarmeanlægget selvfølgelig også meget vigtigt.

  Selve varmepumpen har en levetid der ligger mellem 15-20 år, hvilket man måske godt kunne ønske var lidt højere hvis det ikke var fordi jordslangens levetid er 50 år, hvilket er en temmelig lang levetid for en varmekilde, især da arbejdet med jordslangen uden sammenligning er den dyreste del af et jordvarmeanlæg.

  Fordele og ulemper ved jordvarme

  Jordvarme fordele

  • Jordvarme er en miljøvenlig varmekilde, der giver vedvarende energi, og minimere dit CO2 udslip.
  • En af de højeste på listen over effektive opvarmningsformer.
  • Et jordvarmeanlæg larmer langt mindre end en luft til vand varmepumpe og luft varmepumper.
  • Der er næsten ingen vedligeholdelsesarbejde ved et jordvarmeanlæg.
  • Giver både varme og varmt brugsvand.
  • Lave driftsomkostninger, hvilket vil sige meget energi for pengene.
  • Meget lang levetid, især på slangerne.
  • Store besparelser på varmeregningen, især hvis det sammenlignes med et gammelt oliefyr, ser man bort fra installationsprisen, for her er jordvarme dyrere end en vand til luft varmepumpe når det gælder installationen, så er jordvarme den mest prisvenlige opvarmningsmetode.
  • Dit hus vil ofte stige i værdi.
  • Da jordvarme er en miljøvenlig løsning, vil det også sikre jer en mere grøn og bæredygtig livsstil, alene igennem jeres varmeforbrug.
  • Din varmeregning bliver ikke påvirket af øvrige energipriser, dog er der lige den mængde kWh el jordvarmeanlæggets varmepumpe bruger.
  • Jodvarmeanlægget kan gøre huset køligere når det er varmt.
  • Du vil altid have varme og varmt vand i hanerne.
  • Den helt optimale løsning når det drejer sig om nybyggeri.
  • Det er muligt at få energitilskud til jordvarme (2022)

  Jordvarme ulemper

  • Det er dyrt at investere i jordvarme, men ser man det som en langsigtet investering er det stadig en god investering.
  • Ikke en helt så god investering hvis du ikke har lerholdig fugtig jord.
  • Kræver at du har en stor have, medmindre du vælger lodret jordvarme.
  • Der er meget gravearbejde i horisontal jordvarme, og du vil skulle anlægge en stor del af din have igen.
  • Kræver at din bolig er isoleret, før jordvarme kan betale sig.
  • Den del af haven der er brugt til jordvarme kan kun bruges til græsplæne, dvs. det er ikke muligt at plante træer, buske mm i eller nærområdet, ligesom det heller ikke er muligt at bygge et skur eller lignende da det vil kaste skygge på området, og forhindre solens stråler i at opvarme jorden.

  Hvem skal udføre arbejdet med jordvarmen

  Når der skal installeres et jordvarmeanlæg, vil der være brug for flere forskellige slags håndværkere.

  Først og fremmest er der brug for nogen til at stå for gravearbejdet, så jordslangerne kan lægges ned i jorden, der findes flere firmaer der udfører gravearbejde.

  Dernæst skal du have en VVS-installatør eller køletekniker ud for at tilslutte jordslangerne til jordanlæggets varmepumpe, og varmepumpen skal kobles til centralvarmeanlægget og husets radiatorer eller gulvvarmesystem.

  Så du vil i de fleste tilfælde skulle have fat på to forskellige håndværkere, medmindre du finder et firma der laver alt til et jordvarmeanlæg fra start til slut.

  Opgavebeskrivelse

  Når du skal indhente tilbud på jordvarme, er det en god ide´ at have en god opgavebeskrivelse med, så du sikrer dig at få den rette pris på jeres jordvarme.

  Det kan være en god ide´ at sende opgavebeskrivelsen til dem der skal udføre gravearbejdet og til dem der skal tilslutte jordanlægget.

  • Stillingsbetegnelsen på håndværkeren der er brug for
  • Hvor mange m2 er boligen
  • Er du ved at bygge din bolig, eller er det en allerede eksisterende bolig
  • Hvor godt er boligen isoleret, er loftet isoleret, er ydermurene isoleret, er gulvet godt isoleret mm.
  • Hvor mange m2 er haven
  • Ønsker i vertikal jordvarme eller horisontal jordvarme
  • Er jeres have tilgroet, eller er der masser af græsplæne til rådighed mht. pladsen det kræver for at grave jordslangerne ned
  • Hvordan er tilkørselsforholdende, hvor arbejdet skal udføres
  • Er der dele af arbejdet du selv vil stå for
  • Din adresse, mailadresse og telefonnr. så du kan modtage tilbuddene, og der også kan tages højde for kørselsomkostninger.
  • Er der særlige ting for din bolig og jobbet du ønsker udført der er gode at have med i jobbeskrivelsen.
  • Hvornår du ønsker arbejdet, er færdigt

  Find de rette håndværkere til din jordvarme

  Når du skal finde håndværkerne der skal installere jordvarmeanlægget, er det en god ide´ at indhente flere forskellige tilbud, da der kan være gode forskelle på prisen ved de forskellige håndværkere.

  Det kan selvfølgelig være en lettere tidskrævende opgave, så hvis du ønsker at få et godt tilbud på dit jordvarmeanlæg, kan du benytte dig af vores samarbejdspartners tilbud.

  Få et godt tilbud på et jordvarmeanlæg

  En nem og effektiv måde at få indhentet tilbud på jordvarmeanlægget, er ved at gøre det igennem 3byggetilbud, de har stor erfaring i indhentning af tilbud, og her ved håndværkerne at de er i konkurrence om opgaverne.

  Det betyder at der er gode chancer for at finde de bedste tilbud på installeringen af jordvarme, og det eneste du skal gøre, er at udfylde deres formular, en enkelt til hver håndværker du skal bruge, og bagefter vente i max tre dage, så har du modtaget dine tilbud, oftest vil du modtage tre tilbud på jordvarme arbejdet.

  Brev til 3 byggetilbud

  Et bud på hvordan mailen til 3 byggetilbud kan se ud:

  Kære 3 byggetilbud

  Vores familie på 4 personer vil gerne have indhentet tilbud på hele udgravningen til et jordanlæg.

  Vores have består mest græs, men der er et par buske og et enkelt træ der nok skal fjernes, vores grund er på 1000 m2, hvoraf 180 m2 er bebygget med vores hus, en garage og et skur.

  Vores hus er på 140 m2 – så der skal nok graves ud til jordslanger i et område på 420 m2 og i 1 meters dybde, vi ønsker horisontal jordvarme.

  Vores hus er et ældre hus, men vi har fået det isoleret godt, så der burde være gode muligheder for opvarmning med et jordvarmeanlæg.

  Vores hus ligger på en villavej, og via vores indkørsel er det næsten muligt at køre hele vejen om i baghaven.

  Vi ville blive virkelig glade hvis arbejdet med jordvarmen kan være færdigt om 3 mdr. det vil sige til den 1. oktober i år.

  Håber at modtage tre gode tilbud fra gravefirmaer.

  Mvh

  Navn
  Vejnavn og husnummer
  Postnummer og bynavn
  Telefonnummer
  Mailadresse

  Bedøm artiklen her