Renovering af kloak - Hvad koster det ?

Indhold på siden
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Selvom vi ikke ofte tænker på det, så spiller en velfungerende kloak en stor rolle i vores liv, vi bruger den hver dag, flere gange om dagen, og vi kan slet ikke undvære et velfungerende kloaksystem, det ved vi når gener fra problemer med kloakken begynder at påvirke vores hverdag.

  Et af de mest almindelige problemer er tilstopninger af afløbene i boligen, dette kan resultere i, at vandet ikke kan løbe ordentligt væk, hvilket fører til oversvømmelser i køkkenvasken, badekarret eller toilettet. Det kan være både irriterende og ulækkert at håndtere, især når det sker gentagne gange.

  En anden udfordring er lugtgener, hvis der er dårlige kloakforhold, kan der slippe ubehagelige lugte ind i hjemmet, lugtene fra kloakken kan brede sig i husets rum og være svære at slippe af med, hvilket kan påvirke den generelle luftkvalitet og skabe en ubehagelig atmosfære.

  Oplever man gener i forbindelse med afløbene i hjemmet som afløb der stopper, rør der larmer, lugte der spreder sig, er det vigtigt at få undersøgt kloaksystemet for at se om der er behov for en kloakrenovering.

  Hvad koster en kloakrenovering

  Prisen for en kloakrenovering afhænger af flere forskellige ting, f.eks. hvad din kloakrenovering indebære, er det få fejl i kloaksystemet der skal udbedres eller er det flere meters rør der skal udskiftes med dertilhørende opgravning af gamle rør, eller kan det klares med en strømpeforing.

  Er der brug for rottebekæmpelse i kloakken med behov for indsætning af rottespærre, for rotter kan være dem der laver en del ravage i kloakrørene, og også forårsage utætte kloakrør.

  Prisen for kloakrenoveringen afhænger også af om der er steder hvor der er brug for at afproppe kloakrør, og om kloakrørene er let tilgængelige eller det kræver en større opgravning for at nå frem til kloakrørene.

  Prisen for en kloakrenovering kan også ofte afhænge af hvilken kloakmester du vælger til at renovere kloakken, derfor kan der være penge at spare på en renovering af kloak ved at indhente tilbud på kloakrenovering fra flere forskellige kloakmestre.

  Med alle de faktorer der spiller ind på prisen for kloakrenovering, er det derfor meget svært at give en præcis pris på en kloakrenovering, men du vil kunne regne med at prisen for selve kloakrenoveringen ofte starter ved 1100 kr. pr meters kloakrør der skal renoveres.

  Udover denne pris vil der ofte være udgifter til en TV-inspektion som typisk koster omkring 1200 – 1700 kr. https://bygliga.dk/tv-inspektion-kloak/ og en slamsugning der som typisk koster 1000 kr. pr time. https://bygliga.dk/slamsuger/

  I en kloakrenovering kan der også indgå følgende ting:

  • Kloakspuling koster typisk omkring 1000 kr. pr time.
  • Kloakspuling inkl. slamsugning koster typisk fra 1100 kr. pr time.
  • spuling for at fjerne rødder fra træer og buske koster typisk fra 900 kr. pr time.
  • spuling for at fjerne fedtaflejringer koster typisk fra 800 kr. pr time.
  • kloakrensning koster typisk fra 900 kr. pr time.
  • montering af et stk. rottespærre (inkl. rottespærre) koster typisk omkring 3000 kr.
  • årligt eftersyn af rottespærre koster typisk omkring 700 kr. pr gang.
  • Strømpeforing koster typisk fra 900 kr. pr meter.

  Indhent tilbud helt uforpligtende

  håndværker med tilbud
  Få en pris på din opgave – Det eneste du skal gøre er at udfylde formularen hos vores samarbejdspartner


  Hvilke former for kloakrenovering er der

  Der er forskellige metoder til en renovering af kloaksystemet typisk vil det være en traditionel kloakrenovering hvor man finder fejlen ved en TV-inspektion og derefter vil man grave sig frem til de rør hvor problemet er og her vil man f.eks. udskifte de eksisterende kloakrør med nye kloakrør.

