Energitilskud til varmepumpe

Bygningspuljen der løber fra 2020 til 2026 er i 2023 blevet opdelt i to nye puljer, derfor ændrer de også navn, så bygningspuljen i 2023 bliver til to nye puljer som kaldes varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen, derfor er der stadig masser af gode muligheder for at få tilskud til energioptimering af boligen.

Det betyder at du når puljerne åbner op har mulighed for blandt andet at søge tilskud til en ny varmepumpe hvis din bolig lever helt op til de krav der stilles for at man kan modtage et tilskud fra varmepumpepuljen, i varmepumpepuljen vil der i 2023 være 238 millioner kr.

Obs: Den nye varmepumpepulje åbner i september 2023

Hvem har muligheden for at søge varmepumpepuljetilskud

Der er forskellige regler for hvem der kan ansøge om at få del i varmepumpepuljetilskuddet, de præcise regler for ansøgninger i 2023 er endnu ikke offentliggjort men i 2022 var reglerne at det var:

Private boligejere der kunne ansøge

Hvis du bor i en helårsbolig hvor energitilskuddet er E, F eller G

Private andelsboligforeninger og ejerlejligheder

Virksomheder som anpartsselskaber, aktieselskaber, legater, foreninger, almene boliger og selvejende institutioner.

Hvornår åbner varmepumpepuljen

Der er endnu ikke fastlagt en dato for hvornår varmepuljen åbner i 2023, den skulle have været åbnet i løbet af årets første tre måneder, på nuværende tidspunkt oplyses det at varmepumpepuljen vil åbne i sommeren 2023.

Ansøgning om varmepumpepuljetilskud

Varmepumpepuljen er nu fastlagt til at åbne i september 2023, den endelige dato er dog endnu ikke offentliggjort, men så snart den kommer vil du kunne læse det her på siden.

 • Det første man kunne gøre, var at lave en energitilskudsberegner, denne beregner lå på energistyrelsen spar energi side, pt. Er den der ikke da de er ved at lave et nyt site.
 • Herefter var det en god ide´ at indhente flere forskellige tilbud på den opgave man ønskede at få løst, i dette tilfælde ville det være installationen af en ny varmepumpe, man skal ikke underskrive nogle kontrakter, indhentningen af tilbud handler kun om at vide hvad det er man skal søge om.
 • Herefter kunne man så sætte sig ind i de gældende regler for hvem der kunne søge og hvad man kunne søge reglerne i 2022, var for varmepumper blandt andet:

Hvis du skifter fra olie, gas, biokedel eller elvarme til en varmepumpe med energimærke A++ eller A+++ med en fremløbstemperatur på 55° eller en varmepumpe med ventilationsanlæg.

For at søge om varmepumpetilskud er det vigtigt at man ikke bor i et område hvor der er lagt

fjernvarme.

For at ansøge om tilskuddet er det også vigtigt at det er en VE-godkendt virksomhed der skal stå for installationen af varmepumpen, VE står for Vedvarende Energi.

 • Det var vigtigt at have alle dokumenter med i ansøgningen, disse dokumenter er: købsaftale eller bevis for ejerskab af bygningen, boligens tingbogsattest, evt. energimærkning på boligen.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte tilbud fra installatører.

 • Når bygningspuljen åbnede, var alt klar til ansøgningen og man kunne derfor logge ind på ansøgningsportalen og søge om tilskuddet, denne gang vil det så hedde varmepumpepuljen i stedet

for bygningspuljen.

 • Når ansøgningen er sendt, er der kun tilbage at vente på svaret fra energistyrelsen, du kunne stadig logge ind og se din ansøgning og lave ændringer hvis der kom nye oplysninger til.

Udbetalingen af energitilskuddet

Under bygningspuljen havde du 2 år fra den dag du fik tilkendt tilskuddet til at få installeret varmepumpen, men du kan allerede lave en aftale med installatøren når du har fået tilsagnet.

Du skulle selv sørge for at betale installatøren i første omgang, så du fik fakturaen eller fakturaerne for varmepumpe installationen, det er nemlig vigtigt at sende alle fakturaerne ind så du kan få udbetalt dit varmepumpe tilskud.

For at fakturaen du sender ind, er gældende er det vigtigt der er oplysninger som:

 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Adresse og ejeroplysninger
 • Start og slutdato for arbejdet
 • Hvilke materialer og produkter der er brugt til installationen
 • Hvilket arbejde der er blevet lavet

Når du skulle søge om at få tilskuddet udbetalt, skulle det ske samme sted som du ansøgte om tilskuddet i første omgang, her skal du logge ind med dit MitId.

 • Udfyld skemaet med de præcise oplysninger
 • Upload alle dokumenter som liste over fakturaer og betalingsbilag, samt alle fakturaerne.
 • Bevis på at du har betalt beløbet til det firma der har udført arbejdet – dvs. det skal kunne ses at betalingen er fra dig til det firma du har valgt.
 • Tilsagnet om tilskuddet du har modtaget

Det er vigtigt at du husker at indsende ansøgningen kort efter du har betalt alle fakturaerne, da det kun er muligt at ansøge om tilskuddet indenfor 30 dage efter du har betalt den sidste faktura.

Energistyrelsen behandler ansøgningerne om at udbetale beløbet, dette kunne tage op til 6 måneder, til gengæld var pengene så på din konto indenfor to uger efter de har gennemgået og godkendt ansøgningen.

Rygterne siger

Der er altid snak i krogene og nye rygter når noget nyt er undervejs, og det gælder selvfølgelig også for varmepumpepuljen i 2023.

Det siges at tilskuddet til en varmepumpe vil være ensartet for alle husstande der får tilkendt tilskuddet, så størrelsen på tilskuddet kommer ikke længere til at afhænge af husets størrelse og husets energiklasse, om der stadig er regler for energiklasse E, G og F fortæller rygterne dog ikke noget om.

Skrotningsordning

Har du indtil nu haft et gasfyr som opvarmning i din bolig kan du fra den 10. maj 2023 kan du gennem afkoblingsordningen ansøge om at få dækket gebyret på 8000 kr. for at afkoble gasforsyningen til dit gasfyr.

Man skal være hurtig for at få del i afkoblingspuljen, da det er efter først til mølle ordningen, puljen har før været åben, hvor det gik ret hurtigt med at få den tømt, derfor hvis ikke du når at få del i afkoblingspuljen nu, kan der være mulighed for at søge om det igen på et senere tidspunkt.

Du kan læse mere om afkoblingsordningen og reglerne for ordningen og afmeldingen hos energistyrelsen her https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen

Hold øje med Evidas hjemmeside, for oplysninger om afkoblingspulje åbninger eller tilmeld deres nyhedsbrev.

Søg afkoblingspuljen her https://evida.dk/frakobling/

Artiklen vil løbende blive opdateret

 

FAQ

 

Hvornår åbner bygningspuljen 2023

Bygningspuljen er udskiftet med to nye puljer, der hedder Varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen, derfor åbner bygningspuljen ikke igen.

Det vides endnu ikke hvornår varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen åbner i 2023, men der er hørt rygter om at de åbner i løbet af sommeren 2023.

Nyt: Den nye varmepumpepulje åbner i september 2023