Få pris på en tilstandsrapport og læs vores guide med forklaringer og tips

tilstandsrapport

Står du over for at sælge din bolig og spekulerer på, om en tilstandsrapport er nødvendig? Denne omfattende guide, der vil klæde dig godt på i beslutningsprocessen. Vi vil her dykke ned i alt fra prissætning til de forskellige aspekter, der vurderes i en tilstandsrapport. Desuden vil vi berøre emnet ejerskifteforsikring, som er tæt knyttet til tilstandsrapporten. Læs videre for at få svar på dine spørgsmål og blive bedre rustet til dit boligsalg.

Dem der udfører tilstandsrapporten, har også forskellige takster, men du vil kunne regne med at prisen vil ligge mellem 4000 – 10000 kroner, hvilket altså er lidt af et prismæssigt spring.
Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Salg af bolig og tilstandsrapport

  Går du og overvejer at sælge din bolig, og om det er en god ide´ at få lavet en tilstandsrapport for at fremme salget af dit hus eller din lejlighed? Så håber vi at du kan komme tættere på et svar som du kan bruge ved at læse denne artikel om tilstandsrapporten.

  I denne artikel vil vi også kort komme ind på emnet ejerskifteforsikring, da du har brug for tilstandsrapporten for at kunne få en ejerskifteforsikring.

  Hvad koster en tilstandsrapport?

  Vi tænker at en af de ting du måske kan have med i dine overvejelser, er hvad en tilstandsrapport koster, og der er desværre ikke et entydigt svar på det spørgsmål for prisen på en tilstandsrapport.

  En tilstandsrapport pris afhænger blandt andet af hvilken bolig det er du ønsker at sælge, er det et hus, lejlighed eller sommerhus?  Ligesom hvor mange m2 er huset er på, også er en af de ting der har betydning og det samme med husets alder. 

  Dem der udfører tilstandsrapporten, har også forskellige takster, men du vil kunne regne med at prisen vil ligge mellem 4000 – 10000 kroner, hvilket altså er lidt af et prismæssigt spring.

  Få en god pris på din tilstandsrapport

  Vi tænker at en af de ting du måske kan have med i dine overvejelser, er hvad en tilstandsrapport koster, og der er desværre ikke et entydigt svar på det spørgsmål for prisen på en tilstandsrapport.

  En tilstandsrapport pris afhænger blandt andet af hvilken bolig det er du ønsker at sælge, er det et hus, lejlighed eller sommerhus?  Ligesom hvor mange m2 er huset er på, også er en af de ting der har betydning og det samme med husets alder. 

  Dem der udfører tilstandsrapporten, har også forskellige takster, men du vil kunne regne med at prisen vil ligge mellem 4000 – 10000 kroner, hvilket altså er lidt af et prismæssigt spring.

  Indhent tilbud helt uforpligtende

  håndværker med tilbud
  Få en pris på din opgave - Det eneste du skal gøre er at udfylde formularen hos vores samarbejdspartner

  Hvad kigger den beskikkede bygningssagkyndige efter når rapporten skal udarbejdes?

  Den byggesagkyndige kigger efter synlige skader på boligen, så der vil ikke blive fjernet ting som f.eks. gulvtæpper og nedsænkede lofter. 

  Sælgers oplysninger om boligens stand vil også blive medtaget og det vil helt sikkert være uklogt at holde noget skjult da du som sælger vil kunne risikere at hænge på det når en køber har overtaget boligen hvis ikke det fremgår af rapporten. 

  Den byggesagkyndige vil også kigge efter konstruktionsfejl, sætningsskader og svampeskader.

   Taget vil blive undersøgt og der vil ofte være en beskrivelse af tagets resterende levetid, og der vil også blive noteret om dele af bygningen er utilgængelige under den byggesagkyndiges besøg. 

  Samtidig vil der også blive noteret om der er ting i huset der vil kunne udvikle sig til skader med tiden, hver ting vil få en karakter og dem kommer vi ind på lidt senere.  

  Men kort sagt kommer den byggesagkyndige og vurdere om din bolig er i dårligere stand end hvad der forventes fra en bolig der er indenfor samme aldersgruppe og type som din bolig, hver enkelt del af bygningen vil blive gennemgået for synlige skader og tegn på skader, og hver ting bliver noteret.

  Hvem laver tilstandsrapport?

  En tilstandsrapport skal altid udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, som har til opgave at tjekke boligen for fejl og mangler.

  Den byggesagkyndige laver tilstandsrapporten efter en grundig gennemgang af huset eller ejendommen, den byggesagkyndige beskriver boligens tilstand efter et skema i et computerprogram der er udarbejdet til tilstandsrapporter, dette er godkendt af Erhvervs og Byggestyrelsen.

  Hvad skal en tilstandsrapport indeholde?

  en tilstandsrapport består af tre dele:

  • Den bygningssagkyndiges resultater af eftersynet og karakterer til de enkelte bygningsdele.
  • Dine bemærkninger og oplysninger om boligens skader.
  • Bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring.

  Betydningen af karaktererne i tilstandsrapporten.

