Skal du have en rottespærer og vil du gerne vide mere om pris og fremgangsmåde ?

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Rotter har efterhånden udviklet resistens mod de mest almindelige rottegifte som vi normalt har brugt til rottebekæmpelse, det skyldes en genetisk ændring hos rotter og mus der betyder at de ikke længere dør af giften da den genetiske ændring giver en modstandskraft mod blødningsforstyrrende stoffer.

  Rotter er derfor et stigende problem i Danmark, de lever normalt i det store kloaknet og det sker at de afprøver mulighederne for at komme ind i vores boliger via rør og faldstammer, lykkedes det for dem vil de ofte gerne blive boende.

  Heldigvis kan en kloakspærre forhindre rotter i at komme ind i vores bolig gennem kloaksystemet.

  Hvad koster montering af rottespærre

  Prisen for en rottespærre afhænger blandt andet af hvilket firma du vælger, skal montere en rottespærre, om du skal have monteret mere end en rottespærre der kan nemlig til tider være rabat hvis du vælger at få monteret mere end en rottespærre og om du ønsker at få en tv inspektion af kloakken.

  • Prisen for en rottespærre inkl. Montering af rottespærre vil ligge omkring 3000 kr. inkl. Moms
  • Ønsker du en tv- inspektion af kloakken, vil prisen for dette ligge omkring 1200 – 1700 kr.
  • De årlige eftersyn af en rottespærre vil koste omkring 700 kr.

  Så prisen for en rottespærre inkl. eftersyn vil være omkring 4900 kr. – 5400 kr. inkl. Moms.

  Som sagt afhænger prisen på rottespærren af hvilken kloakmester du vælger til opgaven, der kan ofte være penge at spare ved at undersøge markedet, eller benytte dig af 3byggetilbuds formular som du finder øverst på siden, de er nemlig eksperter i at indhente gode tilbud, og kan ofte give dig muligheden for at spare mange penge.

  Indhent tilbud helt uforpligtende

  håndværker med tilbud
  Få en pris på din opgave – Det eneste du skal gøre er at udfylde formularen hos vores samarbejdspartner

  Tv inspektion

  Hvorfor vælge en tv-inspektion?

  Det er en god ide´ at få undersøgt din kloak inden montering af rottespærren, da rotter er virkelig dygtige til at klemme sig igennem de mindste huller og revner der måtte være opstået i kloakken.

  Med en tv-inspektion vil I kunne se hvor rotterne evt. vil kunne klemme sig igennem, og eventuelle defekte dele i din kloak vil blive lavet før en montering af rottespærre, ligesom I også vil finde ud af om rotterne allerede har bygget rede i jeres kloak.

  Bliver revner og huller ikke repareret inden din rottespærre monteres, vil rottespærren have svært ved at holde rotterne ude, da de bare kravler udenom selve spærren.

  Vi anbefaler altid at få undersøgt hele kloaksystemet inden montering af en rottespærre så I sikrer jer at rottespærren kommer til at virke optimalt.

  Hvordan virker en rottespærre?

  Spærren består af rustfrit stål, det er nemlig det eneste materiale der forhindrer rotterne i at trænge igennem, da rotter ikke kan bide sig igennem rustfrit stål, rotter kan nemlig gnave igennem de fleste materialer.

  En rottespærre består af to spjæld, de fungerer så de spærrer for rottens vej ind til boligen, men ikke blokerer for spildevandets vej ud gennem spærren.

  Rottespærren bliver typisk sat i de kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra hele kloaksystemet ind til dit lokale kloaknet, så rotterne fra det store kloaksystem ikke har muligheden for at komme ind i dit kloaksystem.

  Alternativer til en rottespærre

  Der findes også systemer der dræber rotterne der forsøger at komme igennem til dit kloaksystem, de bliver sat de samme steder som rottespærre, men fungerer ved hjælp af strøm.

  En rottes bevægelser opfanges med sensorer der reagerer ved at en række syle presses mod bunden og slår rotten ihjel, ved næste vandpåvirkning fra huset trækkes sylene tilbage og her skylles rotten ud.

  De elektriske rottedræbere har dog brug for mere vedligehold, derfor er det oftest rottespærre der bliver brugt i kloaksystemet.

  Kan man selv installere en rottespærre?

  Når det handler om arbejde i kloakker er reglerne meget klare, der skal en autoriseret kloakmester til de fleste opgaver, hvilket betyder at du skal have en autoriseret kloakmester med en rottespærremontør uddannelse til at lave en autoriseret montering af din rottespærre.

  Men faktisk er det en fordel at det er en autoriseret kloakmester der skal lave din rottespærre, så er du nemlig sikret at den kommer til at fungere som den skal og rotterne ikke kan finde en vej igennem rottespærren.

  Kloakmestre ved også hvordan de skal omgås miljøet i kloakken, hvilket er vigtigt da rotter nemt kan bære smitsomme sygdomme med sig, smitsomme sygdomme der kan gøre både mennesker og kæledyr syge.

  Vedligehold af rottespærre

  Vi anbefaler altid at du selv eller en autoriseret kloakmester yder service på rottespærren med et årligt eftersyn, dette kan i ofte have som en fast aftale med en autoriseret kloakmester så det ikke glemmes, det årlige eftersyn vil også forhindrer at hyppige problemer kan opstå i kloaksystemet.

  En autoriseret kloakmester vil ved en årlig inspektion sørge for et grundigt eftersyn af rottespærren, den bliver rengjort og testet og der vil blive udskifte defekte dele ved behov.

  Du bør med jævne mellemrum tage dækslet af kloakken og tilse rottespærren, her kan du se om der sidder papir eller andre rester fra boligens brugsvand i klemme i rottespærrens åbning, i så fald kan du for at få rottespærren rengjort oftest få det fjernet ved at spule rottespærren efter med haveslangen eller hælde en spand vand ned over, så rottespærren fortsat forhindrer rotterne i at komme ind den vej.

  Er rottespærrer lovpligtige?

  Bygningsreglementet har formuleret hvilke specifikke krav de stiller til rottespærrer, hvilket du kan læse lige her  https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/04/Vejledninger/QA/QA_1

  kort sagt kræver de blandt andet at man skal forhindre rotter i at trænge ind i eller under bygninger og at ubenyttede dele af kloakken proppes.

  De nævner også at alle forhold vedrørende rotter skal koordineres med den kommune man bor i.

  Udover dette er der også en rottebekendtgørelse som er god at kende for alle danske husejere, for ifølge den har alle grundejere pligt til at sikre og renholde deres ejendom, så rotterne får begrænsede levemuligheder, her kan rottespærrer blandt andet være en god hjælp.

  Du kan læse hele rottebekendtgørelsen her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2307

  Har du lyst til at læse mere om rotter blandt andet rottesikring og lidt om de sygdomme de bære og de store ødelæggelser de kan lave, kan du gøre det her https://bygliga.dk/rottesikring/

  Vil du vide mere om resitens – Så kan du finde mere om emnet her:

  5/5 - (1 vote)