Nedrivning - Få 3 tilbud med priser

nedrivning

Når det kommer til nedrivning, er der mange faktorer at tage højde for, lige fra økonomiske overvejelser til miljømæssige og lovgivningsmæssige krav. Vi  vil guide dig gennem de vigtigste overvejelser, du bør gøre dig, inden du går i gang med dit nedrivningsprojekt. Hvad koster det? Hvordan vælger man det rigtige nedrivningsfirma? Og hvad med miljøet og lovgivningen? Læs videre for at få svar på disse spørgsmål og mere til, så du kan træffe de bedste beslutninger for dit projekt.

Der er altså flere ting der spiller ind når det handler om prisen på en nedrivning, men du vil kunne regne med at prisen på nedrivning ofte vil starte ved 50.000 kr. for nedrivningen af et lille hus.

Hvad er prisen på nedrivning af bygninger?

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  De fleste mennesker der påtænker så stort et projekt som en nedrivning er, vil selvfølgelig gerne kende lidt til prislejet før de går i gang, uden at kende til opgavens omfang vil det være svært at kunne give en pris på nedrivning du kan regne med.

  Ting der spiller ind på prisen for nedrivningen, er blandt andet:

  • Hvor stor bygningen du vil have revet ned er?
  • Er det en hel nedrivning, en selektiv nedrivning eller en indvendig rydning eller blot en mindre del af bygningen?
  • Er der forurenede materialer/ i det der skal rives ned?
  • Husets placering
  • Hvordan husets tilkørselsforhold er
  • Hvilket professionelt nedrivningsfirma vælger du til nedrivningen?

  Der er altså flere ting der spiller ind når det handler om prisen på en nedrivning, men du vil kunne regne med at prisen på nedrivning oftest vil starte ved 50.000 kr. for nedrivningen af et lille hus.

  Kvadratmeter prisen på nedrivning vil ofte ligge omkring 700 – 1000 kr. pr m2.

  Som du også kan se, afhænger prisen på en nedrivning også af hvilket professionelt nedrivningsfirma du vælger at hyre til opgaven, der kan nemlig ofte være forskel på prisen for nedrivningen blandt de forskellige nedrivningsfirmaer, derfor er det altid en stor fordel at indhente tilbud fra flere firmaer.

  Hvorfor hyre en håndværker til nedrivning?

  At rive en bygning ned, handler ikke kun om at få bygningen jævnet med jorden, der er mange ting der skal holdes styr på gennem hele forløbet og ting der skal foregå på den rigtige måde både for miljøets skyld med korrekt bortskaffelse af byggeaffald, men også for sikkerheden i selve arbejdet, hvilket giver et godt arbejdsmiljø.

  Der skal tages højde for ting som sundhedsskadelige stoffer og materialer i huset som asbest og PCB, er der malet med maling der indeholder tungmetaller? Er der skimmelsvamp og hvad med andre urenheder der kan være sundhedsskadelig for håndværkerne og det omkringliggende miljø

  Er det en selektiv nedrivning skal der også tages højde for om en selektiv nedrivning vil påvirke stabiliteten i resten af ejendommen, er der installationer som el, gas og vand der kræver at blive lukket og slået fra før det skal fjernes helt. Og hvad med støvbelastningen under arbejdet?

  Alt dette og meget mere vil en professionel nedrivnings mand vide alt om og kunne gøre uden at der er risiko for at nogen kommer til skade eller om det omkringliggende miljø vil blive forurenet.

  Samtidig vil en professionel nedrivnings medarbejder også have helt styr på hvilke byggematerialer der vil kunne genanvendes, så det ikke blot går til spilde.

  Nogle nedrivningsfirmaer har haft et meget stort fokus på genanvendelse, så de er blevet så dygtige til genanvendelse, at størstedelen af alle materialer i det gamle hus kan blive genanvendt, hvilket er en bonus for vores miljø.

  Ligesom alle former for ikke genanvendeligt byggeaffald, kan du være sikker på vil efterfølgende blive bortskaffet på den mest miljørigtige måde.

  Så alt du egentlig skal tænke på, når bygningen bliver helt eller delvist revet ned er dit projekt f.eks. hvad du ønsker at bruge alt den nye plads til? Et nyt hus? en ny lys og rummelig garage med mulighed for opvarmning og værksted?

  Endnu en bonus er nedrivningsfirmaet ved helt præcist hvordan arbejdet udføres på den hurtigste måde, de er effektive og har de helt rette maskiner og værktøjer til at udføre arbejdet, så fra du tager beslutningen og bestiller arbejdet går det langt hurtigere før du er i mål end hvis du selv går i gang.

  nedrivningsfirmaet kan også hjælpe dig med at indhente alle de tilladelser der skal til, for at få lov til at nedrive det gamle hus eller den bygning du ønsker at få fjernet.