  Tilstandsrapporten blev i oktober 2020 ændret en del, ikke alene fik den nyt udseende, hvor de gamle karakterer blev udskiftet med farver og hussymboler, der blev også ændret i karakterskalaen, hvilket betød at nogle af karaktererne ikke længere er en del af selve tilstandsrapporten.

  Fordelen ved den nye tilstandsrapport er at den er udformet efter et mere enslydende skema, i dag laves den nemlig ved hjælp af et computerprogram, hvor der er flere standardformuleringer der kan anvendes, så de bygningssagkyndige skriver tilstandsrapporten mere enslydende i dag.

  Det gør det lettere for den der overvejer at købe ejendommen at have overblikket over tilstandsrapporten og kunne sammenligne forskellige tilstandsrapporter.

  Hvad farverne i den nye tilstandsrapport står for:

  RØD: Kritiske skader – den røde farve står for kritiske skader på bygningsdelen som har eller vil medføre at bygningsdelens funktion snart svigter, dette kan betyde at der snarligt også kan blive medført skader på andre bygningsdele

  GUL: Alvorlige skader – den gule farve står for skader ved bygningsdelen som vil medføre at bygningsdelens funktion i fremtiden vil svigte, denne skade vil i fremtiden også kunne medføre skader på andre bygningsdele.

  GRÅ: Mindre alvorlige skader – den grå farve står for de skader der er mindre alvorlige dvs., skader der ikke har nogen indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.

  ?: Mulige skader – spørgsmålstegnet der er omkranset af sort, står for forhold ved bygningsdelen der skal undersøges nærmere dvs. den beskriver forhold i bygningen, hvor en mulig alvorlig skade har en konsekvens der ikke kan fastlægges tilstrækkeligt alene ved den visuelle gennemgang af boligen. 

  Da det kan være en alvorlig skade på bygningsdelens eller bygningens dele, bør omfanget, arten og konsekvensen af forholdet eller den mulige skades omfang blive undersøgt nærmere og afklares fuldstændigt, inden salget gennemføres. 

  Vælger køberen alligevel at købe ejendommen uden at forholdet på bygningsdelens eller bygningens mulige skader er undersøgt nærmere er det køberen der bærer risikoen.

   

  I de gamle tilstandsrapporter stod tegnene K0 K1 K2 K3 og UN, det var karaktererne for de skader der var fundet i boligen, de beskrev hvor alvorlig den enkelte skade var, nogle af de mest alvorlige skader beskrevet i tilstandsrapporter er skaderne hvor der kan blive medført skader på andre bygningsdele.

   

  K0K0 karakteren er i dag udgået den var for de kosmetiske skader, altså dem der kunne påvirke køberens indtryk af din bolig og altså ikke en alvorlig skade.

  K1 – K1 karakteren er i dag markeret med farven grå, den er for de mindre alvorlige skader, de mindre alvorlige skader har ikke nogen indvirkning på bygningsdelen eller selve bygningens funktion.

  K2- K2 karakteren er i dag ændret til farven gul den er for de alvorlige skader, disse skader medfører at bygningsdelens funktion svigter indenfor overskuelig tid, men disse alvorlige skader vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

  K3 K3 karakteren er i dag ændret til farven rød den er for de kritiske skader, disse skader vil medføre at bygningsdelens funktion svigter indenfor en overskuelig tid, og du hermed risikere at skaderne vil medføre skader på andre bygningsdele.

  IB – IB karakteren er udgået i dag den betyder at der ingen bemærkninger er.

  UN – UN Karakteren der stod for undersøges nærmere er i dag ændret til et spørgsmålstegn undersøges nærmere beskriver forhold i bygningen, hvor en mulig alvorlig skade har en konsekvens der ikke kan fastlægges tilstrækkeligt alene ved den visuelle gennemgang af boligen. 

  Da det kan være en alvorlig skade, bør omfanget, arten og konsekvensen af forholdet eller den mulige skades omfang blive undersøgt nærmere og afklares fuldstændigt, inden salget gennemføres. 

  Vælger køberen alligevel at købe ejendommen uden at forholdet er undersøgt nærmere er det køberen der bærer risikoen.

  Den byggesagkyndige kan eventuelt tilføje en note til den anførte skade hvor den byggesagkyndige beskriver egen vurdering og skøn af skadeårsager og konstruktioner.

   Dvs. K0 og IB er ikke længere en del af den nye tilstandsrapport.

   

  Er det lovpligtigt at få lavet en tilstandsrapport?

  Der er ikke nogen lov der siger at du skal få udarbejdet en tilstandsrapport når du ønsker at sælge din bolig, men det er virkelig en god ide´ at få lavet en tilstandsrapport, da tilstandsrapporten er din sikkerhed for at du ikke kommer til at hæfte for de fejl og skader der er beskrevet i den. 

  En tilstandsrapport vil sammen med en el rapport sikre dig muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring, der vil sørge for at du selv er fritaget for at skulle betale for eventuelle skader og skjulte fejl og mangler.

