Varmepumpepuljen åbner den 12. september 2023 KL 10:00

Det er nu du skal forberede dig så du er klar til at udfylde din ansøgning til varmepumpepuljen hvis du ønsker at få et tilskud til en varmepumpe til din bolig, så du kan gå vinteren i møde med vished om at din boligs opvarmning snart går mod grønnere og mere økonomiske tider.

Der er selvfølgelig regler for hvem der kan søge, ligesom der også er regler for hvad der skal med i ansøgningen om tilskud til varmepumpe fra varmepumpepuljen, du kan læse om det der er offentliggjort lige her.

Hvor stort er tilskuddet til varmepumper

  • Der er afsat 236.1 million kr. til varmepumpepuljen i 2023.
  • Du kan få 17000 i tilskud til en luft til vand varmepumpe.
  • Du kan få 27000 i tilskud til en væske til vand varmepumpe (jordvarme).

Det er muligt for specifikke bygningstyper på 400m2 og derover at søge tilskud til store varmepumpeanlæg, tilskudsbeløbet er dog ikke nævnt.

Det er først til mølle ansøgninger, derfor skal du være hurtig hvis du ønsker at få del i tilskuddet fra varmepumpepuljen.

Hvem kan søge om tilskud til varmepumpe

Der er 5 specifikke krav der skal være opfyldt før det er muligt at kunne få tilskud fra varmepumpepuljen:

  • Din bolig skal være en helårsbolig som du selv ejer, dvs. du som sommerhusejer ikke har mulighed for at søge om tilskud hos varmepumpepuljen.
  • Dit hus skal på nuværende tidspunkt være opvarmet af en af følgende opvarmningsmetoder:

oliefyrgasfyrelvarmebiokedel (blandt andet træpillefyr)

  • hvis dit hus ligger i et område hvor der er fjernvarme eller der er planer om at etablere fjernvarme, eller mulighed for at der senere kommer fjernvarme er det heller ikke muligt at ansøge om tilskud fra varmepumpepuljen. Dog er det muligt at ansøge om tilskud fravarmepumpepuljen hvis du bor i et område hvor det er planlagt at der bliver lukket for fjernvarmen.
  • Hvis du på nuværende tidspunkt har opstartet projektet med at skifte til varmepumpe, herunder gælder det også at have indhentet bindende tilbud på en varmepumpe og/eller montering af varmepumpe kan du ikke ansøge om tilskud til varmepumpen hos varmepumpepuljen.
  • Det er kun muligt at søge varmepumpepuljen om tilskud til luft til vand varmepumpe, eller en væske til vand varmepumpe (jordvarme) dvs. du ikke kan få tilskud til en luft til luft varmepumpe.

Forberedelser til at søge om tilskud fra varmepumpepuljen

Når du skal ansøge om at få et tilskud fra varmepumpepuljen til en luft til vand varmepumpe er det en fordel at være godt forberedt inden der åbnes op for ansøgningerne, da det er først til mølle og derfor går der sjældent lang tid før varmepumpepuljen er opbrugt for denne gang.

Digital ansøgning til varmepumpepuljen

Ansøgningen foregår digitalt, så det er også vigtigt at have MitID klar, når du skal lukkes ind i den online ansøgningsportal, dette ”rum” er endnu ikke tilgængeligt så der findes desværre ikke et link dertil på nuværende tidspunkt.

Men du vil kunne finde adgangen til ansøgningsportalen på en af sparenergis sider https://sparenergi.dk/ når den kommer online

Det vil være muligt at gå ind i et online venteværelse til ansøgningsportalen en time inden ansøgningsrunden starter, venteværelset åbner på dagen kl. 9:00, datoen i september er endnu ikke offentliggjort.

Selve ansøgningsrunden åbner kl. 10:00, her vil du være i kø til at udfylde din ansøgning, du kan tilmelde dig mailnotifikationer så du får besked om at det nu er din tur, du har 30 minutter til at gå i gang med ansøgningen, du må dog ikke være inaktiv i 60 minutter, er du det vil du blive smidt ud af køen.

