Energirenoveringspuljen åbner den 11. oktober 2023

Den 11. oktober 2023 åbnes der op for ansøgninger til energirenoveringspuljen, det betyder at alle der lever op til kravene kan søge om tilskud til energibesparende forbedringer af din bolig.

Energirenoveringspuljen der før hed bygningspuljen, er sammen med varmepumpepuljen en stor håndsrækning til de boligejere der ønsker at energiforbedre deres bolig.

Energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen løber frem til år 2026, hvor der årligt sættes nye beløb af til energirenoveringer:

 • I 2023 afsættes der 320 millioner kroner til de to puljer, hvoraf 30% er til energirenoveringspuljen.
 • I 2024 afsættes der 315 millioner kroner til de to puljer, hvoraf 30% er til energirenoveringspuljen.
 • I 2025 afsættes der 230 millioner kroner til de to puljer, hvoraf 30% er til energirenoveringspuljen.
 • I 2026 afsættes der 200 millioner kroner til de to puljer, hvoraf 30% er til energirenoveringspuljen.

Derfor er der i 2023 afsat 96 millioner til energirenoveringspuljen, så er man hurtig er der gode chancer for at få del i de energibesparende tilskud.

Du vil her på siden blandt andet kunne læse mere om krav til ansøgerne, hvad du kan ansøge om tilskud til hos energirenoveringspuljen og hvordan du ansøger om tilskud fra energirenoveringspuljen.

Hvilke krav er der til ansøgerne til energirenoveringspuljen

Der er 5 fastlagte krav man skal kunne leve op til for at kunne få del i energirenoveringspuljen:

 • Det er vigtigt at du selv ejer dit hus, og at huset er en helårsbolig.
 • Dit hus skal være energimærket E, F eller G, energimærket skal være gyldigt og du må ikke have lavet ændringer på huset siden du fik energimærket.
 • Det er vigtigt at du inden du ansøger om tilskud fra renoveringspuljen og modtager svar fra energirenoveringspuljen ikke er gået i gang med at få udført arbejdet, eller ikke har udført arbejdet dvs. ansøg først og vent på svar, er svaret et ja du får tilskud, kan du gå i gang med projektet.
 • Du kan ikke ansøge om tilskud fra energirenoveringspuljen hvis du tidligere har modtaget tilskud til samme projekt.
 • Arbejdet skal altid udføres af en CVR registreret virksomhed, dvs. du kan ikke selv gå i gang med projektet og modtage tilskuddet fra energirenoveringspuljen

Udover disse 5 fastlagte krav til ansøgerne, vil der også være mere specifikke krav alt efter hvilken slags energibesparende tiltag du ønsker at ansøge om tilskud til, disse krav kan du læse om lige her under hvor de er beskrevet under hver energibesparende ansøgningsmulighed.

Hvad kan man søge om tilskud til hos energirenoveringspuljen

Det er muligt at søge om tilskud til flere forskellige energibesparende tiltag hos energirenoveringspuljen:

Bedre Isolering

Det er muligt at ansøge om flere forskellige isoleringsmuligheder:

Udvendig isolering af ydervæg – Det er muligt at ansøge om tilskud til isolering af husets ydervægge hvilket både gælder massiv ydervæg og let ydervæg (dette gælder ikke for kælderydervægge og hulmur)

Før renoveringen skal din ydervæg have en U-værdi på mindst 0,30 W/m2k, efter renoveringen skal der være mindst 190 mm isolering med mineraluld eller tilsvarende på ydervæggens yderside, som alternativ til isoleringsmaterialet kan der dokumenteres at ydervæggen efter isoleringen har en U-værdi på max 0,18 W/m2k.

https://bygliga.dk/facadeisolering-priser/

Efterisolering af tag og loft – Du kan også ansøge om tilskud til isolering af taget og loftet dvs. uopvarmede loftsrum, skunkvægge, skråvægge der er direkte mod taget og flade tage.

Før isoleringen af tag og loft skal der være en U-værdi på mindst 0,30 W/m2k, efter isoleringen skal der være isoleret med minimum 300 mm mineraluld eller et tilsvarende isoleringsmateriale.

https://bygliga.dk/isolering-af-loft-pris/

Efterisolering af terrændæk – Dvs. efterisolering af husets gulvkonstruktion der ligger mod jorden, det er det ikke muligt at ansøge om efterisolering af kældergulve eller krybekælderen, men kun det gulv du går på.

