Hvilken isolering er bedst til lyd?

Hvis du ønsker at lydisolere dine lofter og dine vægge med et lyddæmpende materiale er det ofte gipsplader der giver det bedste resultat.

Det kræver dog at det bliver gjort på den rette måde og der bliver brugt et lyddæmpende materiale til isolering mellem den nye væg/loft og den gamle væg eller loft.

Isoleringen kan være papiruld, stenuld, rockwool eller lignende som mellemlag mellem den gamle væg eller det gamle loft og den nye del.

Først og fremmest er det vigtigt at det nye loft eller den nye væg ikke har nogen berøringspunkter med den gamle væg eller loft.

Til loftet kan du bruge metalwire til at hænge det nye loft op i, ligesom du kan fæstne loftet til væggene.

Til væggene kan du bygge et skelet af træ som du sætter fast i gulv og loft, så der heller ikke her er berøring med den oprindelige væg.

Gipspladerne skal være i to lag, og det er vigtigt at gipspladernes samlinger ligger forskudt af hinanden, ellers vil lyden kunne trænge nemt gennem samlingerne.