Energitilskud 2023 – få det bedste ud af energirenoveringspuljen

I 2020 kom bygningspuljen til verden den skulle løbe frem til år 2026 men undervejs er der kommet ændringer, det betyder dog ikke at pengene fra bygningspuljen forsvinder.

I stedet bliver bygningspuljen i 2023 til to nye puljer nemlig varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen, sideløbende med disse to puljer fortsætter den meget populære afkoblingspulje.

Samlet er disse tre puljers formål at give en økonomisk hjælpende hånd til de danske husstande, der ønsker at få energioptimeret deres bolig.

Bortset fra afkoblingspuljen der åbnede igen den 10. maj 2023 med 139 millioner kr., er puljerne for 2023 endnu ikke åbnet for ansøgninger, dvs. vi heller ikke har så mange informationer endnu om puljerne derfor ved vi endnu ikke præcist hvad man kan ansøge om og hvem der kan ansøge om tilskud fra puljerne.

Derfor vil denne side løbende blive opdateret hver gang der kommer nyheder og nye tiltag.

 

Bygningspuljen

Bygningspuljen er som sagt skiftet ud med Varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen men derfor vil vi gerne lige komme lidt ind på emnet bygningspuljen.

Pengene fra bygningspuljen blev også brugt på energioptimering af boliger blandt andet blev de brugt på forbedringer af boliger der havde til hensigt at mindske boligens energiforbrug dvs. isolering, ventilation og vinduer.

Bygningspuljen blev også anvendt til udskiftning af eksisterende varmekilder til varmepumper i områder hvor fjernvarme ikke er en mulighed.

I alt er der givet tilsagn til forbedringer for 1.316 millioner kroner fra bygningspuljen, hvoraf 267 millioner kr. allerede er udbetalt. Beløbet blev opgjort i februar 2023 hvor bygningspuljen stoppede og blev til energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen.  

Afkoblingsordningen

Den 10. maj 2023 åbnede afkoblingspuljen, afkoblingspuljen der løber fra 2021 – 2026 indeholder årligt et beløb på 100 millioner, hvor man kan ansøge om et tilskud på 8000 kr. til afkobling af naturgas, i maj 23 åbnede puljen dog ekstraordinært med 139 millioner kr.

Det er muligt at søge om tilskud fra afkoblingsordningen så længe der stadigvæk er penge i årets pulje, beløbet man kan søge svare til gebyret Evida kræver for at lukke for boligens gasforsyning og nedtage gasmåleren.  

Sidst afkoblingsordningen var åben blev de 100 millioner kr. brugt på 23 dage, så det gælder om at være hurtig med opsigelsen af naturgasaftalen, da det altid er efter først til mølle princippet.

Hvem kan søge

Afkoblingsordningens tilskud kan søges af dem der ejer en bolig der opvarmes ved hjælp af et gasfyr og der årligt bruges mellem 100 m3 og 6000 m3 naturgas.

Det er både muligt for private husejere og udlejere af boliger at ansøge om afkoblingstilskuddet.

Det er ikke muligt at søge hvis man har et CVR nummer eller flere CVR numre tilknyttet ejendommen, der har modtaget minimis-støtte de sidste tre år der overstiger 1.500.000 kr.

Det er vigtigt at du opsiger din gasforsyning imens afkoblingsordningens pulje er åbent og indeholder penge, opsiger du gasforsyningen udenfor puljens åbningstid, skal du selv betale prisen for afkoblingen af naturgas.

Den gældende dato for opsigelsen er selve datoen du opsiger din naturgasaftale med Evida, og ikke datoen hvor du skifter til en anden varmekilde.

 

Hvordan opsiger man gasforsyningen

Du skal opsige din gasforsyning hos Evida, dette gøres på Mit Evida når puljen åbner.

Det vil automatisk blive undersøgt om du kan få del i tilskudsordningen

Så snart du opsiger din gasforsyningsaftale får du besked om der stadig er penge i puljen og om du godkendes og får andel i afkoblingspuljens tilskud til afkoblingen af din naturgas, du får tilskuddet hvis puljen er åben og der stadig er penge tilbage i puljen.

Din opsigelse for din naturgasaftale med Evida er bindende, også selvom du ikke nåede at få del i tilskuddet, du kan læse mere her https://evida.dk/frakobling/opsigelse-mit-evida/

Opsiger du gasaftalen uden at få del i afkoblingspuljen skal du derfor selv betale for afkoblingsgebyret, der koster omkring 8000 kr.

Det er desværre ikke muligt at se om afkoblingspuljen er tom før du opsiger din gasforsyning.

 

Bedøm artiklen her