Før isolering skal dit terrændæk have en U-værdi på mindst 0,26 W/m2k, efter isoleringen skal dit terrændæk have en isolering på mindst 300 mm mineraluld eller tilsvarende isoleringsmateriale.

https://bygliga.dk/gulvisolering-pris/

Ændring af krybekælder til terrændæk – Du kan søge om tilskud til at nedlægge din krybekælder og i stedet få et godt isoleret gulv i din bolig.

Før ændringen skal dit terrændæk have en U-værdi på mindst 0,26 W/m2k, efter renoveringen skal krybekælderen være ændret til et terrændæk med minimum 300 mm isolering med mineraluld eller tilsvarende isoleringsmateriale.

Nye Vinduer

Det er også muligt at ansøge om tilskud fra energirenoveringspuljen til udskiftning af vinduer:

Ovenlysvinduer – Har du allerede ovenlysvinduer er det muligt at søge om tilskud til udskiftning af allerede eksisterende ovenlysvinduer (du kan altså ikke ansøge om etablering af ovenlysvinduer)

Før udskiftningen må dit ovenlysvindue ikke have en UW værdi der er lavere end 2,0 W/m2k, efter udskiftningen skal vinduet kunne leve op til et krav om   Vinduet skal leve op til en UW værdi på minimum 10 kWh/m2/år, ifølge bygningsreglementet https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/Krav/258

Forsatsvinduer – Du kan både ansøge om udskiftning og etablering af forsatsvinduer (også til tider kaldet forsatsrammer) forsatsvinduer er et en – to – tre lags ruder der er monteret på indersiden af et facadevindue – det er også muligt i stedet at ansøge om at udskifte hele vinduet til et vindue hvor der er koblet ramme.

Før nye forsatsvinduer skal vinduet have en UW værdi der er lavere end 2,0 W/m2k. efter nye forsatsvinduer skal ruden i forsatsrammen eller den inderste rude i vinduet med den koblede ramme have en UW værdi på max 1,2 W/m2k eller en g-værdi på mindst 0,5, ruden her kan ikke bestå af et enkelt glas.

Facadevinduer – det er muligt at søge om udskiftning af de eksisterende facadevinduer (dvs. du kan ikke ansøge om etablering af facadevinduer)

Før udskiftning af facadevinduet skal det have en UW værdi på mindst 2,0 W/m2k, efter udskiftningen skal det være Eref, facadevindue ≥ 6 kWh/m2/år (= 196,4 x gw – 90,36 x Uw)

https://bygliga.dk/udskiftning-vinduer/

Nyt Ventilationsanlæg

Det er muligt at søge om tilskud fra energirenoveringspuljen til etableringen af mekanisk ventilationsanlæg, du kan søge om tilskud til etableringen af et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis du allerede har en mekanisk udsugning uden varmegenvinding, fx udsugning på badeværelset.

Før nyt mekanisk ventilationsanlæg skal huset have en naturlig ventilation dvs. ingen ventilationsanlæg eller en mekanisk ventilation uden varmegenvinding.

Efter etableringen af nyt mekanisk ventilationsanlæg skal det være udført i kravene som er i overensstemmelse med kapitel 22 i BR18 https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/22/Krav

Hvilket blandt andet indebære at anlægget har en varmegenvinding med tør temperaturvirkningsgrad på mindst 80%.

Yderligere er der krav for decentrale/ vægbaserede ventilationsanlæg:

Ventilationsmængden skal være balanceret så der både blæses luft ind og suges luft ud af den samme ventilationszone.

Er det ikke muligt både at suge og blæse luften i den samme zone skal der installeres to enheder pr zone, en enhed der blæser og en enhed der suger.

Køkken, bad, toilet og bryggers er gældende for en zone, luften fra denne zone må ikke komme ud i beboelsesrummene.

Der må højest være to beboelsesrum i den samme zone her skal der være en døråbning, og gangareal tælles også med som et rum.

Få Vandbåret rumvarme

Det er også muligt at ansøge om tilskud til vandbåret rumvarme hos energirenoveringspuljen, dette kan du gøre hvis du ikke i forvejen har et fordelingsanlæg.

Oftest vil dette tilskud være gavnligt for dem der i forvejen har elvarme hvor der ønskes at skifte til en vandbåret løsning fx vandbårne radiatorer eller vandbåret gulvvarme

Før ny vandbåret rumvarme må der ikke i være et fordelingsanlæg med vandbåret rumvarme, efter denne renovering skal der være etableret et fordelingsanlæg, med vandbåret rumvarme der erstatter det tidligere elvarmesystem.

