Faskiner - Hvad er prisen inkl. etablering ?

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  En faskine vil opsamle regnvandet der havner på din grund, og dermed lede det ned i jorden med det samme, på den måde undgår du et overbelastet kloaksystem da en faskine aflaster kloaksystemet og bliver ikke så let ramt af oversvømmelser omkring dit hus.

  Med hjælp af faskinen synker regnvandet stille ned i jorden, udenom kloaksystemet og med de massive regnmængder vi ofte får er det en god hjælp både for din have så den ikke oversvømmes og for kloaksystemet, når kloakken ikke skal håndtere de ekstra mængder regnvand.

  Hvad er en faskine

  En faskine er en hul kasse oftest lavet af plastic med perforerede plastrør indeni dette er lodretstående rør, eller et hulrum der er nedgravet i jorden hvor faskinens bund bliver fyldt op med små sten, Leca kugler eller lignende, dette hulrum dækkes af et geotekstil som lægges ovenpå hullet.

  Faskinen placeres så regnvandet på din grund føres hen og ned i faskinen, her vil din faskine opsamle regnvandet indtil det langsom ved hjælp af rør fra faskinen bliver ført ned i jorden, stenene sørger for at regnvandet bliver renset inden det kommer ud i rørene der fører dem ned i jorden.

  Til faskinen skal der være afløbsrør fra taget, der sørger for at lede regnvandet hen til faskinen, her er det en virkelig god ide´ at placere en sandfangsbrønd, som du skal tilslutte faskinen for at forhindrer blade, sand og andet skidt ned i faskinen, der kan ende med at stoppe faskinen til.

  Ovenpå lægges jord på faskinen der skal være minimum 0,3 meter jord, ovenpå det kan du så græs så området igen er en etableret del af din have.

  Når du får ledt regnvand bort gennem din faskine, vil du have en miljøvenlig metode der afhjælper en stor mængde regnvand med at komme udenom kloakken, så kloakken ikke overbelastes, selv når der kommer store mængder regn.

   

  Hvad koster en faskine

  Prisen for en faskine kommer an på flere forskellige ting, blandt andet hvor mange meter nedløbsrør der skal være til din faskine, ligesom arealet vandet skal afledes fra, også betyder noget – arealet kan f.eks. være dit samlede tagareal, antallet af faskiner der er brug for, har også en stor betydning.

  Det betyder også noget hvor langsomt vandet normalt løber ned i din jord, er jordens evne kun til at vandet løber langsomt ned er der brug for en større faskine, og er det meget leret jord i din have er der behov for at faskinen graves dybere ned.

  Faskinen skal graves helt ned til en frostfri dybde, det vil sige mindst en meter under jordens overflade.

  Men det er ikke kun faskinen der har betydning for prisen, arbejdet med at placere faskinen betyder også en hel del, og her kan der være forskel på prisen alt efter hvilken kloakmester du hyrer til opgaven.

  Det er også vigtigt at huske at det skal være en autoriseret kloakmester der skal stå for frakoblingen af tagnedløbsrøret til kloaksystemet.

  Vi har fundet frem til at en faskine koster fra 8000 kr. inkl. alt

  Ønsker du at få en faskine til den bedste pris anbefaler vi altid at gøre brug af 3byggetilbud.dk, de har en årelang erfaring i at finde de bedste tilbud på håndværksmæssige opgaver.

  Overvejer du selv at lave din faskine er det også en mulighed, men vi anbefaler at du først læser Bolius artikel om emnet https://www.bolius.dk/pas-paa-goer-det-selv-faskiner-kan-koste-dyrt-8176

  I mange tilfælde vil du også kunne lave en aftale med en autoriseret kloakmester om at lave dele af arbejdet selv, f.eks. da der er meget gravearbejde vil det f.eks. kunne spare penge selv at stå for gravearbejdet.

  Fordele ved en faskine

  Faskiner er miljøvenlige da den gør grundvandet renere ved at det fører det ekstra regnvand ned til grundvandet, så jo flere faskiner i villahaverne jo bedre for vores grundvand.

  Faskiner er en god løsning i stedet for at føre regnvandet til separatkloakering, da det er en noget billigere løsning end det ofte vil være at skulle separatkloakere både regnvand og spildevand.

  Faskinen aflaster kloaksystemet og rensningsanlægget, hvilket betyder meget i det mest regnfyldte perioder.

  Ulemper ved en faskine

  En faskine kræver jævnligt tilsyn og har brug for at blive vedligeholdt ved behov så den fortsat vil fungere optimalt.

  Det er også vigtigt at tilse din sandfangsbrønd årligt hvor du fjerner blade, sand mm. så du sikrer dig at der ikke er opstået revner, eller den er stoppet til.

