Mulighederne for servicefradrag

I 2023 er det stadig muligt at få servicefradrag, selvom håndværkerfradraget ikke længere er aktuelt, da det blev afskaffet den 1. april 2022, med servicefradraget betyder det at der stadig er mulighed for at få lidt ekstra hjælp i hverdagen som fx rengøring der kan trækkes fra i skat.

Der er dog nogle regler der er gældende for servicefradrag i 2023 som dækker over hvilke services du kan få udført og hvem der kan udføre opgaverne for dig.

Du kan læse mere om dine muligheder her, og vi lover at siden vil blive opdateret når der sker ændringer inden for servicefradragsordningen.

Hvor stort er servicefradraget

2023 servicefradraget er på 6.600 kr. pr person i 2023 (i 2022 var det på 6.400 kr. pr person), det betyder at du kan trække 26 % servicefradrag fra skat så du kan få op til 1716 kr. pr person i besparelser hvis du altså får serviceydelser for 6.600 kr.

Da beløbet er pr person vil det være muligt at få et højere servicefradrag på serviceydelser hvis man er to i boligen der er gift eller har fælles økonomi, her vil i tilsammen kunne fratrække det dobbelte beløb.

Derfor vil et par have muligheden for at kunne have et samlet servicefradrag på op til 13.200 kr. hvilket giver en besparelse på 3432 kr. i 2023 hvis servicefradraget benyttes fuldt ud.

Ægtefæller skal hver især udfylde deres andel af udgifterne, da det ikke automatisk overføres til ægtefællens skatteoplysninger.

Hvilke services fradraget omfatter i 2023

Det er muligt at få servicefradrag for flere ting i og omkring hjemmet og i det private sommerhus, fradraget omfatter i 2023 følgende:

Almindelig rengøring

Det er muligt at få fradrag for rengøring foretaget i dit private hjem dvs. det kun er gældende når en privatperson får udført rengøringsarbejde i eget hjem, den rengøring der er fradragsberettiget, er følgende:

  • Rengøring af toiletter og bad.

  • Støvsugning, gulvvask og boning af gulve.

  • Vask og aftørring af boligens flader.

  • Opvask, tøjvask eller strygning.

  • Rensning eller vask og/ af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

Det er også muligt at benytte sit servicefradrag til vinduespudsning.

  • Vinduespudsnings fradraget gælder både for indvendig + udvendig vinduespudsning.

Havearbejde

Det er muligt at bruge sit servicefradrag på almindeligt havearbejde som græsslåning, klipning mm, det er også gældende for de enkeltstående havearbejder i din egen have, havearbejdet der er fradragsberettiget er:

  • Plæneklipning

  • Lugning

  • Beskæring af træer og buske

  • Snerydning

Børnepasning

Det er også muligt at anvende dit servicefradrag til pasning af dine børn dvs. du kan bruge fradraget til:

  • Børnepasning i hjemmet eller i din fritidsbolig – det må bare ikke være med lektiehjælp som bærende tema for børnepasningen.

  • Afhentning og aflevering af børnene i institution, skole, fritidsaktiviteter m.fl.

Betingelser for servicefradrag

Der er flere betingelser der skal overholdes når det gælder servicefradraget:

  • Ved fradraget for arbejdet der er udført i 2022 skal du have betalt regningen inden den 28. februar 2023, når du ikke at betale for det udførte arbejde inden den 28. februar, vil du modtage fradraget i indkomståret det betales i, dvs. hvis du betaler for det udførte arbejde vil det forventede servicefradrag blive udbetalt i dette indkomstår.

  • Det er vigtigt at du gemmer den dokumentation du får for det udførte arbejde, så du kan medsende det.

  • Du skal selv betale for arbejdet, dvs. pengene kan ikke komme fra en konto fra boligforeninger mm.

  • Det er yderst vigtigt at du ikke betaler for det udførte arbejde med kontanter men i stedet anvender din netbank, mobilepay eller betaler med kortbetaling.

  • Du kan også modtage fradraget selvom arbejdet udføres af en privatperson der er skattepligtig i Danmark, personen skal også være fyldt 18 år inden indkomståret hvor arbejdet udføres slutter og udfylde en serviceerklæring eller andet der beviser at arbejdet er udført.

Serviceerklæringer

Ved arbejde udført af privatpersoner skal der som sagt udfyldes en serviceerklæring eller tilsvarende som beviser at arbejdet er udført af den pågældende person, serviceerklæringen fra skat vil du kunne finde på denne side: https://skat.dk/data.aspx?oid=1947382

Serviceerklæringen er let at printe ud og udfylde, primært med oplysninger som:

Arbejdsgivers navn og adresse og arbejdstagers oplysninger som navn, adresse, kontonummer, banknavn, evt. hvis det er en person som bor i udlandet der udfører arbejdet (her skal personen stadig være skattepligtig i Danmark), beskrivelse af hvilket arbejde der er udført samt at du har betalt regningen for arbejdet og hvor meget du har betalt.

Hvor kan servicefradraget bruges

Du kan anvende servicefradraget i helårs ejerboliger, andelsboliger, lejeboliger og sommerhuse her gælder følgende betingelser:

Helårsboliger – her skal du enten eje boligen eller som lejer være forpligtet til at vedligeholde boligen.

Du skal også være bosat i boligen mens arbejdet bliver udført

Råderetten bestemmer over hvilke servicefradrag du kan modtage, bor du i ejerlejlighed eller andelsbolig vil det være i forhold til råderetten i foreningens vedtægter og bor du i lejebolig er det ifølge råderetten i lejeaftalen (har du f.eks. ikke råderet over en have du er forpligtet til at holde, vil det være svært at kunne benytte servicefradraget for havearbejde)

Sommerhuse/ fritids- og ferieboliger – du kan som ejer/ ejere og ægtefælle til ejer/ ejere af boligen få del i servicefradraget, når du/ I betaler ejendomsværdiskat af boligen, og ikke udlejer sommerhuset i løbet af året.

Du kan læse de fulde regler for servicefradraget i fritidsboliger her https://skat.dk/data.aspx?oid=1033

Sådan søger du om servicefradraget

Du kan på skats hjemmeside www.skat.dk  gå videre ind på siden om servicefradrag, her kan du klikke på oplys servicefradrag.

Her skal du bare følge vejledningen, udfylde de påkrævede felter med den rette info blandt andet CVR nummer eller serviceerklæring på dem der udførte arbejdet, betalingsdatoen, samt hvor meget du betalte for selve arbejdet (materialer er ikke fradragsberettiget)

Beløbet overføres derefter automatisk til din selvangivelse.