Her skal varmen nu være med enten en eldreven varmepumpe eller fjernvarme.

Energimærke

Hvis du allerede har et energimærke på dit hus, har du mulighed for at søge om tilskud til det eksisterende energimærke hvis:

 • Du har søgt og får tilskud til en af de andre energiforbedringstiltag.
 • Det samlede tilskud du modtager fra energirenoveringspuljen, ligger mellem 5000 og 10.000 kr.
 • Du selv har betalt for energimærkningen på dit hus, her skal du vedlægge dokumentation i form af en faktura på energimærkningen der indeholder dato og beløb der blev betalt.
 • Når du ansøger om tilskud til energimærkningen, må dit energimærke højest være 24 mdr. gammelt.
 • Energimærket på dit hus er lavet ved en bygningsgennemgang.

https://bygliga.dk/energimaerkning/

Hvor meget kan man få i tilskud fra energirenoveringspuljen

Hvor stort et tilskud man kan modtage fra energirenoveringspuljen, afhænger af hvad du ønsker at få lavet og hvor meget du ønsker at få lavet, derfor er det svært at sige et specifikt beløb.

Derimod har energistyrelsen på sparenergi lavet en flot oversigt over de tilskud det er muligt at modtage, den kan du se lige her  https://sparenergi.dk/privat/soeg-tilskud/varm-op-til-soege-tilskud-til-energirenovering/se-hvor-meget-du-kan-faa-i-tilskud?auHash=8jxDOXKKe7c56ZbTIeGqBxFvi8uxHopQuEjdXGkxH3c

Når du vil ansøge om tilskud fra energirenoveringspuljen

Start i god tid med at indhente de oplysninger der er behov for, alle ansøgninger behandles efter først til mølle princippet, derfor er det vigtigt at være hurtig hvis du ønsker at få del i energirenoveringspuljen.

 • På sparenergi siden er det muligt at læse en udførlig vejledning, men kortere fortalt er det en fordel at have alle oplysninger klar:
 • Først og fremmest skal du leve op til de 5 føromtalte krav.
 • Dernæst er det vigtigt at undersøge de specifikke krav til den energiforbedring du ønsker at få udført, det er muligt at søge tilskud til flere ting på en gang.
 • Sørg for at have dit hus gyldige energimærke klar.
 • Har du en virksomhed eller en anden form for økonomisk aktivitet på din adresse, er det vigtigt at udfylde en de minimis-erklæring, en erklæring om at den samlede økonomiske støtte du har modtaget de seneste tre regnskabsår, ikke overstiger 200.000 euro tilsammen.

Det er muligt at gå ind i ansøgningsportalens venteværelse (online), en time før selve ansøgningsportalen åbnes, her er det vigtigt også at have MitID klar, da det skal bruges ved login, venteværelset åbner kl. 9:00 d. 11. oktober.

Når ansøgningen er sendt

Efter ansøgningen er afsendt, vil du via ansøgningsportalen få besked om din ansøgning er blevet godkendt, bliver den godkendt får du besked om tilsagn om tilskud, der kan gå lidt tid inden du får svar da mange ansøgninger skal gennemgås.

Du kan med fordel notere din mailadresse i ansøgningsportalen, så du kan få en besked på mail hver gang der er nyt om din sag, i ansøgningsportalen.

Dette tilsagn er din bekræftelse på at du når du har fået udført arbejdet med energirenoveringen af dit hus og har betalt din faktura, kan du gå ind og søge om at få dit tilskud udbetalt, her skal du bruge din faktura fra den CVR registrerede virksomhed der har udført arbejdet.

Vær opmærksom på der skal stå dit navn, hvor arbejdet er udført, hvad der er blevet lavet, hvilke materialer der brugt og prisen for arbejdet, start og slut dato for det udførte arbejde, sammen med oplysninger om virksomheden der har udført arbejdet (navn, cvr mm)

Fra den dato hvor du får godkendt din ansøgning om energirenoveringstilskud fra energirenoveringspuljen har du 2 år til at få udført og færdiggjort energirenoveringsarbejdet, når projektet er færdigt, har du 60 dage til at ansøge om at få udbetalt tilskuddet.

Har du søgt om og fået godkendt flere projekter skal de alle være færdigudført inden du ansøger om at få dit tilskud udbetalt.