Ny støttemur - nyttig viden om- og priser og tilbud på støttemure

Havearkitekt

Støttemure spiller en afgørende rolle i mange haver og udendørsområder, især i kuperede terræner. De er ikke kun æstetisk tiltalende, men også funktionelle, idet de hjælper med at holde jorden på plads, skabe niveauforskelle og forhindre jordskred.

Vi kigger på de mange aspekter af støttemure, fra prissætning og materialer til deres anvendelser og opbygning. Læs videre for at få en dybdegående forståelse af, hvordan støttemure kan forvandle dit udendørsområde.

Du vil kunne regne med at prisen for en støttemur i sig selv vil ligge mellem 500 kr. – 1500 kr. pr m2
Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Støttemure der også ofte kaldes havemure er perfekte til haver med niveauforskelle, er der bakker eller skråninger i haven kan en støttemur hjælpe dig med at skabe afgrænsninger og system i haven så du kan bruge løsningen til at udnytte havens plads bedst muligt, med hjælp fra de nu fladere forhold i havens niveauer.

  Støttemure holder med sin egenvægt og hældning jorden tilbage i haven, og sikrer at alt bliver på sin plads, ønsker du f.eks. en bålplads i haven der er nedgravet, så der er mere læ, kan en støttemur også her være den bedste hjælp.

  En støttemur giver dig muligheden for at udnytte havens niveauforskelle optimalt så du kan plante i niveauer og skabe et hav af farver fra blomster, planter og buske hvor alle planter kan træde frem.

  En støttemur er også velegnet til en afgrænsning af forhaven, især med forhaver som ligger et niveau over vejen, med de rette sten og den rette hældning til støttemuren kan man faktisk bygge støttemure helt op til 3 meters højde.

  Hvad koster en støttemur

  Alt i alt vil du kunne regne med at prisen for en støttemur i sig selv vil ligge mellem 500 kr. – 1500 kr. pr m2

  • Skal der være hjørner på støttemuren vil prisen ca. være 2000 kr. pr hjørne.
  • Skal støttemuren bagstøbes eller armeres vil prisen stige omkring 500 kr. pr m2
  • En drænslange bag en støttemur vil koste omkring 200 kr. pr m2

  Prisen for en støttemur kan dog varierer alt efter hvilken slags støttemur du ønsker, hvor lang støttemuren skal være, hvor høj støttemuren skal være, hvilket materiale ønsker du til din støttemur, er der behov for at muren bagstøbes eller armeres, hvor mange hjørner skal der være, skal der lægges en drænslange bag muren, mm.

  Oveni denne pris kommer arbejdslønnen, hvis du ønsker at få professionelle håndværkere til at udføre opgaven, og prisen for dette vil afhænge af hvem du vælger.

  Oftest vil det være en professionel anlægsgartner der udfører opgaven og deres timepris ligger omkring 500 kr. 

  Det vil sige at en støttemur på 20 meter i medium dyre sten, der skal bagstøbes og har indlagt en drænslange bag muren som har 2 hjørner vil komme til at koste omkring: 38.000 kr. inkl. moms uden arbejdsløn.

  Hvor bruger man en støttemur

  Udover at en støttemur skaber plads i haven ved at afhjælpe bakkede niveauforskelle i kuperet terræn og læ til det nedgravede bål sted, bruges støttemure også ofte når der graves ud til en indkørsel, eller en ny kælderindgang, her er støttemuren både oplagt og aldeles anvendelig så du sikrer dig mod at jorden skrider.

  Det kan være at du drømmer om en terrasse der ligger frit i haven som en platform over niveau, med en opbygning af støttemure er dette en oplagt mulighed.

  Støttemure giver mening når de bruges til højbede i haven her er en lodret støttemur en oplagt mulighed, eller når du ønsker at hæve fundamentet til det nye skur, eller du ønsker en terrasse ved huset hævet over niveau.

  Støttemure egner sig til alle de steder hvor du ønsker at jorden skal holdes på plads eller når niveauforskellene gør havens indretning svær at arbejde med.

   

  Materialer til en støttemur

  Hvilke typer sten kan man bruge til opbygning af den nye støttemur?

