Få sat den rette energimærkning på din bolig og se prisen her

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Energimærkning viser dig hvilke energiforbedringer du kan gennemføre for at din bygning lever op til eller kommer tættere på at leve op til alle energikravene vi har i dag, at nedsænke boligens energiforbrug er altid en fordel, både for økonomi og miljø.

  En energimærkning synliggøre bygningens energiforbrug, det er en energirammeberegning der deler boliger op i energiklasser som minder meget om det vi kender fra energiklasserne for hårde hvidevarer.

  I 1997 kom der en bekendtgørelse om at det er lovpligtigt at have et gyldigt energimærke til sin ejendom, energimærket skal du have hvis boligen skal sælges eller du gerne vil udleje din ejendom i længere tid, dvs. længere tids udlejning end 4 uger.

  En Energimærkning kan også være med til at bestemme værdien af din bolig, da et godt energimærke altid vil give huse en højere værdi, og være langt mere attraktiv for potentielle købere.

  Men selv hvis du ikke ønsker at sælge eller udleje din bolig kan det være en stor fordel at få en energimærkning til hele ejendommen, så du selv kan se hvor meget din bolig forbruger, og hvilke forslag der er til at energiforbedre din ejendom.

  Et gyldigt energimærke er også nødvendigt at få udarbejdet hvis du gerne vil søge tilskud til energiforbedringer af din bolig.

   

  Hvad koster det at få udarbejdet energimærkning af bygninger?

  I januar 2021 satte Energistyrelsen et prisloft for hvad energimærkninger må koste, maksbeløbet bliver hvert år den 1. januar indeksreguleret.

  Prisen for energimærkning varierer blandt andet alt efter størrelsen på huset, om huset er bygget før eller efter 1. januar 1980, hvis der er en tidligere energimærkning der er udarbejdet efter reglerne der blev indført i 2006, hvis du medsender målfaste tegninger med de rette informationer.

  I 2023 er maksprisen for en energimærkning:

  • Energimærkning for et enfamiliehus hvor der ikke laves bygningsgennemgang vil højest koste 1254 kr.
  • Energimærkning for private bygninger under 100 m2 koster højest 6931 kr.
  • Energimærkning for private bygninger mellem 100 m2 – 199 m2 koster højest 7626 kr.
  • Energimærkning for private bygninger mellem 200 m2 – 299 m2 koster højest 8319 kr.

  Da dette er makspriserne, og der er nedslag i prisen for tidligere energimærkning, tegninger med rette informationer, bygninger opført efter 1980 samt der kan være forskel på priserne blandt hvert certificeret energimærkningsfirma vil du kunne være heldig at finde en energikonsulent der kan udarbejde en energimærkning for mindre end maksprisen.

  For store bygninger herunder også offentlige bygninger og erhvervsbygninger generelt, er der ingen faste makspriser på energimærkningen.

  Derfor er det altid en god ide´ at indhente tilbud fra flere energimærkningsfirmaer, så du kan få dit energimærke til den bedste pris.

  Du kan læse mere om energistyrelsens fastsatte makspriser og nedslag i prisen her https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/hvad-koster-et-energimaerke

   

  Hvad ser man på, når huse skal energimærkes?

  Ved energimærkning af huset vil en energikonsulent komme ud og gennemgå hele bygningen, her lægges der vægt på det opvarmede areal, da energimærkning ser på bygningens beregnede forbrug, her undersøges bygningens isoleringer, døre, vinduer, varmeinstallation mm.

  Disse faktorer beregnes efterfølgende ud fra standardbetingelser som forbrugsvaner, størrelsen af familien, vejret mm. det beregnet efter et standardforbrug og ikke efter en bestemt familie, da alle familier er forskellige med deres egne forbrugsvaner.

  Energikonsulenten har en håndbog for energikonsulenter, hvori anvisningerne til en bygningsgennemgang er beskrevet, denne håndbog følger energikonsulenten til udarbejdelse af energimærkningen, ligesom der også er et program hvor alle oplysninger bliver sat ind.  

  Det er de aktuelle energipriser der bruges til at beregne bygningens energiøkonomi, der er lavet en vejledning hvori man også tager højde for tider med store prisudsving i energiprisen, så disse faktorer også kan medregnes i bygningens energiøkonomi.