  Optager faskinen overfladevand fra andre arealer end taget som f.eks. terrassen eller lignende arealer er det vigtigt at disse arealer holdes rene for blade mm, så du undgår faskinen stopper til.

  Det er vigtigt at vælge et firma med erfaring med faskiner, derfor anbefaler vi altid en autoriseret kloakmester er med på opgaven med at etablere faskinen, da faskinens størrelse har betydning for om den kan opmagasinere vandmængden inden vandet kan komme videre i jorden.

  Hvornår er en faskine særligt brugbar

  Der kan være flere gode grunde til at etablere en ny faskine på din grund det kan f.eks. være:

  • Når en kommune kræver at der bliver lavet separatkloakering, kan du vælge at håndtere regnvandet på din egen grund ved hjælp af faskiner, med en faskine vil du kunne slippe for at etablere kloak til regnvand, og i stedet nøjes med at etablere kloakken til spildevand.
  • Bygger du i et sommerhusområde, kan det ofte være en omkostningsfyldt affære at tilkoble regnvandet til grundens kloak, her vil faskiner kunne sørge for at opsamle regnvand, så det ikke er nødvendigt at koble regnvandet til kloakken.
  • Oplever du ofte at der er oversvømmelser på din grund, fordi kloakken ikke kan følge med når der kommer meget regnvand, måske med risiko for alvorlige vandskader så kan en faskine være den helt rigtige løsning.
  • Hvis du bygger en tilbygning, en garage eller lignende, kan en faskine sørge for at der ledes regnvand fra taget ned i faskinen så du ikke behøver at tilkoble regnvandet fra den nye bygning til den eksisterende kloak.

  Regler for faskiner

  Det er altid en god ide´ at undersøge hvilke regler din kommune har for at etablere en faskine, det er samtidig også vigtigt at underrette kommunen om dine planer om en faskine på din grund.

  Mange kommuner har særlige regler når det gælder om at etablere faskinen, ligesom der også kan være særregler f.eks. efter hvilket tag du har på din bolig, det har betydning når der skal nedsive tagvand der kan ende i grundvandet.

  Ofte er det din kommunes tekniske forvaltning du skal henvende dig til, hvor du også skal sende tegninger og beskrivelser af faskinen.

  De generelle regler og love er:

  Faskinen skal placeres på din egen grund.

  Faskinen er kun til regnvand, så du må aldrig nogensinde lede nogen former for spildevand til faskinen, dvs. heller ikke vaske bilen med sæbe i indkørslen.

  Der er krav til størrelsen på faskinen, det skal sikres at faskinen er stor nok til at den kan aflede alt det regnvand der må komme, så der ikke sker oversvømmelser.

  Der er krav til placeringen af selve faskinen, og det er vigtigt at du overholder afstandskravene, kravene handler bl.a. om vejledende afstandskrav der skal være til nærmeste drikkevandsboring og vandløb, søer og hav.

  Søg altid proffessionel hjælp, for at sikre du overholder gældende regler for din kommune.

  Hvordan du får et godt tilbud på en faskine

  Hvis du gerne vil have den bedste pris på en faskine, anbefaler vi altid at kontakte flere kloakmestre med en god opgavebeskrivelse, på den måde får du en god indsigt i hvad prisen er for at etablere en faskine i dit område.

  En hurtig og effektiv metode at få indhentet de bedste priser på etableringen af en faskine er ved at benytte sig af 3byggetilbud.dk, de indhenter gratis og uforpligtende tilbud fra kloakmestre der har tid og erfaring til at lave faskinen og de 3 bedste tilbud bliver så videresendt til dig, det er hurtigt og nemt og kræver kun du udfylder deres formular med kontaktoplysninger og opgavebeskrivelse.

  Opgavebeskrivelse til en faskine

  Det er en god ide´ at beskrive opgaven bedst muligt når du skal indhente tilbud på en faskine, opgavebeskrivelsen kunne se ud som dette:

  • Antal af faskiner du ønsker
  • Kender du størrelsen på de/den ønskede faskine/faskiner?
  • Ønsker du vejledning i forhold til faskine størrelsen?
  • Hvor stort er dit samlede tagareal?
  • Hvor langt er der fra faskinens kommende placering til tagets nedløbsrør?
  • Ønsker du en sandfangsbrønd hvor røret fra tagfladen tilføres faskinen? (Det er vigtigt at vandet der bliver tilført faskinen er så rent som muligt.)
  • Har du ønsker til hvad faskinens sider skal være lavet af?
  • Er der ønsker til hvad faskinens bund skal fyldes med?
  • Er jorden på din grund meget leret?
  • Hvornår ønsker du at du har en klar og færdig faskine.
  • Ved du hvor der er en drikkevandsboring i forhold til ønsket placering for faskinen?
  • Dit navn, adresse, telefonnr. og mailadresse
  Bedøm artiklen her