  Oftest vil man vælge at bruge særlige blokke der er skabt til støttemure til opbygning støttemuren, du har garanteret allerede hørt om ibf støttemur, men andre sten kan også bruges som f.eks. kampesten, natursten støbt i en mur, herregårdssten, der er også mange der bruger mursten til en støttemur m.fl.

  Der er forskellige støttemure, og mange forskellige typer sten til støttemure, så du vil næsten kunne få lige den slags nye mur du drømmer om.

  Det er dog altid en god ide´ at have en anlægsgartner med når der skal vælges sten, for ikke alle materialer er lige gode alle steder, da meget af det der gør støttemuren anvendelig, er at støttemuren ved hjælp af hældningen og sin vægt kan holde jorden tilbage.

  Men ønsker du sten der ikke har den rette vægt, er der gode muligheder for at anlægsgartneren kan hjælpe dig til en løsning der kan give dig en stabil støttemur i det materiale du gerne vil have, så den stadig kan holde på jorden bagved, og holde på den rette niveauforskel, lige fra den forholdsvis lille hældning til den langt større hældning.

  Godt at overveje inden du får en støttemur på grunden

  Først og fremmest er det vigtigt at vide hvor støttemuren skal være, hvor høj den skal være, hvilket materiale den skal laves i, skal det være beton eller natursten mm.

  Men det er også vigtigt at overveje følgende

  Hældningen på din støttemur

  Jo mere jord din støttemur skal kunne modstå jo større en hældning er der brug for, når din støttemur skal holde jord, er det vigtigt at den hælder ind mod den jord den skal holde, for jo mere den hælder mod, jo mere kan den modstå vægten fra jorden bagved.

  Hældningen på støttemuren afhænger af den løsning der vælges, den lukkede støttemur kan klare et væsentligt større tryk fra den tunge byrde af jord end den åbne støttemur kan.

  En lukket mur er betegnelsen for den støttemur der er tæt i fugerne, mod den åbne støttemur hvor fordelen her er at der er mulighed for at der kan vokse planter mellem stenene.

  Ønsker du stadig en mere lodret mur er det muligt ved hjælp af forankringer eller jernspyd – husk dog at dette aldrig vil være en god ide´ som gør det selv projekt.

  Dræn til din støttemur

  Hvis din mur er over 1 meter i højden eller der kommer meget vand når det regner, eller hvis der generelt er fugt i den jord hvor din støttemur skal stå, er det nødvendigt at lægge et dræn.

  Det kan også være nødvendigt med flere dræn, i de tilfælde hvor der kommer vand når der bliver gravet ud til muren, skal drænene ligge i lagene, så vandet føres bort fra muren.

  Et dræn vil lede vandet væk fra din støttemur, så den ikke overbelastes af jord der er for tungt pga. ekstra meget vand, et dræn er derfor en god støtte til muren. 

  Ovenpå drænet lægges et lag filtersand eller drængrus, så vandet ledes bedst muligt væk fra muren, et dræn vil betyde at muren har en meget længere levetid.

  Love og regler

  Husk også altid at undersøge din kommunes regler i forhold til støttemure, ofte vil reglerne handle om terrænhøjde i forhold til nabogrunden, og hvor tæt på skellet støttemuren må være, og højden på støttemuren, men hver kommune sætter sine egne regler så der kan være stor forskel på reglerne fra Københavns kommune til Hjørring Kommune.

  Du kan altid starte med at læse lidt om regler for terrænhøjde her  https://www.bolius.dk/hvor-stor-forskel-maa-der-vaere-paa-2-grundes-terraenhoejde-1064

  Støttemur opbygning

  Skal du bygge en mindre støttemur eller måske bare bygge et højbed til planter ved din indkørsel kan du med den rette viden og erfaring selv kaste dig ud i projektet, det kræver dog også at du har både tid, lyst og overskud til opgaven.

  For selvom muren er lille, vil det stadig være et stort gør det selv-arbejde, en støttemur kræver en del mere når der skal laves ekstra gravearbejde end man lige skulle tro.

  Skal du have en større støttemur er det en virkelig god ide´ at få professionel hjælp til opgaven, især når muren får en vis højde der overstiger 1 meter, hvis du stadig ønsker at gøre det selv er vores råd du får professionel rådgivning til hvordan du udfører opgaven, så du undgår problemer.