  Lovgivning ved nedrivning

  Som udgangspunkt må man ikke nedrive en bygning der har krævet en byggetilladelse for at blive bygget, hvis du vil nedrive en bygning der har en byggetilladelse, skal du søge om en nedrivningstilladelse for lovligt at kunne nedrive bygningen.

  Du skal ansøge kommunen om tilladelse til nedrivningen af huse og bygninger der har en byggetilladelse, dette gøres gennem Byg & Miljø.

  Med i ansøgningen skal du blandt andet have oplysninger om bygningens adresse, matrikelbetegnelse og bygningens højde og grundflade.

  Kommunen bruger disse oplysninger til at gennemgå om der er behov for særlige retningslinjer og forholdsregler angående nedrivningen f.eks. vandinstallationer eller andre nærtstående bygninger, om der er behov for særlige regler angående byggeaffald mm.

  Der er bygninger der er undtaget reglen om ansøgning om tilladelse, det er blandt andet mindre bygninger som udhuse, garager og carporte der ikke er integreret i hovedbygningen på grunden, drivhuse mm.

  Der skal dog sikres at denne nedrivning ikke er i strid med gældende regler og lovgivning for området, ligesom det er vigtigt at boligejeren husker at indberette nedrivningen til Bygnings og Boligregisteret (BBR)

  Det er muligt at læse mere om reglerne for nedrivningen hos bygningsreglementet her https://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version2/Administrative-bestemmelser/BRV/Vejledning-om-byggesagsbehandling-efter-BR18/Nedrivning-af-bebyggelse

   

  Miljøscreening

  Der er i dag et lovkrav om at man som ejer af bygningen skal have foretaget miljøscreening af bygninger der har et areal hvor mere end 10 m2 som skal nedrives eller renoveres, her screenes der for asbest, tungmetaller, olie, PAH stoffer, PCB og klorerede paraffiner. https://juralia.info/renovering-og-lovgivning/

  Hvordan ved jeg om der er sundhedsskadelige materialer i huset?

  Den bedste metode til at få vurderet om der er sundhedsskadelige stoffer og materialer i en bygning er ved at få en fagmand ud og undersøge huset ved en miljøscreening, men du kan dog ofte gå ud fra at huse der er bygget før 1988 ofte indeholder sundhedsskadelige stoffer og materialer.

  Nogle af de sundhedsskadelige materialer du kan have i din bygning, kommer vi lidt ind på i dette afsnit:

  Asbest blev gradvist forbudt fra 1972 til 2005 men i 1988 kom det sidste forbud mod asbest i bygninger, det var ellers indtil da som det sidste blevet anvendt til tage.

  Inden 1980 blev asbest brugt til mange ting i boligen, det var populært da det var modstandsdygtigt overfor ild, og gav forholdsvis billige byggematerialer.

  Derfor var det meget populært som byggematerialer, blandt andet blev det brugt til indvendige overflader som vægplader, vinyl og støbegulve, puds og maling elinstallationer og ventilationsdele og udvendige som f.eks. tag og facader.

  Grunden til at det blev forbudt var at man fandt ud af, at asbest giver en kraftig øget risiko for at udvikle forskellige former for lunge, når man indånder de små bitte støvpartikler fra materialet.

  PCB som er en forkortelse for Polychlorerede Biphenyler blev brugt i boliger fra 1950erne og frem til 1977 (elektriske dele helt frem til 1986) her blev det ofte brugt til de bløde fuger rundt om vinduer og døre, men det blev også brugt i termoruder, maling og gulvbelægninger.

  PCB kan dog sprede sig til andre materialer som træværk, gardiner, møbler mm i husene da det udsender dampe der sætter sig på disse materialer, og da PCB er et meget holdbart materiale, fordamper det aldrig.

  Klorede paraffiner er anvendt i bygninger siden 1950, det bruges blandt andet til lim, maling og fugemasse, dvs. generelt til de ting der har brug for en blødgørende og brandhæmmende effekt, efter 1970 steg brugen af klorerede paraffiner da PCB blev forbudt, men i 2012 blev klorerede paraffiner med C12 også forbudt.

  Normale nedrivningsopgaver

  Der er flere forskellige former for nedrivning og selvom alle former for nedrivnings opgaver handler om at fjerne noget gammel, oftest så nyt kan komme til har det forskellige navne alt efter hvad der skal nedrives.