  Alternativt er der også metoden der kaldes den opgravningsfri kloakrenovering her, vil man typisk udføre en strømpeforing af rørene, hvilket indebære at man fører et nyt rør indeni de eksisterende kloakrør, så rørene igen vil være hele, dette foregår oftest uden der er brug for gravearbejdet.

  Brønd renovering i forbindelse med en kloakrenovering vil brønden også blive undersøgt, da der med tiden ofte vil samles en del skidt i brønde, derfor vil din brønd også kunne renoveres samtidig med kloakken.

  Den prisvenlige kloakrenovering

  Den billigste form for kloakrenovering vil oftest være den grave fri metode hvor man anvender strømpeforing, i mange tilfælde vil strømpeforing være den bedste metode ikke alene fordi strømpeforing er en billig metode til at løse dine kloakproblemer men også fordi strømpeforing medføre flere fordele:

  • Med strømpeforing slipper du for alt det kaos en opgravning af din have eller indkørsel vil medføre, for med strømpeforing vil en opgravning oftest slet ikke være nødvendig.
  • At bruge strømpeforing til renovering af dit kloaksystem vil betyde at kloakrenoveringen er langt hurtigere udført, så det hurtigt er slut med problemer med kloakken.
  • Når man bruger strømpeforing til renovering af kloakker, vil arbejdet hurtigere blive afsluttet så det er slut med problemer med kloakken inden for et par dage, og det eneste der er tilbage efter arbejdet, vil typisk være nogle meget velfungerende kloaksystemer.
  • Strømpeforing giver dit kloaksystem en meget længere levetid.

  Hvornår er der brug for en kloakrenovering

  Der vil oftest være brug for en kloakrenovering når afløbene ofte bliver tilstoppet og det er svært at komme af med vandet, det kan også være at der er lugtgener der stammer fra afløbene i huset eller fra under huset, lugtene kan sprede sig i flere rum, og lige meget hvor meget du lufter ud, hjælper det ikke.

  Der kommer måske lyde fra rør og kloakledninger, du begynder at opleve rotter i eller omkring huset, eller skelbrønden er fyldt med vand.

  Der kan være forskel på symptomerne på skader i kloaksystemer, alt efter hvor skaden i kloaksystemet er og hvordan skaden er opstået, men fælles for alle er at det er vigtigt at få løst dine kloakproblemer inden skaden vokser.  

  Hvordan foregår en kloakrenovering

  Når du får din kloak renoveret, vil arbejdet altid foregå efter den type renovering der er behov for, derfor kan du ikke få en nøjagtig beskrivelse her men typisk vil processen med kloak arbejdet være som følgende:

  • Klargøring: man ved sjældent hvor omfangsrige skaderne i kloaksystemer er eller hvor skaden i en kloakledning nøjagtigt sidder, før man har undersøgt en kloak grundigt, dette gøres med en TV-inspektion som det første.

  Der kan til tider være behov for at fjerne skidt i kloakken inden en TV-inspektion kan gennemføres, dette vil gøres med en slamsuger eller en kloakspuling.

  • Reparation: alt efter hvor og hvordan skaden er og hvilken metode til kloakrenoveringen man har valgt og hvilken metode der er muligt at bruge til processen (i visse tilfælde kan det være nødvendigt at bruge en anden metode end den valgte) disse beslutninger tages i forbindelse med TV- inspektionen og udføres efterfølgende.
  • Eventuelt: i mange tilfælde vil man også hvis det er muligt foretage afpropning af ubenyttede ledninger i kloaksystemet, samt afpropning af kloakrør. Det er også muligt man renovere brønden – renser den og reparere eventuelle skader der er opstået, typisk vil der arbejdes for at alt fungere optimalt i fremover.