  Der beregnes også en energifaktor ud fra den energi der leveres til bygningen, den energi der bruges til at levere energien og producere energien, energifaktoren blev opdateret i 2018 og efter det er energifaktoren for elektricitet 1,9 mens energifaktoren for fjernvarmen er 0,85.

  Det største grundlag for en energimærkning er at nedsætte husets energiforbrug, ved hjælp af en energirammeberegning der vurdere boligens kvadratmeter, isoleringen og varmekilde.

  Ønsker du at vide mere om dette emne kan du læse om det her på energistyrelsens hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/det-viser-energimaerket

   

  Energimærkerne og deres betydning?

  Energimærkning af bygninger har en karakterskala der går fra A-G, siden energimærkningerne blev etableret i 1998, er der kommet flere bygningsklasser til, da vi er blevet bedre til at bygge lavenergihuse, derfor er der i dag også A2010, A2015, A2020.

  De nye A energimærker er opkaldt efter de år de opstod og hvor bygningerne levede op til de krav om energimærkning der var de pågældende år, A2020 står for energimærket for lavenergiklasse, det er frivilligt at leve op til kravene for A2020.

  Energiklassernes årlige varmeregninger med udgangspunkt i fjernvarme:

  ·         Energimærke A 2010

  • Energimærke A 2015 I bygninger Energimærke A2015 vil den årlige varmeregning ligge omkring 2600 kr.

  ·         Energimærke A 2020

  • Energimærke B I bygningen med energimærket B, vil den årlige varmeregning ligge omkring 7000 kr.
  • Energimærke C I bygningen med energimærket C, vil den årlige varmeregning ligge omkring 10000 kr.
  • Energimærke D I bygningen med energimærket D vil den årlige varmeregning ligge omkring 15000 kr.
  • Energimærke E I bygningen med energimærket E, vil den årlige varmeregning ligge omkring 20000 kr.
  • Energimærke F I bygningen med energimærke F, vil den årlige varmeregning ligge omkring. 25000 kr.
  • Energimærke G I bygningen med energimærke G vil den årlige varmeregning ligge omkring 29000 kr.

  I energimærkningsrapporten vil der altid være forslag til hvad man kan gøre for at forbedre bygningens energiforbrug, så man kan stige i Energimærkningen og måske også få et sundere hus, med de stigende energipriser kan der hentes store besparelser i at følge energimærkningsrapporten.

  Energimærket viser at der ikke er mulighed for mange forbedringer i et hus med energimærkning A, men i huse med energimærkning G vil der altid være væsentlige mangler med masser af muligheder for forbedringer af energimærket.

   

  Hvem laver energimærket på boliger?

  Når du skal have udarbejdet et energimærke til dit hus, skal du finde en fagudlært energikonsulent der arbejder i et energimærkningsfirma, der er certificeret til at lave energimærkning af bygninger og efterfølgende udarbejde energimærkningsrapporten.

  Energikonsulenter arbejder altid efter helt fastlagte rammer, så alle energimærkningsrapporter bliver udarbejdet på samme måde.

   

  Hvor længe kan du have et gyldigt energimærke?

  En energimærkning er gyldig i 10 år, medmindre der bliver lavet omfattende ombygninger eller andre ændringer der kan påvirke resultatet af boligens energimærkning.

  Bliver der lavet ændringer der påvirker ejendommens energimærkning, herunder også energimæssige forbedringer er det derfor nødvendigt at få lavet en ny energimærkning, hvis du ønsker at sælge eller har planer om udlejning af din ejendom.

   

  Er der andre regler for energimærkning af sommerhuse?

  Siden september 2017, har det ikke været lovpligtigt at udføre energimærkning af sommerhuse, før det var der ellers krav om at alle sommerhuse der havde et kvadratmeterareal over 60 m2, skulle have energimærkning, som andre ejendomme.

  Det er dog stadig en mulighed at få energimærket sommerhuset.

   

   

  Hvilke bygninger kræver energimærkning?

  Det er langt de fleste bygninger der har krav om energimærkning, det gælder huse som enfamiliehuse, flerfamiliehuse og virksomheder, nybyggeri, etageejendomme, offentlige bygninger m.fl.

  Rækkehuse skal også energimærkes, men her bliver hver boligenhed målt for sig og det er kun denne boligenhed der tæller kvadratmetermæssigt, så er dit hus under 60 m2, er det ikke en nødvendighed med energimærket.