   

  Selektiv nedrivning

  En selektiv nedrivning er en nedrivning af en del af en bygning, oftest bruges en selektiv nedrivning når der skal laves en ombygning eller laves en renovering af et hus, det kan være fjernelse af bærende vægge og ikke bærende vægge, det kan være gulve, gulvbelægning og lofter der skal nedrives.

  En selektiv nedrivning bruges også når man ønsker loft til kip, her fjerner man en etageadskillelse, så rummet åbnes op, det kan være en skorsten der skal fjernes m.fl.

  Indvendig nedrivning

  Indvendig nedrivning eller indvendig rydning, er en fjernelse af det der er indeni huset, det bruges blandt andet ved ombygning eller en renovering hvor man ønsker et nyt hus inde i det gamle hus

  Hel nedrivning

  hel nedrivning også kaldet en hus nedrivning, her laves en nedbrydning af hele huse, så der f.eks. bliver plads til at bygge et helt nyt hus på grunden.

  En hel nedrivning eller nedbrydning er også når man fjerne skure, garager, carporte, overdækkede terrasser, drivhuse, stalde, etageejendomme, fabriksanlæg mm.

  Nedrivnings opgaver kan også være nedrivning af havemure, nedrivning af forskellige beton og jernkonstruktioner, blandt andet de betonkonstruktioner der indeholder udspændte wirer, nedrivning af beton trapper mm.

  Nedrivning indeholder mange forskellige opgaver, og de fleste nedrivningsfirmaer tager ofte alle former for nedrivningsarbejde både de små opgaver og de helt store opgaver som etageejendomme.

  Godt at være opmærksom på inden nedrivningen starter

  Der kan komme en del støj, støv og vibrationer i forbindelse med nedrivningsarbejdet, derfor kan det være en fordel at advare dine naboer i god tid om hvornår nedrivningen påbegyndes, nedrivningsfirmaet vil typisk tage hensyn til beboerne i området under arbejdet.

  Nedrivningsfirmaet vil være påpasselige med at de materialer der kan være sundhedsskadelige, ikke får lov at forurene området, så dette burde ikke være en risiko for naboerne.

  Dog kan det være en god ide´ at naboerne sørger for at holde deres vinduer lukkede og ikke hænger vasketøjet ud til tørre, da en nedrivning oftest vil medføre støv.

  Opgavebeskrivelse

  Når du skal finde et nedrivningsfirma til din nedrivning, så du hurtigt kan komme videre med dit projekt (måske bygge dit nye hus) er det en fordel at have en god opgavebeskrivelse, så du kan indhente tilbud på nedrivning og bedst sammenligne de tilbud du får.

  En opgavebeskrivelse vil altid være individuel med udgangspunkt i dit projekt men den kan blandt andet indeholde:

  • Hvad ønsker du nedrevet (er det et hus, flere huse eller kun en del af et hus?)
  • Hvor mange m2 ønsker du nedrevet og hvad er højden på huset?
  • Hvornår er ejendommen fra
  • Er der dele af nedrivningsarbejdet du selv vil stå for? Det kan være sortering af affaldet, måske der er noget du ønsker selv at genanvende.
  • Ønsker du hjælp til at ansøge om nedrivningstilladelsen?
  • Ved du om der er forurenede materialer? Har du evt. fået foretaget miljøscreeningen?
  • Ønsker du at få kontakt til rådgivere der kan rådføre dig om nedrivningen og omkring giftige byggematerialer der er i huset?
  • Hvordan ligger huset i forhold til tilkørselsforhold og naboer?
  • Medsend gerne billeder af den bygning du ønsker at få revet ned.
  • Husk dine kontaktoplysninger og din adresse så du kan modtage alle tilbud med kørsel inkluderet i prisen for nedrivningen.

   

  Kvadratmeterprisen på nedrivning af en bygning vil typisk ligge mellem 700 – 1000 kr.

  Alle bygninger der er bygget med en byggetilladelse, kræver også en nedrivningstilladelse, denne tilladelse skal man søge om hos kommunen, hvorefter kommunalbestyrelsen gennemgår ansøgningen.

  Husk også at melde nedrivningen til BBR.

  Det er i nogle kommuner muligt at søge om tilskud til nedrivning af tomme bygninger der lever op til kravene om tilskud til nedrivning.

  Du kan undersøge om der er tilskud til nedrivning i din kommune, ligesom du også vil kunne se hvilke krav der stilles til at få tilskud til nedrivningen af bygningen.

  5/5 - (1 vote)