  • Først og fremmest skal der laves en større udgravning, for at kunne skabe et godt fundament skal der graves mellem 90 – 120 cm under terræn, det vil sige helt ned til den frostfrie jord, det er vigtigt for at støttemuren bliver stabil. Bredden på udgravningen skal svare til bredden på støttemurens betonsten, typisk vil det være en 30-50 cm i bredden, det kræver lidt at få støttemuren til at kunne modstå et stort jordtryk.
  • Når udgravningen er færdig, skal hullet igen fyldes op, først skal der stabilgrus i bunden af hullet, her er det vigtigt at du får hver 15 cm stabilgrus dy fylder i hullet, stamper stabilgruset grundigt så det ikke senere synker sammen. Når der er 20 cm tilbage af hullet, skal du her fylde jordfugtig beton i hullet, denne del kan så hærde op om første del af støttemuren og sikre at den får en god jordforbindelse, jordfugtig betyder at din beton med lidt fugt er smuldrende men formbar, og du stadig kan hæfte stenene i den.
  • Skal din mur være højere end 1 meter eller skal stå et sted hvor der er meget fugt anbefaler vi altid at du får professionel hjælp til opbygning din støttemur, da der her er brug for at få lagt dræn ned, drænet skal ligge under første række sten, ovenpå drænet skal der være filtersand eller drængrus.
  • Første række betonsten skal placeres med stor nøjagtighed i den jordfugtige beton, de trykkes mellem 3-5 cm ned i betonen med en afstand på 3-5 mm, brug en snor udspændt mellem et par pløkker som hjælp til at placere stenene helt rigtigt.                                                                                                                                 Skal din støttemur have en hældning er det i denne første stensætning at den nøje tilrettelagte hældning startes, herefter lader du arbejdet tørre helt før du fortsætter.
  • Når første stensætning er helt tørt, har du valgt stenene med egen indbygget låsesystem anvendes det, ellers skal du bruge fliseklæb som limes mellem hvert lag, indtil du når den ønskede højde, mens du bygger op, fylder du op med grus eller beton bag muren, dette gøres løbende helst mellem hvert andet stenlag.
  • Når din støttemur er færdig, kan du fylde det øverste lag bag støttemuren op med jord, så det er muligt at så græs eller plante blomster mm.

  Opgavebeskrivelse

  Når du skal finde en anlægsgartner til din støttemur, er det altid godt at beskrive opgaven så godt som muligt, på den måde sikrer du at få det rette tilbud på din støttemur, opgavebeskrivelsen kunne på nem og praktisk vis se ud som følgende.

  • Hvor mange meter skal din mur være?
  • Hvor høj skal muren være?
  • Hvor bred skal muren være? 20 cm eller mere?
  • Hvilket materiale skal muren være i?
  • Hvad er planen med din mur? Skal det være en støttemur der skaber plads i haven, eller en støttemur der omkranser haven, din indkørsel eller?
  • Er der eventuel trafik som muren skal kunne holde til?
  • Køber du selv sten eller beton?
  • Er der meget fugt i jorden? Bliver der tilført meget regnvand til støttemurens placering?
  • Står du selv for en del af arbejdet? I mange tilfælde kan man selv stå for gravearbejdet og på den måde spare penge på arbejdstimer.

  Få et godt tilbud fra en anlægsgartner til din støttemur

  Når du ønsker at finde en håndværker til opbygning af din mur, er det altid en god ide´ at finde frem til flere håndværkere for at få den bedste pris på projektet.

  Den mest effektive metode til den opgave er at bruge 3byggetilbud.dk de er yderst erfarne i at finde de bedste tilbud fra håndværkere, også i de tilfælde hvor det er vejledning du eftersøger.

  Når du har udfyldt deres formular klare de resten af arbejdet med at finde de bedste tilbud til dig, og indenfor 3 hverdage vil du have modtaget 3 tilbud på opbygningen af din mur.

  Det er både nemt, gratis og helt uforpligtende at benytte 3byggetilbuds tilbudshentning.

  4.7/5 - (3 votes)