  Uden tilstandsrapporten, en el rapport og dermed muligheden for at tegne ejerskifteforsikring vil du nemlig være forpligtet til at skulle betale for mulige skader og skjulte fejl og mangler på ejendommen i 10 år efter salget af boligen, hvilket er lang tid at skulle være nervøs for sine økonomiske forhold.

  En ejerskifteforsikring vil typisk også dække skjulte skader, fejl og mangler som du som sælger ikke havde kendskab til og dermed ikke er medtaget i den endelige tilstandsrapport, den bygningssagkyndige foretager undersøgelsen til at få udarbejdet.

  En tilstandsrapport er dog ikke alene en fantastisk sikkerhed for sælgeren i forhold til at tegne en ejerskifteforsikring, den er også en fordel for køberen, der får muligheden for at få et overblik over hvilken stand boligen er i.

  Selvom en tilstandsrapport ikke er lovpligtig, er der dog et lovkrav i forhold til at få lavet tilstandsrapport, den skal være udført af en beskikket bygningssagkyndig ellers er den ikke gyldig.

  I dag har de fleste bolighandler alle tre rapporter som tilstandsrapport, gyldigt energimærke, el rapport og en ejerskifteforsikring, når der skiftes ejer (siden 1997 har der været et lovkrav om gyldigt energimærke, ved salg af bolig).

  Hvad er ikke med i tilstandsrapporten?

  Det er selvfølgelig kun alt det synlige der bliver taget med i en tilstandsrapport, den byggesagkyndige kan ikke gå ind og skille dele af dit hus ad, for at finde eventuelle kritiske skader, fejl og mangler.

  Mulige skader der ikke er synlige, vil derfor være dækket af en ejerskifteforsikring, der vil hvis den er tegnet stå for at dække omkostningerne til at udbedre skaderne.

  Herunder kan du læse mere, om nogle af de ting der ikke er med, i tilstandsrapporten:

  Det sædvanlige slid på bygninger og hvordan de er vedligeholdt, kommer heller ikke med i rapporten

  Hvordan vvs-installationerne virker, er ikke en del af rapporten

  El- installationer er heller ikke med i en tilstandsrapport, da alt el i bygningen skal have deres helt egen særskilte el installationsrapport, også kaldet et el eftersyn eller et el tjek, som skak udføres af en autoriseret elinstallatør, i el rapporten vil evt. ulovlige elinstallationer bl.a. blive noteret.

  Du kan læse mere om her: https://bygliga.dk/eltjek/

  Løsøre og hårde hvidevare bliver ikke nævnt i rapporten, da de ikke er en del af bygningen selvom de ofte bliver solgt med ejendommen.

  Er der et udendørs svømmebassin vil den og de tilhørende tekniske installationer, heller ikke være en del af tilstandsrapporten.

  Det fremgår heller ikke af en tilstandsrapport om bygningen er lovlig, medmindre der er helt åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen.

   

  Hvor længe gælder en tilstandsrapport

  Fra du har haft besøg af den bygningssagkyndige der har gennemgået din bolig og/eller ejendom, vil den bygningssagkyndige have op til 14 dage til at indberette din ejendoms tilstandsrapport.
  Når din tilstandsrapport er blevet indberettet, vil den fra denne dato være gyldig i seks måneder, skulle det ske at din bolig endnu ikke er solgt, er det ofte muligt at få forlænget din tilstandsrapport med yderligere seks måneder, dette vil oftest koste omkring 2000 kr.

  Opgavebeskrivelse til en tilstandsrapport

  Det er som sagt en fordel at have en god opgavebeskrivelse klar når du skal indhente tilbud på en tilstandsrapport, udover denne opgavebeskrivelse kan du også overveje at notere dit eget kendskab til ejendommens fejl og mangler samt skader du har opdaget, på den måde sikre du dig at du ikke kommer til at udelade nogle skader m.fl. til sælgeroplysningsskemaet i rapporten.

   
  • Hvilken slags bolig ønsker du at sælge?
  • Hvor mange kvadratmeter er din bolig
  • Er der tilhørende bygninger
  • Hvornår er huset fra
  • Er der dele af boligen hvor det ikke er muligt at komme ind som f.eks. et aflukket loft.
  • Hvornår ønsker du tilstandsrapporten bliver udført
  • Husk at noter kontaktoplysninger og adresse på huset hvor tilstandsrapporten skal laves.

   

  Tilstandsrapporter medtager kun de synlige skader, fejl og mangler på en ejendom, derfor kan der være skader mfl. Der ikke er opdaget og dermed ikke er medtaget i tilstandsrapporten.

  Tilstandsrapporter er udarbejdet af byggesagkyndig der har en byggeteknisk uddannelse som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør.

  Det er sælgeren af en ejendom der skal bestille og betale for udgifterne til en tilstandsrapport, en tilstandsrapport skal for at være gyldig udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig.

  Du kan godt undgå at lave en tilstandsrapport, da tilstandsrapporten ikke er lovpligtig, men det er dog altid en god ide´ at få lavet en tilstandsrapport, da den er din mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.

  Dem der udfører tilstandsrapporten, har  forskellige takster, men du vil kunne regne med at prisen ligger mellem 4000 – 10000 kroner.

  4.5/5 - (11 votes)