   Ovenstående faktorer kan dog altid afvige lidt.

  Vedligehold dine kloakrør og undgå kloakproblemer i fremtiden

  Med vedligeholdelse af din kloak sikrer du dig at din kloak fungerer optimalt fremover, hvilket er en god investering i din boligs funktionalitet, der er forskellige ting du kan gøre for at sikre dig at mange former for fremtidige problemer bliver taget i opløbet.

  • Først og fremmest er det vigtigt at passe på afløbene, dvs. sørge for at du ikke fylder dem op med fedt, hår og sæberester og aldrig smider noget i toilettet det ikke er beregnet til.
  • Det er en fordel at få installeret en rottespærre, da rottebekæmpelse er en vigtig del af at passe på både boligen og kloaksystemet, da rotter virkelig kan lave skader alle steder, da de næsten kan bide igennem alt, en rottespærre vil kræve et årligt tilsyn. https://bygliga.dk/rottespaerre/
  • Hold øje med træer og buske i haven, så du ved at deres rødder ikke vokser ind i kloaksystemet.
  • Vær generelt opmærksom på ting der tyder på at der er ved at opstå ændringer i kloaksystemet, du kan med fordel bestille et kloaksystem hvert tredje år, så vil du kunne være sikker på at alt fungere som det skal, medmindre der opstår noget helt uventet akut, såsom et jordskælv eller lignende i så fald kræver det nok et ekstra eftersyn.

  Hvad bør en opgavebeskrivelse til kloakrenovering indeholde

  Når du indhenter tilbud på kloakrenovering, er det altid en stor fordel at have en god opgavebeskrivelse så ethvert kloakfirma har det bedste udgangspunkt for at sende dig det rette tilbud på reparation af din kloak, det er også vigtigt at huske at det er en autoriseret kloakmester du skal indhente tilbud fra.

  Opgavebeskrivelsen kan blandt andet indeholde:

  • Hvilket årstal blev kloaksystemet lavet
  • Beskrivelse af symptomerne på kloakproblemerne
  • Om du har set rotter eller spor efter rotter
  • Har der tidligere været problemer med kloaksystemet (evt. hvilke?)
  • Om der vokser træer eller store buske i nærheden af kloaksystemet.
  • Er der tidligere lavet en TV-inspektion af kloaksystemet
  • Har du vedligeholdt og fået efterset kloaksystemet tidligere
  • Er du/I fleksible med hensyn til tidspunktet for kloakrenoveringen – hvornår skal den evt. senest være udført.
  • Husk adresse, telefonnr. og mailadresse, så det er nemt at indberegne kørsel i tilbuddet og kontakte dig med tilbud på kloakrenoveringen.

  Kloakrørs levetid afhænger af materialet de er lavet af, er dine kloakrør lavet af beton vil de kunne begynde at smuldre efter 50 år, dette betyder dog ikke at de straks skal udskiftes, men det er tid til at være mere opmærksom på kloakrørenes stand.

  Kloakrør der er lavet af plastic, har en meget længere levetid helt op til 100 år, det samme gælder for kloakrør i glaseret ler.

  Den del af kloakken der er under din egen grund, er du ansvarlig for hvilket betyder du selv skal betale for vedligeholdelse af kloakken, udskiftning af kloakrør hvis nødvendigt, kloakrenovering, slamsugning mm. Den del af kloakken der er udenfor din grund, skal du derimod ikke betale for.

  Alt arbejde der har med kloakken at gøre SKAL altid udføres af en autoriseret kloakmester, det eneste du selv kan stå for i forbindelse med kloak arbejdet er faskiner og lignende der er beregnet til at lede regnvandet væk fra din bolig, samtidig med at regnvandet holdes på din egen jord.

  Denne regel gælder for både private, erhverv og offentlige institutioner.

  Bedøm artiklen her