  Ældre huse skal også energimærkes, selvom de ikke vil kunne leve op til de nye krav, er en energimærkning alligevel nødvendig ved salg, så en køber har muligheden for at vurdere bygningens energiforbrug, og hvilke energimæssige forbedringer der kan udføres. 

  Et nyt hus skal også energimærkes, energimærkningen skal laves inden ibrugtagning af dit nybyggeri og indsendes til kommunen, så kommunen kan udstede en ibrugtagningstilladelse, når det bekræftes at huset lever op til energikravene i bygningsreglementet.

  Ejerlejligheder og andelslejligheder, skal også have energimærkning, her er det hele ejendommen der bliver lavet en energimærkningsrapport på.

  Du kan hos energistyrelsen læse mere om hvilke bygninger der lovkrav om energimærkninger https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/hvornaar-skal-bygninger-energimaerkes

   

  Hvilke bygninger er undtaget for energimærkningen?

  • Sommerhuse – der er i dag som før nævnt ikke noget påkrav om energimærkning af et sommerhus
  • Under 60 m2 – Fritliggende bygninger der har et kvadratmeterareal på under 60 m2 skal heller ikke have en energimærkning.
  • Fredede bygninger – bygninger der er fredede, er også fritaget for kravet om energimærker.
  • Nedrivning – Og bygninger der sælges til nedrivning, er også fritaget for energimærkningen.

   

  Hvilket energimærke har dit hus?

  Hvis huset har en energimærkning, kan du se en registrering af energimærkningen på denne side fra energistyrelsen, her vil du også kunne hente energimærkningsrapporten, og se om der er forslag til ting du kan forbedre for at få bedre energimærker til huset i fremtiden.

   

  Hvad kan man gøre for at forbedre energimærket?

  Der er ofte mange energimæssige forbedringer du kan gennemføre i dit hus, med henblik på at din boligs energimærke vil blive forbedret og dit energiforbrug mindskes, også selvom det er et ældre hus der ikke kan leve helt op til energikravene i dag, det kan blandt andet være ting som:

  Du kan gennemføre en optimering af isoleringen i din bolig, det kan være loftisolering, krybekælderisolering, isolering af ydermure blandt andet med hulmursisolering, isolering af gulve mm.

  Det kan være udskiftning af vinduer til energiruder, jo mindre varmetab der kommer fra dine vinduer jo bedre vil energirapporten blive, det kan også være udskiftning af døre i boligen til lavenergidøre mm.

  Det kan også i mange tilfælde være en fordel at skifte varmekilde hvis du f.eks. varmer op med olie, el eller gas, gode varmekilder i forhold til energimærkning vil typisk være fjernvarme og jordvarme.

  Så kort sagt alt der kan gøre at din bolig får et lavere energiforbrug er med til at forbedre din boligs energimærker, og det kan altid betale sig, når boligen får et bedre energimærke sænkes energiforbruget så din bygning også vil blive mere økonomisk at leve i.

   

  Opgavebeskrivelse til indhentning af tilbud på energimærkning

  Det er altid en god ide´ at have en god opgavebeskrivelse med når der skal indhentes tilbud, når det gælder energimærkning er følgende ting blandt andet gode at have med:

  • Hvilken slags bygning ønsker du at få energimærkning på?
  • Hvilket år er boligen bygget?
  • Hvor mange m2 er boligen på?
  • Er der lavet et energimærke efter år 2006?
  • Er der foretaget nogle ændringer i boligen siden sidste energimærkningsrapport blev lavet?
  • Medsend gerne målfaste tegninger med information om rørlængde og dimensioner, samt isoleringstykkelse i skjulte konstruktioner.
  • Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse er også altid gode informationer at have med.

  Lejligheder kan godt energimærkes, der er i dag krav om energimærkning af lejligheder, her er det dog hele etageejendommen der skal have en energimærkning.

  Energimærke G, er det energimærke hvor der er flest forslag til energimæssige forbedringer på ejendommen, en bygning med energimærke G, vil have et højt energiforbrug og derfor er det også det energimærke der står for den dårligste karakter.

  Ved langt de fleste huse er det lovpligtigt med et gyldigt energimærke ved salg, der er dog undtagelser hvor fredede huse, fritliggende huse under 60 m2, sommerhuse og huse der sælges til nedrivning ikke skal have et energimærke.

  5/5 - (1 vote)