Hvilken varmepumpe

Først og fremmest er det vigtigt at du ved hvilken varmepumpe du ønsker at søge tilskud til, valget af varmepumpe hænger nemlig sammen med størrelsen på tilskuddet, derfor er det vigtigt at meddele om det er luft til vand varmepumpe eller væske til vand varmepumpe (jordvarme) du har valgt til din bolig.

Du kan se energistyrelsens varmepumpeliste her https://old.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

Ønsker du mere viden om jordvarme (væske til vand varmepumpe) eller luft til vand varmepumpe kan du læse om det her:

Jordvarme: https://bygliga.dk/jordvarme/

Luft til vand varmepumpe:  https://bygliga.dk/luft-til-vand-varmepumpe/

BBR registret

Det kan være en fordel at undersøge om alt står rigtigt i BBR registret, hvis ikke det gør det kan det være grundlag for afslag på tilskud fra varmepumpepuljen, det kan f.eks. være at der er opført en forkert varmekilde.

Undersøg markedet

Når du har besluttet dig for hvilken varmepumpe du gerne vil have i din bolig, kan du begynde at se på specifikke varmepumper og VE- godkendte installatører.

Du må nemlig gerne indhente tilbud, så længe du ikke takker ja til nogle af de tilbud du får indhentet før du har fået tilsagn, om at din ansøgning om tilskud til varmepumpe er godkendt.

Det er ofte en fordel at indhente flere forskellige tilbud, så du kan finde det bedste tilbud på din nye varmepumpe

Er din adresse momspligtig

Har du en økonomisk aktivitet som en virksomhed eller en hobbyvirksomhed som f.eks. udlejning af boligen eller en vejbod, salg af din hobby eller lignende, der betyder der er momspligtige aktiviteter der udgår fra din adresse, kan du stadig ansøge om tilskud fra varmepumpepuljen men der er krav

Du skal udfylde en de minimis-erklæring, der fortæller at du ikke har modtaget økonomisk støtte de seneste tre år som overstiger 200.000 euro. Du kan finde de minimis-erklæringen her https://sparenergi.dk/soeg-tilskud/varm-op-til-soege-tilskud-til-en-varmepumpe/dokumenter-til-din-ansoegning

Når ansøgningen er afsendt

Når du søger, skal du efter ansøgningen er afsendt, afvente svar på om ansøgningen er gået i gennem før du kan påbegynde arbejdet med at få installeret varmepumpen – du har efter du har fået besked om at du kan få tilskud 2 år til at få installeret din varmepumpe.

Svartiden på ansøgningen er forholdsvis hurtig, er din ansøgning korrekt udfyldt kan du være heldig at få svaret indenfor 48 timer.

Du skal finde en håndværker der er en VE-godkendt installatør, en VE godkendt installatør er særligt uddannet indenfor Vedvarende Energi, og kan derfor råde og vejlede til de bedste valg, om hvordan pumpen fungerer, skal vedligeholdes mm.

Du skal sørge for at få en faktura fra den momsregistrerede håndværker du har hyret til opgaven (du må altså ikke selv stå for installationen)

Du betaler selv for varmepumpe og installation af varmepumpen, i første omgang, dette skal indsendes så du kan modtage dit tilskud til varmepumpen, der vil derefter gå omkring 4 mdr. før du får udbetalt tilskuddet til varmepumpen, da alle kvitteringerne skal gennemgås.

Reduceret elafgift

Når du har fået installeret din varmepumpe, skal du meddele dette til BBR registret, på den måde kan du ved at henvende dig til dit elselskab få reduceret en del af din elafgift.

Helt præcist kan du få reduceret din boligs elafgift for alt el der bruges efter der er brugt 4000 kWh årligt, de 4000 kWh er fastsat i forhold til at det regnes med at en normal familie vil bruge 4000 kWh pr år, og alt elforbrug over dette vil så være varmepumpens elforbrug.

 

Der vil yderligere komme en ansøgningsvejledning, vi vil løbende holde øje, så du også vil kunne læse om selve ansøgningsvejledningen her.